h

Nieuws uit 2013

6 maart 2013

SP: Op weg naar energieneutraal Bernheze

Met de oprichting van de BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) is een belangrijke stap gezet. Een belangrijke stap om als gemeente Bernheze energieneutraal te worden. Bernheze gebruikt geen fossiele brandstoffen meer na 2025. Dat betekent een programma waarin gebruik van zonne- en windenergie centraal komt te staan. Naast inwoners zullen ook bedrijven hun verantwoording moeten nemen. Daken zonder zonnecellen zijn eigenlijk uit den boze. Op die manier kunnen vele Kilowatts opgewekt worden. Zo wie zo halen we dan een grote milieuwinst. Geen fijnstof en CO2 meer.

Lees verder
27 februari 2013

SP: De toekomst bepalen we zelf

Sinds het afblazen van de fusie met Maasdonk heeft de tijd niet stil gestaan. Intussen hebben we een nieuw kabinet. Daar wil men grote stappen zetten. Stappen naar gemeenten van 100.000 inwoners en meer. Tevens wil men scholen sluiten met minder dan 100 kinderen. Bejaardenhuizen sluiten. Bejaarden voor hun eigen problemen laten opdraaien. De SP ziet deze ontwikkelingen vooral als bedreigingen voor de leefbaarheid.

Lees verder
20 februari 2013

SP: Complete woning voor € 119.000,-- V.O.N.

Een complete woning voor € 119.000,-- V.O.N.! Dat klinkt onwaarschijnlijk. Maar het blijkt te kunnen. Door de crisis komen nieuwe ideeën naar voren! De woningmarkt zit muurvast. Een impuls van onder uit zou weer tot beweging kunnen leiden. Bouwgrond is er voldoende beschikbaar. Nu nog de wil om deze budgetwoningen te gaan bouwen. De SP wil dat de gemeente Bernheze hier vlot werk van maakt en het concept aanbied aan woningzoekenden in Bernheze.

Lees verder

U bent hier