h

Nieuws uit 2019

15 juni 2019

SP: Groene stroom van Heesch-west

Foto: SP Bernheze

De komende jaren schakelt Nederland over naar duurzame energie. De regio waarin Bernheze ligt, krijgt daarin ook een opdracht. Bernheze heeft dus groene stroom nodig, dat is wel duidelijk. Op Heesch-west gaat Bernheze samen met Oss en Den Bosch en ander mede vorm geven. Naast een drietal zonneparken komen er drie windturbines te staan. Daarmee wordt flink aan de weg getimmerd. De SP Bernheze ziet wel graag dat inwoners kunnen profiteren van de opbrengsten van de duurzame energieopwekking.

Lees verder
7 juni 2019

SP: Smalle wegen en zwaar verkeer in Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Voor landbouwvoertuigen kan een ondernemer een ontheffing krijgen voor een maximum breedte van 3.50 meter. Deze ontheffing loopt via de RDW. Is een voertuig breder dan 3.50 meter of valt deze met andere afmetingen of massa buiten de wettelijke maten, dan dient men een ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder. (is landelijke regelgeving) In de dagelijkse praktijk komt dit neer op veel zwaarbeladen en breed landbouwverkeer. Op de smalle wegen in het buitengebied van Bernheze geeft dat serieuze problemen.

Lees verder
4 juni 2019

SP: De Maashorst optimaal benutten

Foto: Jan Raaimakers / JR

De afgelopen tijd werd weer eens duidelijk dat De Maashorst velen aan het hart gaat. Er blijkt sprake van onvrede en onduidelijkheid te zijn over de toegankelijkheid van het natuurgebied. Het al dan niet op de aanwezige paden blijven. En de aanwezigheid van de grote grazers zoals Wisenten en Taurossen.  Dat zijn toch de heikele punten. Daarom is er veelvuldig overleg tussen de verantwoordelijke bestuurders. Dit om de juiste informatie te krijgen, zodat eenieder van De Maashorst kan blijven genieten.

Lees verder
25 mei 2019

SP: Blijven investeren in een mooier Bernheze

Foto: SP Bernheze

De gemeenteraad buigt zich 29 mei over de plannen voor 2020. Door de sterke financiële positie van de gemeente Bernheze kan er blijvend geïnvesteerd worden. De leefbaarheid van de kernen versterken. Betaalbare huizen bouwen voor iedereen. De voorzieningen in het sociaal domein versterken. Zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten blijven dragen.

Lees verder
18 mei 2019

SP: Stem op 23 mei SP voor minder Brussel

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 23 mei gaat heel de Europese Unie (nu nog 28 landen) naar de stembus. Er wordt een nieuw parlement gekozen. Liefst 751 volksvertegenwoordigers worden gekozen. Laat uw stem gelden. Zorg dat we Europees blijven samenwerken, maar dat Brussel niet de baas wordt. Dan verliezen we als Nederland veel zeggenschap over belangrijke zaken zoals pensioen, sociale zekerheid en openbaar vervoer. Verder wil de SP een einde maken aan verspiling.

Lees verder
11 mei 2019

SP: Betaalbare koop- en huurhuizen in aantocht

Foto: Jan Raaimakers

Wonen is belangrijk voor iedereen. Mensen met voldoende geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP niet veel zorgen over. Lage rente, goedkoop lenen. Maar veel mensen kunnen geen of onvoldoende hypotheek krijgen. Zij zijn aanwezen op een sociale huurwoning of een zogenaamde goedkope koopwoning. Juist deze groep van inwoners heeft hulp nodig. Een extra aanbod van betaalbare huizen.  De woonvisie van Bernheze is daar nu op aangepast.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier