h

SP Bernheze

Foto: Cor van Erp


 

2 januari 2016

SP: Zorg voor de zorg in 2016

Foto: Jan Raaimakers

Het nieuwe jaar is begonnen. De SP Bernheze blijft zich inzetten voor de zorg. Vanaf 2014 is er veel veranderd. En niet ten goede! Vanuit Den Haag wordt de zorg steeds verder uitgekleed. We hebben gezien dat meer dan 30.000 zorgmedewerkers hun baan verloren. De uren hulp aan ouderen, gehandicapten, zieken en andere zorgbehoevenden zijn gekort. Zeker niet altijd volgens de regels. Dat is duidelijk aangetoond.

Lees verder
26 december 2015

SP: Begeleid wonen in Heeswijk-Dinther!

Foto: Wim Roefs

Op 17 december 2015 hield de SP Bernheze een betoog voor begeleid wonen. Begeleid wonen in Heeswijk-Dinther voor mensen met een beperking. Commercieel niet interessant, dat was duidelijk. Al ruim 10 jaar komt het project niet van de grond. Met alle gevolgen van dien. Teleurstelling. Onbegrip. Verdriet. Machteloosheid. De SP Bernheze sprak dit allemaal uit in de raadsvergadering van 17 december. De SP diende nogmaals een motie (verzoek aan de wethouders) in.

Lees verder
19 december 2015

SP: Rioolstijging huiseigenaren gecompenseerd!

Foto: Wim Roefs

Enige weken terug meldde de SP Bernheze U een stijging van het riooltarief met 12%. De SP was tegen deze lastenverzwaring. De VVD was voor. De SP Bernheze kondigde direct aan dat er compensatie moest komen voor de mensen met een eigen huis. De SP stelde een compensatieregeling voor. Dit gebeurde in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december. Deze compensatie is aangenomen. Dankzij de SP krijgt iedere huiseigenaar geld terug.

Lees verder
12 december 2015

SP eist compensatie 12% stijging rioolbelasting

Foto: Wim Roefs

In 2016 zal de rioolbelasting met 12% omhoog gaan. De rioolheffing valt voor iedere woningeigenaar 12% hoger uit. Dat dankt u niet aan de SP Bernheze. Op maandag 5 oktober stemde de SP tegen deze onwaarschijnlijke lastenverzwaring. De SP Bernheze zal op 17 december in de gemeenteraad compensatie eisen voor U.

Lees verder
12 december 2015

SP: Begeleid wonen van de medemens met een beperking

Foto: Jan Raaimakers

Steeds meer komen inwoners met een smalle beurs op wachtlijsten te staan. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Met name begeleid wonen van medemensen met een beperking. “Prestatieafspraken” met corporaties als Mooiland en De Kleine Meierij hebben al 10 jaar nul resultaat gehad. Dat heeft nu lang genoeg geduurd! Desnoods maar zelf actief investeren. (de Asser variant) In dit kader zijn lagere grondprijzen een prima breekijzer.

Lees verder
29 november 2015

Vragen over de WMO zorg aan het college

Foto: Wim Roefs

Onderstaande vragen stelde de SP Bernheze aan het college omtrent de WMO zorg naar aanleiding van een kritisch rapport van BMC.

Lees verder
29 november 2015

SP: Inzetten beschikbare WMO gelden

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze ziet in de financiële cijfers over 2015 tot nu toe overschotten bij de WMO. Daar schrikt de SP van. Immers geld wat voor zorg bestemd is, dient aan zorg besteed te worden. Veel mensen kregen met verschraling van zorg te maken. Dat kan niet als er geld over blijft. Dan doen we iets niet goed met elkaar. Waar blijven de verbeterpunten? De SP Bernheze stelde er al vragen over aan de wethouder.

Lees verder
21 november 2015

SP: Woningnood in Heeswijk-Dinther

Foto: Wim Roefs

De situatie in Heeswijk-Dinther blijft slecht, wat sociale woningbouw betreft. Als sinds 2008 zijn er geen nieuwe woningen beschikbaar gekomen. Daar komt nog bij dat De Kleine Meierij (DKM) vrolijk doorgaat met de verkoop van sociale huurwoningen. Wachtlijsten worden langer. Jongeren vertrekken naar elders. Prestatieafspraken zijn voor Heeswijk-Dinther meer gewenst dan ooit.

Lees verder
15 november 2015

SP: Bernheze blijft zeker zelfstandig

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze is graag duidelijk. Duidelijk dat Bernheze zelfstandig blijft. Dat heeft Bernheze aan de provincie laten weten. Dit naar aanleiding van een besluit van de gemeenteraad op donderdag 1 oktober 2015. Dat besluit was helder. Een zelfstandige koers varen. Je eigen zaken regelen. Bijvoorbeeld zelf beslissen over armoedebeleid en minimabeleid. Niet in het laatste karretje van de trein Oss of Den Bosch komen zitten.

Lees verder
7 november 2015

SP: Steun aan de Bernheze begroting 2016

Foto: Win Roefs

Op donderdag 5 november 2015 stemde de SP Bernheze i met de begroting 2016 van de gemeente. De begroting is evenwichtig en investeert in leefbaarheid. In Heesch komt eindelijk het Busplein aan de beurt. In Heeswijk-Dinther het Plein 1969 en de Willibrordstraat. Wensen van de SP. Dat heeft de SP duidelijk uitgesproken in het voorjaar van 2015. Verder rekent de SP op bouw van sociale huurwoningen!

Lees verder

Pagina's