h

SP: Extra reserve voor de zorg in 2015

13 december 2014

SP: Extra reserve voor de zorg in 2015

Foto: Jan van den Broek

In 2015 starten de grote veranderingen in de zorg. Met fors minder geld uit Den Haag voor die zelfde zorg. De SP Bernheze wil niet dat de kwaliteit van de zorg in Bernheze achteruit gaat. Verder wil de SP dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Daarvoor heeft de SP samen met 5 collega politieke partijen op 11 december een voorstel aangenomen. Een voorstel om € 200.000,-- toe te voegen aan de “reserve transities”. Hiermee hebben we straks iets achter de hand als het nodig is voor goede zorg.

19 voor 2 tegen

Het voorstel van de SP om € 200.000,-- die over waren op het budget voor woningaanpassingen (WMO), te reserveren werd 11 december 2014 breed gesteund. Naast 4 SP raadsleden stemden nog 15 andere collega’s voor. In totaal 19 raadsleden voor het voorstel. Twee raadsleden waren tegen. Die wilde het geld direct opmaken aan een speelveld. Maar met de onzekerheid omtrent de zorg, leek dat de SP Bernheze niet verstandig. De SP wil ouderen, zieken en gehandicapten blijven helpen na 1 januari 2015. Als er wat extra geld nodig is om goede zorg te bieden, dan hebben we dat achter de hand. Het zal je maar overkomen dat er geen zorg geboden kan worden. Dat wil de SP niet in Bernheze. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze extra reserve. Alleen als het nodig is spreken we die aan. In de loop van 2015 zal veel duidelijk worden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u zaken aan de kaak stellen in Bernheze? Neem dan contact op met een van onze kerncontacten. Zij staan u bij met raad en daad. Toon van Vugt (tel. 0413-292870) voor Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch. Christa Kolman (tel. 0412-451398) voor Heesch en Nistelrode.

Cor van Erp

Fractievoorzitter SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier