h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

29 september 2018

SP: Kom koffie drinken bij de SP

Foto: SP Bernheze

Naast het SP supermarkt project, gaat de SP Bernheze een nieuw initiatief starten. In gesprek gaan met inwoners onder genot van een bak koffie. De SP gaat hiermee starten in Heesch. Op dinsdag 23 oktober zijn inwoners welkom in cc De Pas vanaf 19.30 uur. Als u iets kwijt wilt of gewoon een praatje wilt maken, wees welkom bij de SP. In het cafédeel van cc de Pas zitten de SP-ers klaar met de koffie. Ga met de SP in gesprek. De SP wil weten wat er leeft. Na de aftrap in Heesch, volgen de andere kernen van Bernheze.

Lees verder
22 september 2018

SP: Het belang van de omgevingsdienst ODBN

Foto: Jan Raaimakers

De ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) voert taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. De OBDN geeft op deze terreinen tevens advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling. De SP Bernheze ziet het belang van een sterke OBDN in. Als gemeente willen we kwaliteit op gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Eens te meer blijkt dat kwaliteit geld kost. Voor een dubbeltje op de eerst rang bestaat hier niet.

Lees verder
15 september 2018

SP: Hoofdstraat Heeswijk-Dinther samen met de inwoners

Foto: Wim Roefs

Samen met inwoners de omgeving inrichten. Dat is een kernpunt van de SP. Eerst luisteren naar de mensen. Dat gebeurt nu in Heeswijk-Dinther. De bewoners van de nieuw in te richten Hoofdstaat konden zich laten horen. Een goede opkomst met ruim 100 belangstellenden. Betrokken inwoners die graag meedenken over de inrichting van de nieuwe Hoofdstaat. Voor het eerst werkte dit concept in de Componistenwijk in Heesch. Daar hadden de bewoners de regie mede in handen. Het werd een prachtig opgeknapte wijk.

Lees verder
8 september 2018

SP: Goede zorg voor wie zorg nodig heeft

Foto: Peter Sleegers

Bernheze is en blijft een zorgzame gemeente, die maatwerk biedt aan iedere inwoner met een hulpvraag. Wat als inwoners een zorgbehoefte niet zelf kunnen oplossen? Dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor hulp. Het is van groot belang om “ontschot” (als één geheel) te werken in WMO, Participatie en Jeugd. De thema’s wonen, inkomen, participatie en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees verder
1 september 2018

SP: Nadenken over duurzame energie in Bernheze

Foto: Thinkstock / De Stentor

De oude vertrouwde energie raakt op. Eens is er geen aardgas, steenkool en aardolie meer. En deze energiebronnen vervuilen het milieu en dragen bij aan klimaatverandering. Kortom. We moeten van het gas af! Maar wat dan? Op zoek naar schone en duurzame energiebronnen. Zon en wind zijn gratis. Met zonnepanelen en windmolens kunnen we er elektrische energie van maken. In Bernheze moeten we daar serieus werk van maken.

Lees verder
25 augustus 2018

SP: Bouw betaalbare koop- en huurhuizen

Foto: Jan Raaimakers

Wonen is belangrijk voor iedereen. Arm en Rijk. Mensen met voldoende geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP weinig zorgen over. Lage rente, dus goedkoop lenen. Maar veel mensen kunnen geen of onvoldoende hypotheek krijgen. Zij zijn aanwezen op een sociale huurwoning of een goedkope koopwoning. Juist deze groep van inwoners heeft hulp nodig. Een extra aanbod van betaalbare huizen.  Daar wil de SP Bernheze op gaan inzetten.

Lees verder
7 juli 2018

SP: Goede vakantie 2018 voor ieder

Foto: SP Bernheze

Op 5 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de  zomervakantie. Enkele belangrijke besluiten zijn genomen. Er komt een zonnepark op Heesch-west. Duurzame energie voor 1.700 gezinnen! Een mooie stap richting een energieneutraal Bernheze. In Nistelrode worden nieuwe huizen gebouwd aan de Zwarte Molen. En de gemeente gaat serieus kijken naar de geluidsoverlast van de A-50 ter plekke. De financiële positie van Bernheze blijkt erg sterk, aldus de onafhankelijke accountant.

Lees verder
30 juni 2018

SP: Duurzaamheid

Foto: wim roefs

Het is voor iedereen duidelijk: we moeten op een andere manier omgaan met grondstoffen, energie en onze leefomgeving. Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie worden de belangrijkste thema’s. Bewustwording is een basis voor verandering. Zorgvuldig ruimtegebruik is een voorwaarde. Daarom ligt de prioriteit voor zonnepanelen bij bestaand bebouwd gebied en in het buitengebied op bestaande bouwblokken. Ook bij de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch-West is een maximale duurzaamheidsambitie het uitgangspunt.

Lees verder
23 juni 2018

SP: Ouwe Chinees wordt nieuwe Chinees

Foto: Jan Raaimakers

In Heesch wordt hard gebouwd. Ook op de plek waar vroeger de “Ouwe Chinees” stond. Jarenlang een doorn in het oog van menig Heeschenaar. Gelukkig is er schot in de zaak gekomen! Nu komen er woningen. Liefst 42 huurappartementen. Die zijn meer dan welkom. Zeker omdat er ook sociale huurwoningen tussen zitten. Die hebben we hard nodig, om jongeren en mensen met een kleine beurs te laten wonen.

Lees verder
17 juni 2018

SP: Eenzaamheid en armoede aanpakken

Foto: Wim Roefs

Eenzaamheid en armoede zijn een steeds groter probleem. In Bernheze hebben we er ook me te maken. Landelijk voelt 10% van de mensen zich ernstig eenzaam. Voor Bernheze komt dat neer op ±3.000 mensen. Ruim 600.000 Nederlanders leven al drie jaar of langer in armoede. Dat is 4% van de bevolking. Leggen we dat cijfer op Bernheze dan spreken we over 1.200 inwoners. Reden genoeg om extra aandacht voor deze groepen te hebben.

Lees verder

Pagina's