h

Coalitie 4-3

8 november 2014

SP: Subsidie jeugdleden (sport)clubs blijft!

In moeilijke tijden wordt er overal op bezuinigd. In heel Nederland en ook in Bernheze. Maar één afspraak in het bestuursakkoord 2014-2018 staat voor de SP. Niet bezuinigen op de subsidies voor jeugdleden van verenigingen. Op die manier ontzien we de meest kwetsbaren in onze samenleving. De opgroeiende kinderen. Zij kunnen onbekommerd blijven deelnemen aan sport en cultuur. De gemeente ondersteunt dat door een jaarlijkse subsidie per jeugdlid.

Lees verder
5 juli 2014

SP: Kijken naar de toekomst

Afgelopen vergadering van de gemeenteraad (3 juli 2014) werd er vooruit gekeken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunnen we nog wel doen en wat niet. De SP heeft dit samengevat in 5 onderwerpen. Onderwerpen die voor de SP van belang zijn. Het gaat de SP Bernheze om zorg, wonen, werken, leefbaarheid en milieu. Geld voor grote projecten is er voorlopig niet. We moeten dus niet gaan luchtfietsen. Een sober beleid voorzetten, net als de afgelopen 4 jaar.

Lees verder
17 mei 2014

SP: Wonen voor iedereen in Bernheze

Veel inwoners wachten op een woning in Bernheze. Kopen gaat niet en huurhuizen zijn er niet. En moeilijke situatie. Ook in Bernheze. Van jong tot oud is de woningmarkt moeilijk. Vooral de combinatie van wonen en zorg heeft aandacht van de SP. Door de veranderingen in de WMO heeft dit aandacht nodig. Iedereen heeft recht op een goede woning die bij zijn/haar situatie past. De laatste jaren zijn er veel sociale huurwoningen verdwenen door sloop of verkoop. Dat moet anders.

Lees verder
6 maart 2013

SP: Op weg naar energieneutraal Bernheze

Met de oprichting van de BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) is een belangrijke stap gezet. Een belangrijke stap om als gemeente Bernheze energieneutraal te worden. Bernheze gebruikt geen fossiele brandstoffen meer na 2025. Dat betekent een programma waarin gebruik van zonne- en windenergie centraal komt te staan. Naast inwoners zullen ook bedrijven hun verantwoording moeten nemen. Daken zonder zonnecellen zijn eigenlijk uit den boze. Op die manier kunnen vele Kilowatts opgewekt worden. Zo wie zo halen we dan een grote milieuwinst. Geen fijnstof en CO2 meer.

Lees verder

U bent hier