h

SP Bernheze

                                                                

Foto: SP


 

22 september 2023

SP Bernheze: Geen bezuiniging op sociaal domein

Foto: Wim Roefs

De VNG (vereniging Nederlandse Gemeente) geeft aan dat 2026 een moeilijk jaar wordt. Dan gaan er bezuinigingen vanuit Den Haag neerdalen op de gemeenten. Ook Bernheze zal daar last van hebben. We zijn tijdig op de hoogte. Vanuit Burgemeester en Wethouders werd begin 2023 al gevraagd waar bezuinigingen mogelijk zijn.  De SP Bernheze was direct duidelijk. Geen bezuinigingen op voorzieningen voor de mensen. Want het gaat tenslotte om de mensen. Vooral om kwetsbare mensen.

Lees verder
9 september 2023

SP Kinderlintjes Bernheze komen er aan en de burgemeester reikt ze uit.

Foto: Jan Raaimakers

De SP Kinderlintjes komen er aan in Bernheze, voor de derde keer al weer. Het is nog een raadsel wie ze gaan krijgen. Bekend is al wel wie de onderscheidingen gaat uitreiken: burgemeester Antoine Walraven.  Alle inwoners kunnen mee nadenken over de vraag welk kind een lintje verdient. Gewoon omdat die jongen of dat meisje iets goeds gedaan heeft waarvan je denkt: ‘Goh, wat geweldig, dat verdient eigenlijk een lintje’. SP Kinderlintjes zijn bedoeld om die wensgedachte eens waar te maken, om kinderen eens in het zonnetje te zetten voor het goeds of moois dat ze gedaan hebben.  Aanmeldingen mogen tot 1 november naar de SP en die legt de voorstellen dan ter beoordeling voor aan een jury. De uitreiking van de Bernhezer kinderlintjes volgt op zaterdag 18 november op een magnifieke locatie: kasteel Heeswijk. Bij de eerste twee edities werden de lintjes uitgereikt door bedenkster Lilian Marijnissen en haar moeder Marianne. Bij die gelegenheden kregen de kinderen persoonlijke felicitatiebrieven van toenmalig burgemeester Marieke Moorman. Dit keer zal waarnemend burgemeester Antoine Walraven de uitreiking verzorgen. Hij heeft enthousiast zijn medewerking aan het kinderfeest toegezegd. Kent u een kind dat een kinderlintje verdient? Laat dit snel samen met de gegevens van het kind, een korte motivatie en een foto weten in een mailtje aan kinderlintjesbernheze@sp.nl .

Lees verder
14 juli 2023

SP Bernheze: Fijne vakantie 2023 voor Bernheze

Op donderdag 6 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de  zomervakantie van 2023. Intussen is in Den Haag het kabinet Rutte 4 gevallen. Daarom begin na de vakantie een spannende periode. Met verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in november. Maar het is nu tijd voor de zomervakantie. Daar is ieder toch wel aan toe. De SP Bernheze wenst ieder een fijne vakantie 2023 toe. Blijft veilig en denk aan elkaar.

Lees verder
1 juli 2023

SP Bernheze: Energietransitie in gevaar

Foto: Wim Roefs

Ook in Bernheze loopt de energietransitie groot gevaar! Nederland wil omschakelen naar duurzame energie, maar elektriciteitsnet is er niet klaar voor. Overal gaat de rem erop. Zonneparken en windmolens kunnen de stroom niet kwijt! Het net is overbelast. Nieuwe aansluitingen voor bedrijven zijn niet mogelijk. Zelfs nieuwe woonwijken aansluiten loopt gevaar. Kortom een regelrechte ramp dreigt.

Lees verder
18 juni 2023

SP Bernheze: Duurzaamheid in Bernheze

Foto: SP

De SP Bernheze heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Verder moeten we echt minder afhankelijk worden van olie, gas en steenkool. Dat zijn geen duurzame brandstoffen. Bovendien bedreigt de alsmaar groeiende CO2 uitstoot ons klimaat steeds ernstiger. Duurzame energie uit schone bronnen is het antwoord. Dat is toekomstbestendig. Daar kunnen onze kleinkinderen ook nog mee thuiskomen.

Lees verder
3 juni 2023

SP Bernheze: Op 19 juni bespreking Hooghuis

Foto: Jan Raaimakers

Op 19 juni aanstaande wordt de voorgenomen sluiting van het Hooghuis in Heesch besproken in de commissie Bestuur en Strategie. De vergadering van de commissie Bestuur en Strategie is in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Aanwezig zijn de onderwijsspecialisten van de politieke partijen, de bestuurder van de Hooghuis scholengemeenschap, de locatiedirecteur van Hooghuis Heesch en de wethouder onderwijs. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft.

Lees verder
21 mei 2023

SP Bernheze: Hooghuis Heesch moet blijven!

Foto: Wim Roefs

Het Hooghuis (oude SAM-MAVO) in Heesch sluiten? Dat dachten de SP Bernheze van niet! Zaterdag 13 mei jl. , tijdens de SP actie voor behoud van het Hooghuis, gaven al veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten aan dat zij in actie willen komen. Nou, die actie komt er vanuit de SP Bernheze. Reken maar! Samen met betrokken ouders en anderen organiseert de SP Bernheze het verzet.

Lees verder
15 mei 2023

SP Bernheze: Hooghuis Heesch moet blijven!

Foto: Jan Raaimakers

Het Hooghuis (oude SAM-MAVO) in Heesch sluiten? Dat dachten wij van de SP Bernheze niet! Zaterdag 13 mei jl. , tijdens de SP actie voor behoud van het Hooghuis, gaven al veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten aan dat zij in actie willen komen!! Nou, die actie komt er vanuit de SP Bernheze. Reken maar. Samen met betrokken ouders en anderen organiseert de SP Bernheze het verzet. Volgende week is er al een actie-bijeenkomst! We hopen daar veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten te ontmoeten die samen met de SP de school willen behouden. Dit pikken we niet "mijnheer Carmelstichting". Never. 

Lees verder
8 mei 2023

SP Bernheze: Sport en bewegen voor iedereen

Foto: Wim Roefs

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. De SP Bernheze staat voor sporten tegen lage kosten. Iedereen moet mee kunnen doen. Contributie mag geen drempel zijn. Voor mensen die het financieel echt niet kunnen betalen zijn er regelingen. Bernheze is en blijft een sociale gemeente. Daar zetten we als SP Bernheze steeds een handtekening voor in het bestuursakkoord.

Lees verder
22 april 2023

SP Bernheze: Positieve gezondheid

Gezondheid vormt steeds meer een maatschappelijke opgave voor gemeenten omdat de voorzieningen onder druk komen te staan. Bernheze gaat daarom, vanuit de gedachte ‘positieve gezondheid’, preventief aan de slag om de veerkracht van onze inwoners te versterken. Hierbij staat niet ziekte centraal, maar een betekenisvol leven waarin inwoners zelf de regie hebben. Als Bernheze gaan wij vanuit onze rol hier onze bijdrage aan leveren via de diverse beleidsterreinen: van een groene woonomgeving dat aantrekkelijk is voor sport, recreatie en ontspanning, tot het ondersteunen van inwoners op het gebied van welzijn en het mee kunnen doen in de samenleving.

Lees verder

Pagina's