h

Nieuws uit 2018

24 december 2018

SP: Mensen in Bernheze helpen vanuit één loket

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze vindt helpen van mensen die het moeilijk hebben erg belangrijk. Denk hierbij aan: mensen op hoge leeftijd, of mensen die ziek of gehandicapt zijn, gezinnen die in armoede leven of mensen in psychische nood. Niemand vraagt erom in deze situatie terecht te komen. Als samenleving hebben we een zorgplicht vindt de SP. Vooral mensen die noodzakelijke hulp niet krijgen, zijn een voortdurende bron van zorg. Soms zijn inwoners gewoon niet op de hoogte van regelingen. Of mensen schamen zich voor hun moeilijke situatie.

Lees verder
16 december 2018

SP: Trots op invoering gratis parkeerkaart gehandicapten

Foto: Wim Roefs

Om een handicap heeft niemand gevraagd. De SP wil dat ook gehandicapten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.  Een parkeerkaart is onmisbaar voor deze mensen. De SP wilde daarom niet dat de kosten voor de aanvraag van de parkeerkaart voor rekening van de gehandicapten kwamen. Samen met de collega’s van Lokaal heeft de SP donderdag 13 december daarom voorgesteld deze kosten voor de aanvraag te vergoeden. Bij toewijzing van de kaart, krijgt de aanvrager zijn/haar geld terug.

Lees verder
8 december 2018

SP: Maatschappelijke participatie (=meedoen)

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze vindt het van groot belang dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Mensen mogen niet vereenzamen door de omstandigheden waaronder ze leven. Weinig geld mag geen belemmering zijn voor een waardevol bestaan. Vanuit de WMO worden mensen geholpen. Een maatschappelijk vangnet speelt daarbij een grote rol. Signalen over eenzaamheid, verwaarlozing of verborgen armoede gaan via één loket opgepakt worden. Dat is in het bestuursakkoord 2018-2022 afgesproken.

Lees verder
1 december 2018

SP: Arbeidsmigranten wonen volgens de SNF normen

Foto: SP Bernheze

Zoals in heel Nederland wordt in Bernheze veelvuldig gebruikt gemaakt van arbeidsmigranten. Mensen uit Polen, Roemenië, Bulgarije of Letland en Litouwen. Zij komen hier voor een korte periode om seizoenswerk te doen. Veelal in land- en tuinbouw of de bouw. Bernheze vereist nette huisvesting van de groep arbeiders. Geen mensen in bedompte hokken of versleten caravans. Maar wonen volgens de SNF norm.

Lees verder
24 november 2018

SP: Goed speurwerk levert inwoners voordeel op

Foto: Peter Sleegers

Sinds 2015 bestond er een overeenkomst tussen verzekeraars en de VNG. Hierbij ontvingen alle gemeenten een bedrag van € 0,64 per inwoner. Dit als afkoopsom in het kader van het WMO Regresrecht. Situatie. Als voor 2015 een slachtoffer van letselschade zich bij de gemeente meldde voor een WMO  voorzieningen, kon de gemeente deze koste verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker van letselschade. Na het sluiten van een convenant in 2015, had de gemeente geen verhaalsrecht meer. En konden slachtoffers geen beroep meer doen op de verzekeraar van de veroorzaker.

Lees verder
17 november 2018

SP: Waar maken we ons zorgen over?

Foto: Cor van Erp

De begroting 2019 voor Bernheze is in orde. Alle kosten kunnen betaald worden. Het serviceniveau blijft onverminderd hoog. Maar, waar dienen we ons zorgen over maken? Er is één politieke partij die zich druk maakt om een kostenstijging van € 1,19 per maand. De SP houdt niet van dit soort geneuzel. De SP maakt zich eerder zorgen om het grotere werk. Bedrijventerrein Heesch-west. Daar staat verwachte verlies inmiddels op € 44.300.000,--. Dat is even iets anders dan € 1,19.

Lees verder

Pagina's

U bent hier