h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek


 

29 juni 2019

SP: Deuce in Loosbroek

Foto: Wim Roefs

Op 27 juni sprak de gemeenteraad ruim 2 uur over de aanleg van tennisbanen in Loosbroek. Een wens vanuit de kern. In 2016 werd afgesproken dat de tennisbanen er konden komen. Helaas gaf die afspraak geen duidelijk financiële kaders mee. Daardoor liep het proces in de ogen van de SP onnodige vertraging op. Het wensenpakket, en daarmee de rekening, bleef maar oplopen. Zou kon het niet verder aldus een voorstel vanuit burgemeester en wethouders. De eerste set viel in het nadeel van het tennis in Loosbroek uit. Vervelend.

Lees verder
23 juni 2019

SP: Luisteren naar de inwoners van groot belang

Foto: Wim Roefs

De SP afdeling Bernheze is een groot voorstander van luisteren naar de inwoners van Bernheze. Voordat met projecten of werkzaamheden begonnen wordt, overleggen met de buurt. Er zijn heel goede voorbeelden bekend uit Bernheze. De componistenwijk in Heesch of het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Daar is veel gedaan met de wensen van de bewoners. Mensen die dat wilden konden actief meepraten. Dat geeft betrokkenheid en draagvlak.

Lees verder
15 juni 2019

SP: Groene stroom van Heesch-west

Foto: SP Bernheze

De komende jaren schakelt Nederland over naar duurzame energie. De regio waarin Bernheze ligt, krijgt daarin ook een opdracht. Bernheze heeft dus groene stroom nodig, dat is wel duidelijk. Op Heesch-west gaat Bernheze samen met Oss en Den Bosch en ander mede vorm geven. Naast een drietal zonneparken komen er drie windturbines te staan. Daarmee wordt flink aan de weg getimmerd. De SP Bernheze ziet wel graag dat inwoners kunnen profiteren van de opbrengsten van de duurzame energieopwekking.

Lees verder
7 juni 2019

SP: Smalle wegen en zwaar verkeer in Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Voor landbouwvoertuigen kan een ondernemer een ontheffing krijgen voor een maximum breedte van 3.50 meter. Deze ontheffing loopt via de RDW. Is een voertuig breder dan 3.50 meter of valt deze met andere afmetingen of massa buiten de wettelijke maten, dan dient men een ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder. (is landelijke regelgeving) In de dagelijkse praktijk komt dit neer op veel zwaarbeladen en breed landbouwverkeer. Op de smalle wegen in het buitengebied van Bernheze geeft dat serieuze problemen.

Lees verder
4 juni 2019

SP: De Maashorst optimaal benutten

Foto: Jan Raaimakers / JR

De afgelopen tijd werd weer eens duidelijk dat De Maashorst velen aan het hart gaat. Er blijkt sprake van onvrede en onduidelijkheid te zijn over de toegankelijkheid van het natuurgebied. Het al dan niet op de aanwezige paden blijven. En de aanwezigheid van de grote grazers zoals Wisenten en Taurossen.  Dat zijn toch de heikele punten. Daarom is er veelvuldig overleg tussen de verantwoordelijke bestuurders. Dit om de juiste informatie te krijgen, zodat eenieder van De Maashorst kan blijven genieten.

Lees verder
25 mei 2019

SP: Blijven investeren in een mooier Bernheze

Foto: SP Bernheze

De gemeenteraad buigt zich 29 mei over de plannen voor 2020. Door de sterke financiële positie van de gemeente Bernheze kan er blijvend geïnvesteerd worden. De leefbaarheid van de kernen versterken. Betaalbare huizen bouwen voor iedereen. De voorzieningen in het sociaal domein versterken. Zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten blijven dragen.

Lees verder
18 mei 2019

SP: Stem op 23 mei SP voor minder Brussel

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 23 mei gaat heel de Europese Unie (nu nog 28 landen) naar de stembus. Er wordt een nieuw parlement gekozen. Liefst 751 volksvertegenwoordigers worden gekozen. Laat uw stem gelden. Zorg dat we Europees blijven samenwerken, maar dat Brussel niet de baas wordt. Dan verliezen we als Nederland veel zeggenschap over belangrijke zaken zoals pensioen, sociale zekerheid en openbaar vervoer. Verder wil de SP een einde maken aan verspiling.

Lees verder
11 mei 2019

SP: Betaalbare koop- en huurhuizen in aantocht

Foto: Jan Raaimakers

Wonen is belangrijk voor iedereen. Mensen met voldoende geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP niet veel zorgen over. Lage rente, goedkoop lenen. Maar veel mensen kunnen geen of onvoldoende hypotheek krijgen. Zij zijn aanwezen op een sociale huurwoning of een zogenaamde goedkope koopwoning. Juist deze groep van inwoners heeft hulp nodig. Een extra aanbod van betaalbare huizen.  De woonvisie van Bernheze is daar nu op aangepast.

Lees verder
4 mei 2019

SP: Zorgen om de jeugdzorg

Foto: Wim Roefs

Wist u dat 1 op de 10 jongeren in aanmerking komt voor jeugdzorg? Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2018 bijna 1 op de 10 jongeren jeugdzorg kreeg. Met een stijging van 8.000, krijgen in 2019 nu 428.000 jongeren in totaal hulp. Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jongeren tot 23 jaar. De budgetten uit Den Haag schieten te kort. Als gemeente Bernheze passen we fors geld bij. Het gaat om zo’n € 800.000,-- uit de reserve.

Lees verder
27 april 2019

SP: Bernheze blijft investeren in de kernen

Foto: SP

De gemeente Bernheze staat er financieel goed voor. Op basis van een solide financieel beleid. Als collegepartij is de SP daar mede verantwoordelijk voor. Door de sterke financiële positie hoeft de OZB niet met grote sprongen verhoogt te worden. In alle kernen kan geïnvesteerd worden in de leefbaarheid. Op woensdag 29 mei zullen de plannen voor 2020 en verder besproken worden in de gemeenteraad. Een duidelijk vooruitzicht met voldoende investeringscapaciteit.

Lees verder

Pagina's