h

Nieuws uit 2014

8 november 2014

SP: Subsidie jeugdleden (sport)clubs blijft!

In moeilijke tijden wordt er overal op bezuinigd. In heel Nederland en ook in Bernheze. Maar één afspraak in het bestuursakkoord 2014-2018 staat voor de SP. Niet bezuinigen op de subsidies voor jeugdleden van verenigingen. Op die manier ontzien we de meest kwetsbaren in onze samenleving. De opgroeiende kinderen. Zij kunnen onbekommerd blijven deelnemen aan sport en cultuur. De gemeente ondersteunt dat door een jaarlijkse subsidie per jeugdlid.

Lees verder
1 november 2014

SP: Keurmerk voor wonen seizoenarbeiders!

De SP afdeling Bernheze wil dat seizoenarbeiders netjes gehuisvest worden. Liefst volgens het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. (SNF) In veel gevallen is dat mogelijk. Bij wonen op de (veelal tuinbouw) bedrijven zelf is het moeilijker netjes huisvesten door het SNF keurmerk te borgen. Vandaar dat de SP een alternatief ontwikkeld wil zien. Een SP voorstel om dat te regelen werd op 30 oktober door de gemeenteraad aangenomen. Een duidelijk signaal naar de verantwoordelijk wethouder en ondernemers die arbeidskrachten op het bedrijf gaan huisvesten.

Lees verder
25 oktober 2014

SP: RIVM gezondheidsonderzoek belangrijk

Voor de SP Bernheze is het RIVM gezondheidsonderzoek naar de gevolgen van intensieve veehouderij van groot belang. Van groot belang voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De SP wil geen onomkeerbare besluiten nemen als er geen uitslag is van het onderzoek. Alle betrokkenen hebben recht op zorgvuldige besluitvorming. Zolang er geen duidelijk is, hecht de SP aan het voorzorgbeginsel volgens artikel 191 van het Europees Recht.

Lees verder
18 oktober 2014

SP: Bouwen aan ’t Dorp 59-69 Heesch

Al geruime tijd vertraagt de ontwikkeling van het project ’t Dorp 59-69 in Heesch. Vooral belangrijk vanwege de sociale huurwoningen die hier gebouwd worden. Sociale huurwoningen komen we heel veel te kort. Iedere sociale huurwoning die erbij komt juicht de SP toe. Jammer dat een plan als ’t Dorp 59-69 telkens vertraagd wordt. Daar heeft niemand wat aan. Zeker in een tijd van economische crisis zijn ondernemers die hun nek uitsteken van groot belang. Werkgelegenheid in combinatie met sociale woningbouw.

Lees verder
11 oktober 2014

SP: Geen voorzorg in buitengebied van Bernheze

De Raad van State heeft bepaald dat het voorzorgbeginsel (artikel 191 van het Europees Recht) niet geldt in het buitengebied van Bernheze. Om burgers die vlak bij intensieve veehouderijen wonen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s (zoals de Q-koorts) stelde de gemeenteraad van Bernheze unaniem (21 raadsleden voor) het bestemmingsplan buitengebied vast in 2013. In dit plan was een afstand van 1 kilometer voorgeschreven tussen dorpskern en intensieve veehouderij. Stallen moesten ook minimaal 250 meter van een wooncluster (3 huizen of meer) staan.

Lees verder
5 oktober 2014

SP: Dank voor uw reacties

Wat gaat Bernheze de komende 4 jaar doen? Daarop proberen we met het nieuwe bestuursakkoord antwoord te geven. Het concept akkoord is op 25 september in de gemeenteraad besproken. Maar zeker zo belangrijk zijn de reacties die u gegeven hebt. Tot die bespreking in de gemeenteraad hebben velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot reageren. Waardevolle informatie kwam zo bij de SP terecht. Wat vinden mensen belangrijk en wat niet. Waar kan bezuinigd worden en waar zeker niet?

Lees verder

Pagina's

U bent hier