h

Nieuws uit 2014

27 september 2014

SP: Geld goed besteden

Binnen de SP Bernheze is grote overeenstemming. Overeenstemming omtrent het besteden van het geld voor WMO zorg, jeugdzorg en werkgelegenheid. Voor dit doel komt er na 1 januari geld uit Den Haag. Daar zullen we het mee moeten doen. Helaas is er op alle budgets door Rutte-2 gekort. Met minder geld, maar toch kwaliteit bieden. Een uitdaging. Die gaan we aan in Bernheze.

Lees verder
21 september 2014

SP: Onrust over biogasinstallatie Nistelrode.

Afgelopen week werd Bernheze opgeschrikt door berichten over een biogasinstallatie. Hierin wordt de overtollige mest van de intensieve veehouderij verwerkt. Bij de installatie was een opslag bassin dat vol met mest zat. Deze opslag dreigde te gaan lekken. De mest zou dan 100% in het milieu terecht gekomen zijn. Een ramp voor de omgeving. Dit geeft nogmaals aan hoe zorgvuldige we met dergelijke initiatieven moeten zijn.

Lees verder
14 september 2014

SP: Zorgen over de participatiewet

Volgens de regering moet de sociale zekerheid houdbaar en “activerender” worden gemaakt. Daarom wordt bezuinigd op werk, inkomen en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en werklozen. Kabinet Rutte-2 wil ook de bijstand strenger en “activerender” maken. De regering wil één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus worden de bijstandswet (WWB), de wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd tot één wet: de participatiewet. Deze gaat in op 1 januari 2015, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Lees verder
7 september 2014

SP: De jeugd en de toekomst

De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals: jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de uitvoering van de jeugdreclassering. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. De SP Bernheze wil dat de zaken voor de jeugd goed geregeld zijn vanaf 1 januari 2015 in Bernheze.

Lees verder
30 augustus 2014

SP: Reageer op bestuursakkoord 2014-2018

Op 19 maart 2014 is een nieuwe gemeenteraad gekozen. De SP won 25% aan stemmen. Daardoor kwamen 4 SP raadsleden in de nieuwe gemeenteraad. De SP Bernheze werd op nieuw een bestuurspartner. Met Rein van Moorselaar heeft de SP een eigen wethouder in het college. Het nieuwe bestuursprogramma tot 2018 is klaar. Ieder kan zijn reactie(s) geven. Maak daar a.u.b. gebruik van.

Lees verder
12 juli 2014

SP: politiek even rust, maar ….

Bernheze sloot ook 2013 af met een positief saldo. De SP is zeer content met de jaarrekeningen 2010 t/m 2013. Als we de afboekingen op de bouwgrond buiten beschouwing laten, ieder jaar meer dan 1 miljoen over! Keurig dus. Nu mogen we van de vakantie gaan genieten. Daarna is er werk aan de winkel. Participatiewet, jeugdzorg en WMO. Drie dossiers voor 2015. Die moeten voorbereid worden!

Lees verder

Pagina's

U bent hier