h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek

 Lijsttrekker Bernheze - Rein van Moorselaar


 

2 juli 2016

SP: Vluchten kan niet meer

Foto: Wim Roefs

De vluchtelingencrisis houdt ons wereldwijd bezig. Mensen die huis en haard verlaten omdat er oorlogsdreiging is. Om reden van medemenselijkheid is hulp en opvang dringend nodig. De aard en vorm van opvang vereist zorgvuldig handelen. We kennen de situatie Ruitersweg-west nog. Commissaris van de Koning Wim van der Donk deed een dringend beroep op de regio gemeenten. Hij vroeg om 500 plaatsen in het cluster Oss en Bernheze.

Lees verder
25 juni 2016

SP: Woonvisie Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Wonen is belangrijk voor iedereen. Arm en Rijk. Mensen met genoeg geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP geen zorgen over. Lage rente, dus goedkoop lenen. Maar veel mensen, met een smalle beurs, kunnen helemaal geen hypotheek krijgen. Zij zijn aanwezen op een sociale huurwoning. Juist deze groep van inwoners heeft hulp nodig. Een extra aanbod van goedkope huurhuizen. Daar wil de SP op inzetten de komende jaren.

Lees verder
18 juni 2016

SP: De oudere mens heeft ons nodig.

Foto: Wim Roefs

Door de aanhoudende bezuinigen uit Den Haag heeft de oudere mens het steeds moeilijker in Nederland. Dus ook in Bernheze. De SP Bernheze heeft meermaals haar zorgen uitgesproken. Zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. In 2014 gingen de enquêtegroep van de SP Bernheze bij de ouderen langs. Een rapport met schrijnende zaken werd aangeboden aan de burgemeester door SP-er Geert Hanegraaf. Sindsdien vraagt de SP al om meer feitenonderzoek naar de overschotten op de WMO.

Lees verder
12 juni 2016

SP: Wat we wel(!!) doen in 2017

Foto: Jan Raaimakers

Onze collega’s van de Politieke Partij Blanco hebben verteld wat er in 2017 niet gebeurt in Bernheze. De SP heeft een positieve(re) kijk op het leven. De SP Bernheze gaat liever uit van wat er wel gedaan wordt. En dat is best veel. In alle kernen van Bernheze wordt er de komende jaren geïnvesteerd. De leefbaarheid wil de SP verbeteren. Daarnaast investeren in de aanpak van regionale samenwerking, het sociaal domein en de opvang van extra statushouders. Maar ook extra goedkope huurwoningen voor inwoners van Bernheze.

Lees verder
4 juni 2016

SP: Geen korting op subsidie jeugdleden verenigingen!

Foto: Wim Roefs

Anders dan op 2 juni 2016 werd beweerd in de gemeenteraad wordt er niet bezuinigd op subsidie voor jeugdleden van verenigingen. De SP staat pal voor alle verenigingen in Bernheze met jeugdleden. De subsidie blijft vanaf 2014 100% in tact! Iedere vereniging kan dit controleren. Laat u niets wijsmaken door derden! Het coalitieakkoord is helder. Geen korting.

Lees verder
29 mei 2016

SP: Zorgen over zorgmijden!

Foto: Wim Roefs

Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

Lees verder
21 mei 2016

SP: Duurzaam Bernheze richting 2030

Foto: Geert vander Wielen

Het hergebruik van afvalstromen moet bevorderd worden. Hierbij levert het bedrijfsleven een actieve bijdrage. Dit uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (MVO) Bedrijven die zich actief opstellen kunnen in aanmerking komen voor de status van “preferred supplier”. De SP wil zo snel mogelijk een begin maken met het stelsel van cradle to cradle. (C2C) “Afval is grondstof”, luidt het motto. Niets wordt weggegooid!

Lees verder
14 mei 2016

SP: Heesch-west in de spotlight

Foto: Jan Raaimakers

Heesch-west (Het Waalboss voor de kenners) staat weer eens in de spotlights. Wat gaat er nu gebeuren. De provincie heeft nogmaals aangegeven dat er veel te veel bedrijventerreinen zijn. De gemeenten in Brabant moeten keuzes maken. Welke keuze maakt Waalboss? Doorgaan op een nagenoeg door spoor? Nee! Alternatief aanwenden als energiepark met zonnecellen en windmolens? De bestemming wijzigen in wonen met bedrijfsactiviteit aan huis?

Lees verder
7 mei 2016

SP: Zorg om het zorgbudget

Foto: Wim Roefs

Blijkens een inventarisatie van Binnenlands Bestuur houden drie op de vier gemeenten geld over op het Wmo-budget. En soms flink ook. Positieve saldi van 10 procent of meer zijn geen uitzondering. In Bernheze hebben we ook te maken met dit feit. De SP Bernheze maakt zich daar zorgen om. Is het geld echt over? Of mijden mensen de noodzakelijke zorg? Het moet helder worden.

Lees verder
30 april 2016

SP: Bernheze zorgt goed voor de jeugd

Foto: Wim Roefs

De nieuwe Jeugdwet is per 2015 in werking getreden. De Jeugdwet verving niet alleen de 'Wet op de jeugdzorg', maar ook verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg. Deze vielen tot 31-12-2014 onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd). Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken er onderdeel van uit.

Lees verder

Pagina's