h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek


 

7 mei 2017

SP: Heesch-west (Waalboss) een zorgelijke situatie

Foto: Cor van Erp

Ruim 15 jaar geleden (2002) waarschuwde de SP Bernheze omtrent de plannen voor Heesch-west. Op 7 januari 2013 gaf Roel Augustijn (van voormalige gemeente Maasdonk) voor omroep Brabant openbaar (omroep Brabant) toe “dat we er nooit aan hadden moeten beginnen”. Het gelijk van de SP tekent zich af. Veel teveel industriegrond ligt immers braak en is in de aanbieding. Moeten we dan nog meer gaan exploiteren? Is een alternatief op de gronden van Heesch-west niet veel beter?

Lees verder
29 april 2017

SP: Prima vooruitzichten voor 2018

Foto: Jan Raaimakers

In de maand mei kijken we vooruit naar 2018. Wat kan er wel en wat kan er (nog) niet. De jaarlijkse perspectiefnota geeft duidelijkheid. Goed om op te merken dat er geen bezuinigingen noodzakelijk zijn. Degelijk financieel beleid in de afgelopen 7 jaar werpt  vruchten af. De SP Was er steeds mede verantwoordelijk voor door deelname aan het college met een SP wethouder. Ook de OZB hoeft slechts beperkt te stijgen met 2% in 2018. Mooie cijfers voor de komende jaren.

Lees verder
22 april 2017

SP: Graafsebaan gaat op de schop

Foto: Jan Raaimakers

Eind 2016 bezocht de SP verontruste bewoners langs de Graafsebaan te Heesch. De situatie is zeer onveilig voor met name fietsers en buurtbewoners. Hoge snelheden, verkeersluizen ontwijken via het fietspad, etc. Allemaal gezien door een bezoek ter plekke. Directe actie was vereist. De SP diende afgelopen december een motie in die opriep tot aanpak. Met steun van onze collega’s van CDA en D66. Er kwam een voorstel in de gemeenteraad van 20 april 2017. Voorstel aangenomen. Alleen de partij “Eigen Dorp Eerst” was tegen het voorstel.

Lees verder
15 april 2017

SP: Welzorg of Geenzorg?

Foto: Wim Roefs

Cliënten én gemeenten zijn flink ontevreden over Welzorg. Dat is de organisatie die in Bernheze verantwoordelijk is voor levering en onderhoud van hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Welzorg voorziet sinds 2013 gehandicapten ook in de gemeenten Bernheze van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld rolstoelen, rollators en scootmobielen. Dat verloopt niet bepaald soepel.

Lees verder
8 april 2017

SP: Sportaccommodaties verder op orde

Foto: Wim Roefs

Met de nieuwbouw van het clubgebouw van HCVH komen alle accommodaties voor de voetbalclubs in Bernheze op orde. Sport in teamverband is belangrijk in de samenleving. Zeker bij opgroeiende kinderen. Zij leren dan samen een prestatie leveren. Een onmisbaar element in de opvoeding. Bernheze investeert daarom ook in jeugdleden van verenigingen. Jaarlijks ontvangen verenigingen daarvoor een subsidie. De SP ondersteunt dat van harte. Zo versterken we de gemeenschap van Bernheze.

Lees verder
2 april 2017

SP: Landelijk beleid na 15 maart 2017?

Foto: Wim Roefs

Op 15 maart is Nederland naar de stembus geweest. De uitslag was een ruk naar rechts. Het linkse blok ging er fors op achteruit. Voor een sociaal en solidair Nederland was een sterkere SP erg prettig geweest. Maar het volk heeft anders gekozen. Zorgwekkende stijging van het aantal stemmen op de PVV. Een poging om een kabinet te vormen van vier partijen. Wat gaat dit betekenen voor Bernheze?

Lees verder
25 maart 2017

SP: Nu dringend behoefte aan een kindpakket

Foto: Wim Roefs

In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede. In Bernheze wonen helaas ook kinderen die opgroeien in armoede. De SP afdeling Bernheze wil daarom snel een kindpakket invoeren. Het kindpakket is bedoeld om te voorkomen dat kinderen minder kansen krijgen voor de toekomst. Door armoede zijn opleidingskansen minder. Lopen kinderen met dunne kleren in de winter. Hebben kinderen te kleine schoenen aan. Ontbijten kinderen niet voor ze naar school komen. Trieste balans van neo-liberalisme.

Lees verder
19 maart 2017

SP: Wisenten, Maashorst en andere dieren

Foto: Jan Raaimakers

De Wisent is momenteel erg in het nieuws. Mag het dier blijven in de Maashorst? Of moet het verdwijnen. Is een Wisent in de vrije natuur 100% te vertrouwen? Of hoort een Wisent in een afgerasterd gebied thuis, waar geen verstoring mogelijk is door de mens? Het houdt de gemoederen behoorlijk bezig in de vier grondgebied gemeenten van de Maashorst. Wat is wijsheid? Een belangrijke periode komt er aan. Als jonge wisenten geboren worden, hoe gaan de ouderdieren dan reageren?

Lees verder
12 maart 2017

Stem 15 maart SP, heb je meer aan

Foto: Jan van den Broek

Op 15 maart kiest u voor 4 jaar een nieuwe Tweede Kamer. De afgelopen vier jaar is de totale zorg uitgehold. Zijn veel sociale huurwoningen verkocht. Zijn de huren fors gestegen. Zijn meer kinderen in armoede gaan leven. Zijn 1 miljoen vaste banen verdwenen. Wordt veel werk, onder het minimumloon, door Oost-Europeanen gedaan. Kunnen jongeren geen hypotheek krijgen. Verdwijnt betaalde arbeid en moeten bijstandsgerechtigden hetzelfde werk overnemen.

Lees verder
4 maart 2017

SP: de Maashorst optimaal benutten

Foto: Jan Raaimakers

De afgelopen weken werd duidelijk dat De Maashorst velen aan het hart gaat. Er blijkt  onvrede en onduidelijkheid te zijn over de toegankelijkheid van het natuurgebied. Het al dan niet op de eigen paden blijven. De aanwezigheid van de wisent. Dat zijn de meest heikele punten. Daarom is er een tussenevaluatie. Om de juiste informatie te krijgen, volgt een gesprek met én tussen de mensen die van De Maashorst willen blijven genieten.

Lees verder

Pagina's