h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

18 mei 2019

SP: Stem op 23 mei SP voor minder Brussel

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 23 mei gaat heel de Europese Unie (nu nog 28 landen) naar de stembus. Er wordt een nieuw parlement gekozen. Liefst 751 volksvertegenwoordigers worden gekozen. Laat uw stem gelden. Zorg dat we Europees blijven samenwerken, maar dat Brussel niet de baas wordt. Dan verliezen we als Nederland veel zeggenschap over belangrijke zaken zoals pensioen, sociale zekerheid en openbaar vervoer. Verder wil de SP een einde maken aan verspiling.

Lees verder
11 mei 2019

SP: Betaalbare koop- en huurhuizen in aantocht

Foto: Jan Raaimakers

Wonen is belangrijk voor iedereen. Mensen met voldoende geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP niet veel zorgen over. Lage rente, goedkoop lenen. Maar veel mensen kunnen geen of onvoldoende hypotheek krijgen. Zij zijn aanwezen op een sociale huurwoning of een zogenaamde goedkope koopwoning. Juist deze groep van inwoners heeft hulp nodig. Een extra aanbod van betaalbare huizen.  De woonvisie van Bernheze is daar nu op aangepast.

Lees verder
4 mei 2019

SP: Zorgen om de jeugdzorg

Foto: Wim Roefs

Wist u dat 1 op de 10 jongeren in aanmerking komt voor jeugdzorg? Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2018 bijna 1 op de 10 jongeren jeugdzorg kreeg. Met een stijging van 8.000, krijgen in 2019 nu 428.000 jongeren in totaal hulp. Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jongeren tot 23 jaar. De budgetten uit Den Haag schieten te kort. Als gemeente Bernheze passen we fors geld bij. Het gaat om zo’n € 800.000,-- uit de reserve.

Lees verder
27 april 2019

SP: Bernheze blijft investeren in de kernen

Foto: SP

De gemeente Bernheze staat er financieel goed voor. Op basis van een solide financieel beleid. Als collegepartij is de SP daar mede verantwoordelijk voor. Door de sterke financiële positie hoeft de OZB niet met grote sprongen verhoogt te worden. In alle kernen kan geïnvesteerd worden in de leefbaarheid. Op woensdag 29 mei zullen de plannen voor 2020 en verder besproken worden in de gemeenteraad. Een duidelijk vooruitzicht met voldoende investeringscapaciteit.

Lees verder
19 april 2019

SP: Hop-on-hop-of bus gaat rijden in Heesch

Foto: Peter Sleegers

Een initiatief van Aangenaam Heesch krijgt gehoor van de gemeente Bernheze. De organisatie wilde graag een Hop-On Hop-Off bus realiseren. Die gaat ieder uur een vaste route door Heesch rijden. Het plan is dat deze bus voor iedereen beschikbaar komt, Bovendien zal het gratis zijn. De SP Bernheze heeft dit initiatief mede ondersteund en aangejaagd. De gemeente gaf gelukkig haar fiat. Een mooi initiatief dat naadloos aansluit bij een goed WMO beleid. Iedereen moet immers mee kunnen doen.

Lees verder
14 april 2019

SP: De feiten over uw kosten voor huisvuil

Foto: wim roefs

In 2019 zijn de vaste kosten voor afvoer huisvuil fors gestegen. Vaak wordt de gemeente daarop aangekeken. Dat is in dit geval niet terecht. De grote boosdoener is namelijk de regering van Rutte (VVD) in Den Haag! De SP zet de feiten voor u op een rijtje. De regering Rutte belast de gemeenten namelijk met een rijksbelasting van 31 Euro per ton afval. De gemeente kan niet anders dan dat doorbelasten naar de burgers. Verder wil de SP Bernheze in dit artikel aangeven hoe u kun besparen op uw afvalkosten.

Lees verder
6 april 2019

SP: Over huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

Foto: SP Bernheze

In Europa kennen we vrij verkeer van goederen en diensten. Dat betekent dat alle inwoners van de EU-landen overal kunnen gaan werken. In Nederland zien we veel Polen, Roemenen, Bulgaren en Letten. Deze arbeiders komen hier werk doen wat de Nederlander niet meer wil doen. Vuil en zwaar werk vaak. En slecht betaald. Deze arbeiders dienen ook ergens wonen. Liefst niet in de schaarse sociale huurwoningen, die we zelf zo hard nodig hebben in Bernheze.

Lees verder
1 april 2019

SP: Werkzaamheden veiliger Graafsebaan

Foto: Jan Raaimakers

In het verleden kwam de SP Bernheze de bewoners van de Graafsebaan in Heesch te hulp. Hoge snelheden in een 50 km straat. Auto’s die over het fietspad scheurden. Gevaarlijke situaties voor de aanwonenden. Dat kon zo niet langer. De SP Bernheze was het eens met de inwoners na een werkbezoek aan de buurt. Hier moet wat gebeuren. Inmiddels is het zover. De werkzaamheden aan de Graafsebaan in Heesch starten. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen inwoners en politiek.

Lees verder
23 maart 2019

SP: Wat staat ons te wachten na 20 maart?

Foto: SP Bernheze

Op 20 maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten. In mei kiezen de Provinciale Staten dan nog een nieuwe Eerste Kamer. Getrapte verkiezingen noemen we dat. Een forse verandering in de politieke verhoudingen. Een nieuwe partij is plots de grootste geworden. Uniek in de geschiedenis. Maar wat betekent dat eigenlijk voor Bernheze? Krijgen we te maken met nieuwe wetten en regels vanuit de Provincie en vanuit Den Haag. Dat kan zomaar.

Lees verder
16 maart 2019

27-3: Kom koffiedrinken bij de SP in HaDee

Foto: Wim Roefs

Een mooi initiatief van de SP Bernheze. In gesprek gaan met inwoners. Dit onder het genot van een bakje koffie. De SP komt nu naar Heeswijk-Dinther. Woensdag 27 maart zijn inwoners welkom in het Willibrordcentrum vanaf 20.00 uur. Wie iets kwijt wil, of gewoon een praatje wil maken. Wees welkom bij de SP koffietijd. Ga met de aanwezige SP-ers in gesprek. De SP wil graag van u weten wat er leeft.

Lees verder

Pagina's