h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek


 

7 juli 2018

SP: Goede vakantie 2018 voor ieder

Foto: SP Bernheze

Op 5 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de  zomervakantie. Enkele belangrijke besluiten zijn genomen. Er komt een zonnepark op Heesch-west. Duurzame energie voor 1.700 gezinnen! Een mooie stap richting een energieneutraal Bernheze. In Nistelrode worden nieuwe huizen gebouwd aan de Zwarte Molen. En de gemeente gaat serieus kijken naar de geluidsoverlast van de A-50 ter plekke. De financiële positie van Bernheze blijkt erg sterk, aldus de onafhankelijke accountant.

Lees verder
30 juni 2018

SP: Duurzaamheid

Foto: wim roefs

Het is voor iedereen duidelijk: we moeten op een andere manier omgaan met grondstoffen, energie en onze leefomgeving. Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie worden de belangrijkste thema’s. Bewustwording is een basis voor verandering. Zorgvuldig ruimtegebruik is een voorwaarde. Daarom ligt de prioriteit voor zonnepanelen bij bestaand bebouwd gebied en in het buitengebied op bestaande bouwblokken. Ook bij de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch-West is een maximale duurzaamheidsambitie het uitgangspunt.

Lees verder
23 juni 2018

SP: Ouwe Chinees wordt nieuwe Chinees

Foto: Jan Raaimakers

In Heesch wordt hard gebouwd. Ook op de plek waar vroeger de “Ouwe Chinees” stond. Jarenlang een doorn in het oog van menig Heeschenaar. Gelukkig is er schot in de zaak gekomen! Nu komen er woningen. Liefst 42 huurappartementen. Die zijn meer dan welkom. Zeker omdat er ook sociale huurwoningen tussen zitten. Die hebben we hard nodig, om jongeren en mensen met een kleine beurs te laten wonen.

Lees verder
17 juni 2018

SP: Eenzaamheid en armoede aanpakken

Foto: Wim Roefs

Eenzaamheid en armoede zijn een steeds groter probleem. In Bernheze hebben we er ook me te maken. Landelijk voelt 10% van de mensen zich ernstig eenzaam. Voor Bernheze komt dat neer op ±3.000 mensen. Ruim 600.000 Nederlanders leven al drie jaar of langer in armoede. Dat is 4% van de bevolking. Leggen we dat cijfer op Bernheze dan spreken we over 1.200 inwoners. Reden genoeg om extra aandacht voor deze groepen te hebben.

Lees verder
2 juni 2018

SP: Zorgen en zorgkosten

Foto: SP Bernheze

De eigen bijdrage vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen houden de zorg en ondersteuning betaalbaar. Zeker voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Lees verder
26 mei 2018

SP: Subsidie voor jeugdleden clubs blijft!

Foto: Jan Raaimakers

Het verkiezingsprogramma van de SP Bernheze was duidelijk voor alle verenigingen en sportclubs. De vaste subsidie voor jeugdleden blijft. Dat is nu vastgelegd voor de periode 2018 2022 in het coalitieakkoord. Op vrijdag 19 mei is het akkoord ondertekend. Daarmee lag dit vast. De SP Bernheze zal zich hard blijven maken voor alle clubs en verenigingen in Bernheze met jeugdleden. Aangesloten zijn bij een club of vereniging is belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd.

Lees verder
19 mei 2018

SP ondertekent coalitieakkoord “Samen Door”

Foto: Peter van Boekel

Op vrijdag 18 mei 2018 ondertekende de SP Bernheze het coalitieakkoord “Samen Door”. De SP vormt de komende 4 jaar een coalitie met de collega’s van CDA en Lokaal. Een stabiele meerderheid. Een basis van onderling vertrouwen. Informateur Jan van Loon had het goed gezien. Tussen CDA, Lokaal en SP was er de duidelijke wens samen door te gaan. In het coalitieakkoord staan de zaken genoemd, die de komende jaren op de rol staan. Kernwoorden zijn: “Eigentijds, Duurzaam en Sociaal”.

Lees verder
14 mei 2018

Concept coalitieakkoord

A.S. woensdag wordt het concept coalitieakkoord besproken met de leden van SP Bernheze

Lees verder
12 mei 2018

SP: Zorgen voor wie zorg nodig heeft

Foto: SP Bernheze

Om mensen langer thuis te laten wonen is goede zorg van belang. Mensen vinden het prettig om lang in hun vertrouwde omgeving te kunnen zijn. De komende jaren blijft dit actueel. Want de bevolking vergrijsd. Door het ouder worden van mensen liggen dementie en eenzaamheid op de loer. In Bernheze is er voor deze zaken extra aandacht. Samen met de maatschappelijke organisaties ligt hier een uitdaging.

Lees verder
6 mei 2018

SP: Woningbouw in Bernheze 2018-2022

Foto: Wim Roefs

Met de collega’s van CDA en Lokaal bereikte de SP Bernheze onlangs een coalitieakkoord. De komende 4 jaar maakt de SP opnieuw deel uit van de coalitie in Bernheze. Kandidaat wethouder voor de SP is Rein van Moorselaar. Op 24 mei is de officiële presentatie van het coalitieakkoord. Dan worden gelijk de 3 wethouders geïnstalleerd. Op gebied van woningbouw ligt er een flinke uitdaging. Die gaat de nieuwe coalitie voortvarend oppakken.

Lees verder

Pagina's