h

Nieuws uit 2019

22 december 2019

SP: Een goed, gezond en sociaal 2020

Foto: Geert van der Wielen

Het oude jaar 2019 loopt ten einde. De SP Bernheze kijkt terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin Nederland er zeker niet socialer op werd. Bernheze wel. Want in Bernheze kregen gehandicapten een gratis parkeerkaart. En de eigen bijdrage voor WMO in Bernheze gaat pas in boven 150% van het sociaal minimum. Ondanks dat, toch meer armoede onder de mensen. Kortom er blijft veel werk te doen in 2020.

Lees verder
14 december 2019

SP: Aandacht voor armoede een eenzaamheid

Foto: Wim Roefs

Zo met de feestdagen voor de deur is het goed stil te staan bij armoede en eenzaamheid. De SP Bernheze blijft hier aandacht voor vragen. Mensen leven vooral in armoede door schuldenproblematiek en/of onvoldoende kennis van regelingen. Samen met stichtingen, verenigingen, scholen, clubs en zorgprofessionals ligt hier een uitdaging. Zorgen dat signalen van armoede bij de juiste instanties terecht komen. Dan kunnen mensen die dat willen ook geholpen worden. Dat geldt ook voor de strijd tegen eenzaamheid.

Lees verder
1 december 2019

SP: Begroting voor 2020 vastgesteld

Foto: SP Bernheze

De begroting 2020 voor Bernheze is vastgesteld. Bernheze geeft in 2020 bijna 77,8 miljoen euro uit. Daarvan gaat 27,4 miljoen euro naar het sociaal domein. Dat is de grootste post. Verder gaat er onder andere geld naar huisvesting, gezondheid, onderwijs, sport, veiligheid en verkeer. Voor de SP Bernheze vooral belangrijk dat er goed voor de mensen die het moeilijk hebben gezorgd wordt. Als iemand door omstandigheden het zelf niet redt, dan is er hulp vanuit de gemeente.

Lees verder
1 december 2019

SP: Starterslening terug in Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 december behandelt de gemeenteraad het voorstel om de starterslening weer in te voeren. In 2014 stopte Bernheze met de starterslening. De dalende huizenprijzen en ook de noodzaak tot bezuinigen waren de oorzaak van het afschaffen. De situatie in 2019 is heel anders dan toen in 2014. De huizenprijzen schieten tegenwoordig door het plafond heen. Starters hebben vaak het nakijken. Ze kunnen slechts beperkt lenen bij de banken. Daardoor is de kans op een enigszins betaalbare woning snel verkeken. Dat wordt nu anders.

Lees verder
16 november 2019

SP: Geen mestfabriek op Heesch-west

Foto: Jan Raaimakers

Industriegebied Heesch-west krijgt zeker geen mestfabriek. De SP Bernheze is daar altijd fel op tegen geweest. Gelukkig wordt er nu naar de SP argumenten geluisterd. Veel bewoners van het gebied zullen gerustgesteld zijn. Een mestfabriek geeft namelijk veel overlast, zoals risico op stank en calamiteiten. Verder zat niemand te wachten op de talloze vrachtwagens die de mest aanvoeren. Welke bedrijven komen er wel? Zover de informatie van de SP reikt: ZGL

Lees verder
9 november 2019

SP: Bernheze een sociale gemeente

Foto: SP Bernheze

Indien u hulp vanuit de WMO nodig heeft, dan treft u in Bernheze een sociale gemeente. Op donderdag 31 oktober nam de meerderheid van de gemeenteraad (19 van de 23 raadsleden) een besluit. Het besluit dat nu ook alleenstaanden en huishoudens bestaande uit 2 AOW’ers met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum vrijgesteld worden van een eigen bijdrage WMO. Momenteel betalen zij nog € 228,-- per jaar, als ze een WMO-voorziening nodig hebben. Deze inwoners, met een kleine beurs, worden ontzien vanaf 1 januari 2020. Sociaal en solidair zoals de SP dat graag ziet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier