h

Nieuws van de afdeling

17 juni 2018

SP: Eenzaamheid en armoede aanpakken

Foto: Wim Roefs

Eenzaamheid en armoede zijn een steeds groter probleem. In Bernheze hebben we er ook me te maken. Landelijk voelt 10% van de mensen zich ernstig eenzaam. Voor Bernheze komt dat neer op ±3.000 mensen. Ruim 600.000 Nederlanders leven al drie jaar of langer in armoede. Dat is 4% van de bevolking. Leggen we dat cijfer op Bernheze dan spreken we over 1.200 inwoners. Reden genoeg om extra aandacht voor deze groepen te hebben.

Lees verder
2 juni 2018

SP: Zorgen en zorgkosten

Foto: SP Bernheze

De eigen bijdrage vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen houden de zorg en ondersteuning betaalbaar. Zeker voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Lees verder
26 mei 2018

SP: Subsidie voor jeugdleden clubs blijft!

Foto: Jan Raaimakers

Het verkiezingsprogramma van de SP Bernheze was duidelijk voor alle verenigingen en sportclubs. De vaste subsidie voor jeugdleden blijft. Dat is nu vastgelegd voor de periode 2018 2022 in het coalitieakkoord. Op vrijdag 19 mei is het akkoord ondertekend. Daarmee lag dit vast. De SP Bernheze zal zich hard blijven maken voor alle clubs en verenigingen in Bernheze met jeugdleden. Aangesloten zijn bij een club of vereniging is belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd.

Lees verder
19 mei 2018

SP ondertekent coalitieakkoord “Samen Door”

Foto: Peter van Boekel

Op vrijdag 18 mei 2018 ondertekende de SP Bernheze het coalitieakkoord “Samen Door”. De SP vormt de komende 4 jaar een coalitie met de collega’s van CDA en Lokaal. Een stabiele meerderheid. Een basis van onderling vertrouwen. Informateur Jan van Loon had het goed gezien. Tussen CDA, Lokaal en SP was er de duidelijke wens samen door te gaan. In het coalitieakkoord staan de zaken genoemd, die de komende jaren op de rol staan. Kernwoorden zijn: “Eigentijds, Duurzaam en Sociaal”.

Lees verder
14 mei 2018

Concept coalitieakkoord

A.S. woensdag wordt het concept coalitieakkoord besproken met de leden van SP Bernheze

Lees verder
12 mei 2018

SP: Zorgen voor wie zorg nodig heeft

Foto: SP Bernheze

Om mensen langer thuis te laten wonen is goede zorg van belang. Mensen vinden het prettig om lang in hun vertrouwde omgeving te kunnen zijn. De komende jaren blijft dit actueel. Want de bevolking vergrijsd. Door het ouder worden van mensen liggen dementie en eenzaamheid op de loer. In Bernheze is er voor deze zaken extra aandacht. Samen met de maatschappelijke organisaties ligt hier een uitdaging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier