h

Nieuws uit 2014

5 juli 2014

SP: Kijken naar de toekomst

Afgelopen vergadering van de gemeenteraad (3 juli 2014) werd er vooruit gekeken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunnen we nog wel doen en wat niet. De SP heeft dit samengevat in 5 onderwerpen. Onderwerpen die voor de SP van belang zijn. Het gaat de SP Bernheze om zorg, wonen, werken, leefbaarheid en milieu. Geld voor grote projecten is er voorlopig niet. We moeten dus niet gaan luchtfietsen. Een sober beleid voorzetten, net als de afgelopen 4 jaar.

Lees verder
28 juni 2014

SP: Agrifood Capital voor werkgelegenheid

Deze regio zit ook dringend verlegen om impulsen voor de economie. Nieuwe werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid. Daarvoor hebben alle betrokkenen elkaar hard nodig. Binnen de gevormde Agrifood Capital organisatie gaan overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Bundeling van krachten biedt kansen in dit speelveld. De SP heeft wel bedenkingen bij de BV structuur met betrekking tot mogelijke bonussen voor bestuurders. Dat moet uitgesloten worden.

Lees verder
21 juni 2014

SP: Zeer zorgvuldige veehouderij

De SP afdeling Bernheze kiest voor een zeer zorgvuldige veehouderij. Het voorzorgbeginsel speel daarbij een belangrijke rol. Vastgelegd in artikel 191 van het Europees Verdrag. Steeds meer krijgt het standpunt van de SP Bernheze draagvlak. Landelijk heeft de politiek ingezien dat er plaatselijk sprake is van overbelasting met intensieve veehouderijen. Dat is ook in gebieden in Noord-oost Brabant, waar Bernheze gelegen is. Dat staat te lezen in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel regulering van aantallen productiedieren.

Lees verder
15 juni 2014

SP: Laaggeletterdheid verdient aandacht

Moeite met lezen en schrijven

Lees verder
1 juni 2014

SP: Denken in mogelijkheden

De komende 4 jaar zullen vooral in het teken staan van denken in mogelijkheden. Als gemeente krijgen we te maken met 3 nieuwe taken. Een taak op gebied van zorg. (WMO) Een taak op gebied van de jeugdzorg en de zorg voor werkgelegenheid voor onze WSW mensen. Dat komt tegelijk. Alle krachten zullen we moeten bundelen. Dit kan alleen maar een succes worden als ieder zijn bijdrage levert.

Lees verder
25 mei 2014

SP: Zorgen over de zorg

Met veel inwoners van Bernheze maakt de SP zich zorgen.  Zorgen over de zorg aan onze ouderen, zieken en gehandicapten. De SP wil dat dit goed geregeld blijft. Als er minder geld beschikbaar is, zullen we daar heel slim mee om moeten gaan. Zelf als gemeente strak de regie voeren. Zorgen dat Bernheze ZELF bepaalt waar het geld heen gaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier