h

Nieuws uit 2014

28 december 2014

SP: Werken in 2015

Foto: SP

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor iedereen die geen werk heeft. De gemeente hoort dan mensen naar een betaalde baan te begeleiden. Dat wordt zo wie zo erg moeilijk, omdat er veel te weinig banen zijn. Daar komt nog bij dat er mensen zijn die wegens allerlei omstandigheden moeilijker aan de slag komen. In het verleden deed de sociale werkvoorziening goede dingen. Maar helaas is dat in 2015 niet meer zo.

Lees verder
13 december 2014

SP: Extra reserve voor de zorg in 2015

Foto: Jan van den Broek

In 2015 starten de grote veranderingen in de zorg. Met fors minder geld uit Den Haag voor die zelfde zorg. De SP Bernheze wil niet dat de kwaliteit van de zorg in Bernheze achteruit gaat. Verder wil de SP dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Daarvoor heeft de SP samen met 5 collega politieke partijen op 11 december een voorstel aangenomen. Een voorstel om € 200.000,-- toe te voegen aan de “reserve transities”. Hiermee hebben we straks iets achter de hand als het nodig is voor goede zorg.

Lees verder
6 december 2014

SP: Transities zorg, jeugd en werk komen dichterbij

Foto: Geert van der Wielen / eigen archief

Op 1 januari wensen we elkaar allemaal een goed en gezond 2015. Dat is mooi. Maar als je zorg nodig hebt of op zoek bent naar werk dan is de situatie onzeker na 1 januari. De gemeente wordt verantwoordelijk voor zorg en werk. Daarnaast is de jeugdzorg vanaf 1 januari ook nog eens voor de gemeente. In Bernheze willen we goed voorbereid zijn.

Lees verder
29 november 2014

SP: nieuwe huurhuizen voor Bernheze

Jarenlang was er weinig (goed) nieuws over woningbouw. De verantwoordelijke corporaties zaten meer in derivaten en risicovolle beleggingen. Zij deden niets aan sociale woningbouw. Prestatieafspraken stelden niets voor. Huurhuizen stonden direct te koop als de huurder vertrok! De SP Bernheze bleef hierover aan de bel trekken en publiceren. Alternatieven dienden goed onderzocht te worden. Het verheugd de SP Bernheze zeer dat Brabant wonen voor het eerst huurhuizen bouwt in Bernheze. Chapeau! Hiermee worden vele tientallen gezinnen geholpen die op een betaalbaar huurhuis zitten wachten.

Lees verder
25 november 2014

Doe mee aan de Zorgenquête van de SP Bernheze

Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de grote zorgenquête van de SP Bernheze. We willen zo veel mogelijk informatie verzamelen over de kwaliteit van de zorg. Mochten de SP enquêteurs niet bij u aan de deur komen, dan kunt u toch anoniem meedoen. Klik op de onderstaande link.

Lees verder
16 november 2014

SP: Betaalbare huurwoningen onderweg!?

Met enige regelmaat heeft de SP Bernheze sociale woningbouw op de kaart gezet. Zeker toen na 2008 bleek dat de corporaties De Kleine Meierij en Mooiland verzand waren in derivaten en schulden. Daar bouw je geen sociale huurwoningen mee. Meerdere malen heeft de SP voorgesteld om de “Asser” variant te gebruiken. De gemeenten bemoeit zich dan actief met de bouw van de sociale huurwoningen. De inspanningen lijken succes te krijgen!

Lees verder

Pagina's

U bent hier