h

Nieuws van de afdeling

30 november 2023

SP Bernheze: Steun voor onze minicampings

Foto: Wim Roefs

Een mini camping heeft maximaal tussen de 15 en 25 plaatsen. In Bernheze zijn er diverse mini-campings. Vaak vakantieplekjes voor mensen met een laag inkomen. Kunnen zij er toch even uit. Tot 1 januari 2024 hoefde de gasten dan geen toeristenbelasting te betalen. Vooral erg fijn voor mensen met een kleine beurs. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad in Bernheze besloten deze uitzondering per 1 januari 2024 te schrappen. Zeer tegen de zin van de SP Bernheze.

Lees verder
19 november 2023

Stem SP op 22 november

Foto: SP

Op 22 november mag iedereen met stemrecht naar de stembus. Een nieuwe Tweede Kamer kiezen. Ons land staat voor grote uitdagingen op veel gebieden. De SP is een partij die voor de mensen kiest. Met nadruk op mensen die het niet zelf redden. In Bernheze kan iedereen zien dat een gemeente met SP in het bestuur het verschil kan maken. Dat zou landelijk ook moeten. Daarom is een stem op de SP een stem op een meer sociaal Nederland. Denk door over na.

Lees verder
5 november 2023

SP Bernheze: Parkeerkaart gehandicapten blijft gratis

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze zet zich in voor gratis blijven van de parkeerkaart voor gehandicapten. In 2018 is deze gratis voorziening voor gehandicapten ingevoerd in Bernheze middels een amendement van de SP Bernheze en Lokaal. Gesteund indertijd door ook het CDA en PB. De overige partijen waren tegen dit voorstel. In de begroting 2024 dreigde deze sociale en solidaire maatregel te sneuvelen. (bezuiniging) De SP Bernheze heeft na contact met het IPG actie ondernomen. In de algemene beschouwing op de begroting van 2024 op 2 november is deze actie reeds aangekondigd.

Lees verder
23 oktober 2023

SP Bernheze: Begroting Bernheze 2024 op 9 november

Foto: SP

De begroting 2024 van de gemeente Bernheze wordt op 9 november behandeld in de gemeenteraad. Bernheze gaat 92 miljoen euro uitgeven. Bijna 61 miljoen euro wordt uitgegeven aan een gezonde en zorgzame samenleving in combinatie met leefbare kernen. Dat is 2/3 deel van de uitgaven. Geld ten behoeve van de mensen. Tevens blijven de sterkste schouders in Bernheze de zwaarste lasten dragen. Sociaal en solidair. De SP komt met twee wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen.

Lees verder
7 oktober 2023

SP Bernheze: Heesch-west en alternatieven

Foto: Wim Roefs

Het bedrijventerrein Heesch-west (toen nog Waalboss) is in 2003 al gepland. Al een hele poos geleden, niet waar. Vier gemeenten zouden met de aanleg geld gaan terugverdienen, dat gestoken werd in de vervroegde aanleg van de A-59. Er was hier sprake van een zogenaamde voorfinanciering. De weg zou zo vele jaren eerder klaar zijn. De weg ligt er reeds lang. Het geld komt nooit meer terug. De vier gemeenten zijn er drie geworden. De plannen zijn reeds vele malen bij-/uitgesteld.

Lees verder
22 september 2023

SP Bernheze: Geen bezuiniging op sociaal domein

Foto: Wim Roefs

De VNG (vereniging Nederlandse Gemeente) geeft aan dat 2026 een moeilijk jaar wordt. Dan gaan er bezuinigingen vanuit Den Haag neerdalen op de gemeenten. Ook Bernheze zal daar last van hebben. We zijn tijdig op de hoogte. Vanuit Burgemeester en Wethouders werd begin 2023 al gevraagd waar bezuinigingen mogelijk zijn.  De SP Bernheze was direct duidelijk. Geen bezuinigingen op voorzieningen voor de mensen. Want het gaat tenslotte om de mensen. Vooral om kwetsbare mensen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier