h

Nieuws van de afdeling

24 juni 2017

SP: Een baan voor iedereen

Foto: Wim Roefs

Nu het beter gaat met de economie na 9 jaar crisis, wil de SP graag iedereen aan het werk hebben. Jammer genoeg is dat niet even makkelijk voor iedereen. Mensen boven de 45 jaar vinden moeilijk werk. Verder zijn er mensen met een lage opleiding en mensen met een beperking. Voor hen is het erg problematisch vast werk te vinden. Zeg maar een echte baan met echt loon! Nepbanen zijn er genoeg, maar daar schiet niemand iets mee op.

Lees verder
18 juni 2017

SP: Meer Heesch-west (Waalboss) feiten

Foto: Wim Roefs

Het in 2002 geplande industrieterrein Heesch-west (Waalboss) gaat de komende jaren fors geld kosten. De gemeenten Oss, Den Bosch en Bernheze hebben er inmiddels € 43.700.000,-- voor opzij gezet. Om de eerste 50 ha te kunnen ontwikkelen is dit het op voorhand bekende verlies. Is dit bedrijventerrein niet gewoon onnodig, overbodig, onrendabel en ook nog eens ongewenst? Verder zijn de genoemde drie gemeenten ook de rente kwijt van € 11.500.000,-- op de voorfinanciering van de aanleg A-59.

Lees verder
10 juni 2017

SP: Heesch-west (Waalboss) vraagt nieuw offer

Foto: Jan Raaimakers/Cor van Erp

Uit de jaarstukken over 2016 blijkt dat Heesch-west opnieuw geld kost. De jaarrekening van de gemeente Bernheze over 2016 valt hierdoor negatief uit. Heesch-west kost Bernheze nog eens extra 3 miljoen euro. Dat geld zou de SP liever anders besteden. Aan zorg voor onze ouderen bijvoorbeeld. Maar In het verleden werd er niet naar de SP Bernheze geluisterd. Heesch-west zou geld op gaan brengen. Dat sprookje is intussen lang en breed over.

Lees verder
3 juni 2017

SP: Kindpakket Bernheze onmisbaar

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze heeft op 1 juni opnieuw het kindpakket aan de orde gesteld. Wat is het kindpakket? Het kindpakket betreft een loket waar alle regelingen voor kinderen, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, aangevraagd kunnen worden. Opgroeien in armoede verlaagd kansen van kinderen op een goede opleiding. Zij lopen het risico om later ook geconfronteerd te worden met armoede. Een cirkel die doorbroken moet worden vindt de SP Bernheze. Dat kan door te gaan werken met het kindpakket.

Lees verder
27 mei 2017

SP: Samenloop voor Hoop 2017

Foto: Wim Roefs

De SP afdeling Bernheze steunt van harte het initiatief SamenLoop voor Hoop dat op 10 en 11 juni wordt gehouden in Heesch. Liefst 137 teams hebben zich aangemeld. Leden van de SP Bernheze hebben zich bij diverse teams aangesloten. Zoals als alle deelnemers hebben onze mensen hun best gedaan om zoveel mogelijk in te zamelen voor het goede doel. Het is mooi om te zien dat velen zich inzetten voor de strijd tegen kanker. Vooral het bestuur van de actie verdient een grote pluim.

Lees verder
20 mei 2017

SP: Vooruitkijken naar 2018

Foto: Jan Raaimakers

Het  perspectief 2018 voor Bernheze. Een aanvaardbare lastendruk in het vooruitzicht voor de inwoners. De sterkste schouders blijven de zwaarste lasten dragen. De lasten voor onze huurders (vaak mensen met een kleine beurs) behoren tot de laagste in het land. Sociaal, zoals de SP dat graag ziet. Daar zijn we trots op. Mensen met de kleine beurs worden ontzien in Bernheze. Chapeau.  Wat gaan we de komende tijd doen? Grote projecten uit het verleden, die veel aandacht en de nodige financiën zullen opeisen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier