h

SP: Werken in 2015

28 december 2014

SP: Werken in 2015

Foto: SP

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor iedereen die geen werk heeft. De gemeente hoort dan mensen naar een betaalde baan te begeleiden. Dat wordt zo wie zo erg moeilijk, omdat er veel te weinig banen zijn. Daar komt nog bij dat er mensen zijn die wegens allerlei omstandigheden moeilijker aan de slag komen. In het verleden deed de sociale werkvoorziening goede dingen. Maar helaas is dat in 2015 niet meer zo.

Sociale werkvoorziening.

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurde via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het kabinet brengt de sociale werkvoorziening vanaf 2015 onder in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Deze wet gaat in op 1 januari 2015. Onder die Participatiewet vallen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SP Bernheze zou erg graag zien dat genoemde mensen een zinvolle, betaalde baan vinden. Gelukkig zijn er veel werkgevers in Bernheze die zich om deze mensen willen bekommeren. Deze bedrijven laten zich PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) certificeren. Op die manier nemen bedrijven verantwoording. Deze bedrijven wil de SP Bernheze nadrukkelijk belonen. Belonen middels voorkeur bij aanbestedingen Zo snijdt het mes namelijk aan 2 kanten! Meer mensen aan het werk en minder uitkeringen. Want voor de SP is helder dat ieder die kan werken aan de slag geholpen wordt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u zaken aan de kaak stellen in Bernheze? Neem dan contact op met een van onze kerncontacten. Zij staan u bij met raad en daad. Toon van Vugt (tel. 0413-292870) voor Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch. Christa Kolman (tel. 0412-451398) voor Heesch en Nistelrode.

Toon van Vugt

SP Raadslid

Reactie toevoegen

U bent hier