h

SP Bernheze

Foto: Cor van Erp


 

6 februari 2016

SP Bernheze: Ons plan B

Foto: Jan Raaimakers

In Bernheze, met name in de kern Heesch, is veel onrust ontstaan. Onrust over een plan voor een AZC. Een AZC voor 500 vluchtelingen voor maximaal 10 jaar. Als we de rolschoppers verwijderen uit de reacties, blijft er een duidelijk geluid over. Vijfhonderd is teveel en 10 jaar is te lang. Dit was steeds te horen op de 2 informatieavonden in 't Tunneke, de hoorzitting in de raadszaal. Op de website van de SP Bernheze stonden meer dan 100 reacties. Voor de SP was helder dat dit plan (500 vluchtelingen voor 10 jaar)een brug te ver is. De SP wil naar plan B.

Lees verder
1 februari 2016

SP Bernheze: Geen AZC in Heesch voor 500 vluchtelingen

Foto: Geert van der Wielen

De SP afdeling Bernheze heeft, zoals afgesproken, haar standpunt nu bepaald inzake het dossier AZC Heesch. Dit na zorgvuldig doorlopen van het totale proces van meningsvorming. Eerst is alle informatie verzameld en is goed naar mensen geluisterd. Na het uitgebreide ophalen van informatie is de conclusie van de SP Bernheze dat er geen AZC voor 500 vluchtelingen komt.

Lees verder
23 januari 2016

SP: Geef uw mening over het AZC voor 500 vluchtelingen

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze roept iedereen op die op maandag 25 januari 2016 niet in de gelegenheid is om in te spreken over het mogelijke AZC in Heesch een schriftelijke reactie aan de SP Bernheze te versturen. De SP Bernheze ziet dit voor de inwoners van Heesch/Bernheze als een mini-referendum. Bij de supermarkten konden we niet instaan voor de veiligheid van de SP enquêtegroep.  Maar hiermee biedt  de SP Bernheze de inwoners van Bernheze de kans om hun mening door te geven. U mening telt bij de SP!

Lees verder
22 januari 2016

SP: supermarktproject zaterdag 23/01 gaat niet door.

Foto: Jan Raaimakers

Het dagelijks bestuur van de SP Bernheze heeft vrijdag 22-01  besloten dat de gebruikelijke supermarktenquête van zaterdag 23/01 niet doorgaat. Het onderwerp was het mogelijk vestigen van een AZC voor maximaal 500 asielzoekers in Heesch.

Lees verder
18 januari 2016

SP: Over een AZC voor 500 vluchtelingen

Foto: Wim Roefs

Net zoals de buurt aan de Vinkelsestraat/Ruitersweg-west was de SP Bernheze, als politieke partij, verrast. Een motie voor noodopvang van vluchtelingen in bestaande gebouwen is, in overleg met het COA, omgebouwd tot een voorgenomen besluit om een AZC voor 500 vluchtelingen te realiseren. In de media (Brabants Dagblad 13 en 14 januari 2016) heeft de SP Bernheze direct aangegeven dat de SP Bernheze, zoals altijd op belangrijke thema’s, (denk aan het afsluiten van ’t Dorp in 2009/2010; de fusie met Maasdonk in 2012 en zelfstandigheid van Bernheze in 2014-2015) naar de mensen gaat om te luisteren. Daarom is de SP Bernheze  direct ingegaan op de uitnodiging van vertegenwoordigers uit de buurt om een afspraak te maken.

Lees verder
17 januari 2016

SP: Glasvezelkabel in Bernheze

Foto: Wim Roefs

Glasvezel houdt de gemeente Bernheze al geruime tijd bezig. De vraag of er wel of geen glasvezelnetwerk gaat komen is beantwoord. De glasvezelkabel komt er. Maar de exacte uitvoering en financiering laat nog op zich wachten. Met diverse partijen is er de afgelopen jaren onderhandeld en gesproken. De signalen komen steeds meer op groen te staan. Een onderdeel uit het bestuursakkoord 2014-2018 nadert haar voltooiing.

Lees verder
11 januari 2016

Ron Meijer in politiek café BRUG

Foto: SP

In het politiek café BRUG van zondag 17 januari in Heeswijk zal Ron Meijer te gast zijn, de nieuwe voorzitter van de SP. Ook muzikant René van Rooij maakt zijn opwachting. Er wordt met Paul Rademaker gesproken over ontmoetingscentrum De Nistel en in de discussie staat de sociale woningbouw in Heeswijk-Dinther centraal. De column wordt verzorgd door Paul Wilbers, de muziek door de Zingende Zinnen en het slotwoord is aan Ad van Schijndel.  Politiek café BRUG begint op zondag 17 januari om 16.00 uur in café De Zwaan in Heeswijk. 

Lees verder
9 januari 2016

SP: Zuinig ruimtegebruik in Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze wil zuinig omgaan met de beschikbare ruimte. Geen groen opofferen voor stenen, als er elders nog voldoende ruimte is. In Oss ligt bijvoorbeeld industrieterrein Vorstengrafdonk. Dat is nog niet vol. Dus waarom al elders met projecten starten? In het buitengebied wil de SP de verstening verder terugdringen. Vooral door goed te zoeken naar alternatieven voor Vrijkomende Agrarische Gebouwen. (VAG’s) Vooral innovatie zal uitkomst moeten bieden. Motto: “Minder stenen, meer groen”. Ideeën welkom.

Lees verder
2 januari 2016

SP: Zorg voor de zorg in 2016

Foto: Jan Raaimakers

Het nieuwe jaar is begonnen. De SP Bernheze blijft zich inzetten voor de zorg. Vanaf 2014 is er veel veranderd. En niet ten goede! Vanuit Den Haag wordt de zorg steeds verder uitgekleed. We hebben gezien dat meer dan 30.000 zorgmedewerkers hun baan verloren. De uren hulp aan ouderen, gehandicapten, zieken en andere zorgbehoevenden zijn gekort. Zeker niet altijd volgens de regels. Dat is duidelijk aangetoond.

Lees verder
26 december 2015

SP: Begeleid wonen in Heeswijk-Dinther!

Foto: Wim Roefs

Op 17 december 2015 hield de SP Bernheze een betoog voor begeleid wonen. Begeleid wonen in Heeswijk-Dinther voor mensen met een beperking. Commercieel niet interessant, dat was duidelijk. Al ruim 10 jaar komt het project niet van de grond. Met alle gevolgen van dien. Teleurstelling. Onbegrip. Verdriet. Machteloosheid. De SP Bernheze sprak dit allemaal uit in de raadsvergadering van 17 december. De SP diende nogmaals een motie (verzoek aan de wethouders) in.

Lees verder

Pagina's