h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek


 

17 december 2016

SP: Geen extraatje met Kerst!

Foto: SP

In november bleek dat er op de WMO wederom sprake is van een groot overschot. In totaal is er in 2014, 2015 en 2016 ruim 5,7 miljoen (!!) euro niet besteed aan zorg. Het geld ligt op de plank. De SP wilde een warm gebaar maken naar mensen die Hulp bij het Huishouden (schoon huis) hebben. Een aanbod om, indien gewenst, te kiezen voor een grote schoonmaakbeurt voor de woning. Dat komt er immers niet van bleek uit het BMC rapport van april 2015. Helaas ging de gemeenteraad niet mee met het SP voorstel. Enkel de collega’s van het CDA steunden het voorstel.

Lees verder
10 december 2016

SP: Prestatieafspraken woningbouw

Foto: Jan Raaimakers

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet van juli 2015. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Lees verder
3 december 2016

SP: Jeugdzorg in Bernheze

Foto: Wim Roefs

In Nederland kennen we veel organisaties die zich actief inzetten voor kinderen en jongeren. Van Gecertificeerde Instelling tot Centrum voor Jeugd en Gezin en van pleegzorg tot justitiële jeugdinrichting. Ze werken binnen kaders van de Jeugdwet. Allemaal zijn ze verantwoordelijk voor een stukje van de zorg. Belangrijk is dat ze intensief samenwerken en de hulp goed op elkaar afstemmen. Want het gaat tenslotte maar om één ding: de jeugdige de best mogelijke zorg bieden. Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd on het motto: één kind, één gezin, één plan.

Lees verder
26 november 2016

SP: Graafsebaan Heesch een racebaan?!

Foto: Jan Raaimakers

De SP afdeling Bernheze is ernstig verontrust door alarmerende berichten vanuit de bewonersgroep Graafsebaan Heesch. Bezorgde bewoners nodigden SP raadsleden uit voor een werkbezoek. Ter plekke werd aan de SP duidelijk gemaakt dat de situatie om actie vraagt. Snelheden gaan de limiet ter plekke (50 km/h) ver te boven! De SP heeft dit zelf waargenomen en vastgelegd op de foto. (zie bijgevoegd)

Lees verder
19 november 2016

SP: 19 januari 2017 thema-avond zorg in CC De Pas

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de SP afdeling Bernheze een thema-avond op het gebied van zorg. Inmiddels is er ruim 5 miljoen Euro zorggeld in Bernheze ongebruikt. De SP maakt zich grote zorgen omtrent de dit onderwerp. Op 19 januari wil de SP expliciet met het maatschappelijk middenveld praten over deze overschotten in het sociaal domein. Vooral organisaties en verenigingen die zich met zorg in de brede zin bezig houden, worden derhalve ook nog persoonlijk uitgenodigd.

Lees verder
12 november 2016

SP: Glasvezel voor Bernheze als u het wilt

Foto: Wim Roefs

Om glasvezel in Bernheze op korte termijn mogelijk te maken, is de deelname nodig van 40% van de huishoudens. Dan kan gestart worden met graven en alle woningen voorzien van deze snelle glasvezelverbinding. De komende tijd wordt gebruikt om ieder nader te informeren. Deelname geschiedt uiteraard op vrijwillige basis in Bernheze.

Lees verder
5 november 2016

SP: Begroting 2017 met lagere lasten

Foto: Geert van der Wielen

Op donderdag 3 november jl. besprak de gemeenteraad de begroting voor 2017. De SP diende mede een voorstel in om de lasten voor de inwoners te verlagen. De OZB stijgt minder dan gepland! Maar belangrijker. Er komt een gedegen onderzoek naar de overschotten in het sociaal domein. De SP is er zeer blij mee. Het komende jaar kan een mooi jaar worden.

Lees verder
22 oktober 2016

SP: Begroting 2017 komt eraan

Foto: Wim Roefs

SP: Begroting 2017 komt eraan

Lees verder
15 oktober 2016

SP: Voor wie is de WMO bedoeld?

Foto: Wim Roefs

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt voor alle Nederlanders. Mensen die voor hun zelfstandig functioneren of voor hun maatschappelijke participatie ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op deze wet. De Wmo gaat over een heleboel verschillende onderwerpen op het gebied van welzijn en zorg. Via de Wmo willen de gemeenten clubs, wijkcentra, dorpshuizen steunen bij het ontwikkelen van initiatieven/activiteiten. 

Lees verder
8 oktober 2016

SP: We gaan bouwen

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 7 oktober werd een SP voorstel aangenomen. Een voorstel om betaalbare huurwoningen te gaan bouwen. Voor 1-1-2017 gaan we van start. Over 3 maanden is de eerste rapportage naar de gemeenteraad. De collega’s van D66 dienden het voorstel mede in. Het voorstel werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dat betekent een meer huizen voor mensen met een kleine portemonnee. De afgelopen jaren ontstond er een groot te kort. Bernheze neemt nu verantwoording.

Lees verder

Pagina's