h

Nieuws uit 2017

30 december 2017

SP: Kies 21 maart voor zelfstandig en zorgzaam

Foto: Wim Roefs

Namens de SP Bernheze allereerst een goed, gelukkig en gezond 2018. Het wordt een belangrijk jaar. Zeker. Bernheze kiest namelijk een nieuwe gemeenteraad. De SP kandidaten staan klaar voor u. Op 21 maart kan heel Bernheze kiezen voor een nieuw gemeentebestuur. Een keuze voor de SP, is een verstandige keuze. U kiest dan voor zelfstandigheid en zorgzaamheid. Bernheze neemt zelfstandig beslissingen. We blijven goed zorgen voor onze ouderen, gehandicapten en zorgbehoevenden.

Lees verder
16 december 2017

SP: Op naar een sociaal 2018

Foto: Geert van der wielen

Het oude jaar 2017 loopt ten einde. DE SP Bernheze kijkt terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin Nederland er zeker niet socialer op werd. De achterstanden van mensen met een laag inkomen werden groter. Meer inwoners gingen gedwongen door nood naar de voedselbank. Het aantal eenzamen nam toe. Meer armoede onder de bevolking. Dit ondanks de inspanningen van de SP. Er is veel werk te doen in 2018. Het jaar waarin u een nieuwe gemeenteraad gaat kiezen op 21 maart.

Lees verder
9 december 2017

SP: AOW-er, Zorgbehoevend of Bijstandsgerechtigde

Foto: Peter Slegers

We hebben kunnen horen en lezen dat het kabinet Rutte-3 wil dat alle burgers er financieel op vooruit gaan de komende jaren. De SP Bernheze denkt dat niets minder waar is. Waarom? Door het aantal belastingschijven terug te brengen naar twee, laag tarief van 36,9% en een hoog van 49,5% zou het gemiddelde voordeel voor een burger 1,6% bedragen. Dit volgens berekeningen van het Centraal Plan Bureau. Klopt dit wel?

Lees verder
2 december 2017

SP: Mooie accommodatie voor Vorstenbosch!

Foto: Jan Raaimakers

De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een nieuwe gymzaal voor Vorstenbosch. Door de nieuw zaal samen te voegen met de bestaande accommodatie De Stuik ontstaat een prachtige Multifunctionele Accommodatie. (MfA) De leefbaarheid van de kern Vorstenbosch wordt hierdoor versterkt. De SP is trots op het resultaat. De gemeenschap Vorstenbosch kan er weer jaren tegen. Voorzieningen voor de mensen gerealiseerd door zelfstandig blijven van Bernheze.

Lees verder
25 november 2017

SP: € 3.000.000,-- staat klaar voor de Traverse Heeswijk-Dinther

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze was en is altijd zeer betrokken bij de leefbaarheid van de kernen van Bernheze.  Al in 2007 pakte de SP bijvoorbeeld de problematiek van de Traverse Heeswijk-Dinther op. De informatie avond in café de Zwaan zullen de bewoners zich nog zeker herinneren. Daarna de rondgang langs de Traverse met de toenmalige wethouder Van de Ven. Direct zijn in 2007-2008 op aandringen van de SP noodzakelijke aanpassingen gedaan. En door de aanhoudende inzet van de SP staat er nu (2017) € 3.000.000,-- klaar om de Traverse HD op te knappen.

Lees verder
18 november 2017

SP: Lagere lasten voor de mensen met minimum inkomen

Foto: Jan Raaimakers

In 2018 worden de gemeentelijke lasten verlaagd met 12,44% voor onze inwoners met een minimum inkomen. Een prachtig resultaat. De SP Bernheze blijft opkomen voor de minima. Dat is sociaal en getuigt van solidariteit met elkaar. Alleen zo kun je samenleven. Mensen die het moeilijk hebben steun je waar dat kan. Door de gemeentelijke lasten te verlagen help je in moeilijke tijden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier