h

SP Bernheze

                                                                

Foto: Geert Hanegraaf


Stem 22 November SP voor een socialer Nederland!

18 mei 2024

SP Bernheze: Stop met afval dumpen

Steeds vaker ontvangt de SP Bernheze foto’s van bezorgde burgers. Het gaat om foto’s van gedumpt afval. Soms bij inzamelpunten, soms in de natuur, soms in sloten en bermen. Een trieste ontwikkeling. We willen onze gemeente graag netjes houden! Dat is erg moeilijk bij illegale dumpingen. Dat moet echt stoppen. Daarvoor hebben we ieders hulp nodig. Afval hoort niet in de natuur thuis, maar op de milieustraat.

Lees verder
4 mei 2024

SP Bernheze: Eenzaamheid en armoede

Foto: Wim Roefs

Eenzaamheid en armoede zijn nog steeds een groot probleem. In Bernheze hebben we er ook me te maken. Landelijk voelt ±10% van de mensen zich ernstig eenzaam. Voor Bernheze komt dat bijvoorbeeld neer op ±3.000 mensen. Ruim 600.000 Nederlanders leven al drie jaar of langer in armoede. Dat is 4% van de bevolking. Leggen we dat cijfer op Bernheze dan spreken we toch over 1.200 inwoners. Reden genoeg om extra aandacht voor deze groepen te hebben.

Lees verder
21 april 2024

SP Bernheze: Nood breekt soms wet

Foto: Geert van der Wielen

Er kunnen zich situaties voordoen dat nood soms wet breekt. Wetten kunnen ongewenste effecten hebben. Dat was het geval bij de WMO in zake hulp in de huishouding. De wet gaf aan iedereen recht op hulp in de huishouding, tegen een laag tarief of zelfs helemaal gratis. Ook aan mensen die een zeer hoog inkomen hebben. Dat is niet rechtvaardig in de ogen van de SP Bernheze. Wie een goed inkomen heeft dient schoonhouden van zijn/haar huis zelf te betalen. Zo denk de SP Bernheze.

Lees verder
6 april 2024

SP Bernheze: Schone lucht ook belangrijk voor Bernheze

Foto: SP

Nederland kent het schone lucht akkoord. Gezonde lucht is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Er is steeds meer bewijs dat vervuilde lucht kan leiden tot long- en hartklachten, en uiteindelijk ook tot vroegtijdig overlijden. Vervuilde lucht bevat fijnstof, zoals roetdeeltjes en stikstofoxides, die zorgen voor chronische ziekten. Daarom neemt Bernheze maatregelen om de lucht in gemeente gezonder te maken.

Lees verder
23 maart 2024

SP Bernheze: Woningbouw in Bernheze

Foto: Wim Roefs

Op gebied van woningbouw ligt er een flinke uitdaging. Die wordt in Bernheze voortvarend opgepakt. Kampioen woningbouwen is onze gemeente! We zitten in Bernheze zeker niet stil. Maar het karwei is nog niet af. Veel inwoners van Bernheze wachten nog op een betaalbare woning. Vooral in de betaalbare prijsklasse is het dringen. Voor bijzondere doelgroepen is nog veel werk te verzetten. De schouders eronder blijft belangrijk

Lees verder
8 maart 2024

SP Bernheze: Mini-Heesch moet blijven

Op 6 maart werd iedereen opgeschrikt. Opgeschrikt door het bericht dat de kindervakantieweek in Heesch niet door zou gaan. De kinderen waren niet meer welkom in het Bomenpark. De SP Bernheze sloeg gelijk alarm! Dit mocht niet gebeuren. Een vakantieweek waar elk jaar meer dan 700 kinderen uit Heesch aan meedoen. Groot plezier voor de kids. Al vanaf 1965 bestaat de Mini Heesch, die deze vakantieweek steeds organiseert.

Lees verder
26 februari 2024

SP Bernheze: Ruim € 90.000.000,-- uitgeven

Foto: Geert van der Wielen

De perspectiefnota 2025 (PPN-2025) wordt vastgesteld in de maand mei. Antwoord op de vraag: “wat gaat Bernheze doen in 2025?” Een ding is zeker. Bernheze gaat zo rond de € 90.000.000,-- besteden. Zo ‘n 70% gaat naar gezondheid, leefbare kernen en zorgtaken. Het wordt wel een spannende tijd. Er is veel onzekerheid over de gestegen kosten en de hogere lonen. Er moeten serieuze keuzes gemaakt worden. Wat doet Bernheze wel en wat niet. De SP staat pal voor de mensen. Daar bezuinig je niet op!

Lees verder
9 februari 2024

SP Bernheze: Afval Bernheze blijft opgehaald worden

Foto: SP

Het was aardig schrikken. De SP Bernheze hoorde dat het afval in Den Bosch niet meer opgehaald werd. De ARBO dienst had de boel stil gelegd. Wat hebben wij daarmee te maken in Bernheze zou je denken. Nou, Den Bosch haalt ook het afval in Bernheze op. Vandaar de zorgen. Gelukkig bleek het voor Bernheze niet te gelden. De Bossche afvalwagens brengen het Bernhezer afval naar een andere verzamelplek. Geen nood dus.

Lees verder
3 februari 2024

SP Bernheze bezoekt bewonerscommissie Emmaus

Foto: Mandy Jansen

De bewonerscommisie Emmaus organiseert twee keer per week allerlei activiteiten voor de bewoners van het Emmauscomplex naast Huize Heelwijk in Heesch. Dit soort initiatieven kunnen wij alleen maar toejuichen en ondersteunt SP Bernheze graag. Elkaar ontmoeten in combinatie met bewegen is namelijk belangrijk.

Lees verder
26 januari 2024

SP Bernheze: Luierafval inleveren blijft mogelijk

Foto: Wim Roefs

Door vaststelling van de begroting 2024 werden alle ondergrondse luiercontainers in Bernheze gesloten. Het verdwijnen van deze service was helaas in november 2023 ontsnapt aan de aandacht van de SP Bernheze. We hadden niet goed opgelet! Maar de SP Bernheze heeft gelijk ingezet op herstel van deze fout. In de raadsvergadering van 25 januari 2024 diende de SP een motie (dat is een opdracht aan de wethouder) in. In die motie stond dat de luiercontainers open moeten blijven voor de inwoners van Bernheze. En zonder extra kosten! Die moeten namelijk gedekt worden uit de reserves die we hebben. Jarenlange overschotten op de jaarrekening kunnen zo goed gebruikt worden.

Lees verder

Pagina's