h

Nieuws uit 2023

18 december 2023

SP Bernheze: Fijne feestdagen en een goed 2024

Afgelopen donderdag 14 december vergaderde  de gemeenteraad voor het laatste in 2023. Het was een moeilijk jaar in 2023. De wereld bleef -helaas- behoorlijk op zijn kop te staan. De kosten voor energie kwamen er als nieuw probleem bij. Vooral mensen met een kleine portemonnee hebben daar erg onder te lijden. De groep mensen die afhankelijk is van de voedselbank groeit dus door. Daarnaast de oorlog in Oekraïne. Heeft zijn weerslag in de hele wereld. En Ter Apel overvol. Maar laten we positief afsluiten in 2023.

Lees verder
30 november 2023

SP Bernheze: Steun voor onze minicampings

Foto: Wim Roefs

Een mini camping heeft maximaal tussen de 15 en 25 plaatsen. In Bernheze zijn er diverse mini-campings. Vaak vakantieplekjes voor mensen met een laag inkomen. Kunnen zij er toch even uit. Tot 1 januari 2024 hoefde de gasten dan geen toeristenbelasting te betalen. Vooral erg fijn voor mensen met een kleine beurs. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad in Bernheze besloten deze uitzondering per 1 januari 2024 te schrappen. Zeer tegen de zin van de SP Bernheze.

Lees verder
19 november 2023

Stem SP op 22 november

Foto: SP

Op 22 november mag iedereen met stemrecht naar de stembus. Een nieuwe Tweede Kamer kiezen. Ons land staat voor grote uitdagingen op veel gebieden. De SP is een partij die voor de mensen kiest. Met nadruk op mensen die het niet zelf redden. In Bernheze kan iedereen zien dat een gemeente met SP in het bestuur het verschil kan maken. Dat zou landelijk ook moeten. Daarom is een stem op de SP een stem op een meer sociaal Nederland. Denk door over na.

Lees verder
5 november 2023

SP Bernheze: Parkeerkaart gehandicapten blijft gratis

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze zet zich in voor gratis blijven van de parkeerkaart voor gehandicapten. In 2018 is deze gratis voorziening voor gehandicapten ingevoerd in Bernheze middels een amendement van de SP Bernheze en Lokaal. Gesteund indertijd door ook het CDA en PB. De overige partijen waren tegen dit voorstel. In de begroting 2024 dreigde deze sociale en solidaire maatregel te sneuvelen. (bezuiniging) De SP Bernheze heeft na contact met het IPG actie ondernomen. In de algemene beschouwing op de begroting van 2024 op 2 november is deze actie reeds aangekondigd.

Lees verder
23 oktober 2023

SP Bernheze: Begroting Bernheze 2024 op 9 november

Foto: SP

De begroting 2024 van de gemeente Bernheze wordt op 9 november behandeld in de gemeenteraad. Bernheze gaat 92 miljoen euro uitgeven. Bijna 61 miljoen euro wordt uitgegeven aan een gezonde en zorgzame samenleving in combinatie met leefbare kernen. Dat is 2/3 deel van de uitgaven. Geld ten behoeve van de mensen. Tevens blijven de sterkste schouders in Bernheze de zwaarste lasten dragen. Sociaal en solidair. De SP komt met twee wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen.

Lees verder
7 oktober 2023

SP Bernheze: Heesch-west en alternatieven

Foto: Wim Roefs

Het bedrijventerrein Heesch-west (toen nog Waalboss) is in 2003 al gepland. Al een hele poos geleden, niet waar. Vier gemeenten zouden met de aanleg geld gaan terugverdienen, dat gestoken werd in de vervroegde aanleg van de A-59. Er was hier sprake van een zogenaamde voorfinanciering. De weg zou zo vele jaren eerder klaar zijn. De weg ligt er reeds lang. Het geld komt nooit meer terug. De vier gemeenten zijn er drie geworden. De plannen zijn reeds vele malen bij-/uitgesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier