h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

23 februari 2019

SP: Over energie, Bernheze en betaalbaar

Foto: Wim Roefs

Op 6 februari 2019 was er een bijeenkomst in het gemeentehuis van Oss. Het ging over de toekomst van de energie in de regio. Dat had rechtsreeks met Bernheze te maken. En met de portemonnee van de inwoners van Bernheze. De SP Bernheze was aanwezig op deze bijeenkomst. De SP komt op voor de belangen van de inwoners van Bernheze. De SP wil voorkomen dat u grote rekeningen krijgt in de toekomst. Zeker als u van het gas afgekoppeld wordt in 2030. Dan moeten er betaalbare oplossingen zijn voor de inwoners van Bernheze.

Lees verder
16 februari 2019

SP: Te weinig sociale huurwoningen klaar

Foto: Jan Raaimakers

Rekenen op 130 nieuwe sociale huurwoningen. Het werden er 38. Dat is niet best voor de iedereen, die al jaren op een betaalbare huurwoning zit te wachten. Het aanbod op de woningmarkt voor de kleine portemonnee blijft ver achter bij de vraag. De woningbouwcorporaties maken wel prestatieafspraken, die zij niet na (kunnen?) komen. Dat is erg teleurstellend als je aangewezen bent op een sociale huurwoning. Hoe zit dat eigenlijk allemaal?

Lees verder
9 februari 2019

SP: Felicitaties voor een 25 jaar zelfstandig Bernheze

Foto: Wim Roefs

Het is feest voor Bernheze. De gemeente bestaat 25 jaar. Een felicitatie waard. Het was niet altijd makkelijk. Maar het resultaat na 25 jaar mag er zijn. Iedere kern haar eigen identiteit. En samen een sterke gemeente naar buiten toe. Een hoog voorzieningenniveau. Denk aan: winkels, scholen, gemeenschapshuizen, sportzalen. In al die jaren bewust zelfstandig gebleven. Een duidelijke keuze ook van de SP Bernheze! Zelf baas blijven in eigen huis. Op naar de 50 jaar.

Lees verder
1 februari 2019

SP: Vorstenbosch, bouwen, geiten en gezondheid

Foto: Jan Raaimakers

Op 31 januari 2019 vergaderde de gemeenteraad over het plan Bergakkers-3 te Vorstenbosch. Het ging om de bouw van 56 woningen. Hard nodig om de leefbaarheid van de kern Vorstenbosch te versterken. Twee politiek partijen waren tegen het plan. De SP niet. Die stemde voor. Uiteraard heeft de SP oog voor de volksgezondheid. Er staat immers een geitenhouderij binnen 2 kilometer van het plangebied. Omdat er nog nader gezondheidsonderzoek gedaan wordt, wilde de SP op zeker spelen.

Lees verder
27 januari 2019

SP: Over klimaatdoelen en zonnepanelen

Foto: Thinkstock / De Stentor

Ondanks mooie praatjes van de vorige minister van Economische Zaken (Henk Kamp), haalt Nederland de klimaatdoelen niet. Het zogenaamde “groenste kabinet ooit” (Rutte-3), bakt er ook al niets van. Niet best allemaal voor de toekomst van onze (klein)kinderen. De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer blijft maar stijgen. Op ieder niveau zullen we verantwoording moeten nemen. Ook op het niveau van de gemeente Bernheze. Die handschoen pakken we op.

Lees verder
19 januari 2019

SP: Enquête Gezondheidscentrum Cereslaan Heesch

Foto: Wim Roefs

Een tijd geleden kwam het bericht over de bouw van een gezondheidscentrum aan de Gildestraat. Later kwamen er plannen van andere huisartsen en zorgspecialisten voor een 2de gezondheidscentrum aan de Cereslaan. Dit in het Rabobankgebouw. De plannen riepen veel reacties op. Een goede reden voor de SP Bernheze om naar de mensen te luisteren.  Op 19 januari hield de SP Bernheze daarom een enquête onder het Heesche winkelende publiek.

Lees verder
12 januari 2019

SP: De Haagse Schutting

Foto: Peter Sleegers

De afgelopen jaren hebben alle gemeenten in Nederland kennis gemaakt met de “Haagse Schutting”. In Bernheze is dat ook ervaren. De “Haagse Schutting” is een erg laag-bij-de-gronds bouwwerkje! Logisch, want de regering in Den Haag moet er makkelijk iets overheen kunnen gooien. In Bernheze hebben wij dat aan den lijve kunnen ondervinden. Op 1-1-2015 kreeg Bernheze de participatiewet, de WMO (huishoudelijke hulp) en de jeugdzorg erbij. Drie zware taken in een keer. Wie verzint nu een dergelijke overgang van drie taken in één keer??

Lees verder
5 januari 2019

SP: Over zuinig ruimtegebruik en wonen

Foto: Jan Raaimakers

In Bernheze zijn veel woningen nodig de komende jaren. Vooral woningen voor starters op de woningmarkt en woningen voor senioren. (levensloopwoningen) Maar bouwen betekent ook ruimte invullen. Alle plekken open laten betekent: er wordt niet veel gebouwd. Steeds afwegingen hoe de ruimte in te vullen. De landelijke overheid schrijft een zuinig ruimtegebruik voor. (= Ladder duurzame verstedelijking) Dat betekent niet steeds nieuwe stukken grond in gebruik nemen. Wel kijken hoe bestaande percelen binnen de bebouwde kom benut kunnen worden.

Lees verder
24 december 2018

SP: Mensen in Bernheze helpen vanuit één loket

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze vindt helpen van mensen die het moeilijk hebben erg belangrijk. Denk hierbij aan: mensen op hoge leeftijd, of mensen die ziek of gehandicapt zijn, gezinnen die in armoede leven of mensen in psychische nood. Niemand vraagt erom in deze situatie terecht te komen. Als samenleving hebben we een zorgplicht vindt de SP. Vooral mensen die noodzakelijke hulp niet krijgen, zijn een voortdurende bron van zorg. Soms zijn inwoners gewoon niet op de hoogte van regelingen. Of mensen schamen zich voor hun moeilijke situatie.

Lees verder
16 december 2018

SP: Trots op invoering gratis parkeerkaart gehandicapten

Foto: Wim Roefs

Om een handicap heeft niemand gevraagd. De SP wil dat ook gehandicapten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.  Een parkeerkaart is onmisbaar voor deze mensen. De SP wilde daarom niet dat de kosten voor de aanvraag van de parkeerkaart voor rekening van de gehandicapten kwamen. Samen met de collega’s van Lokaal heeft de SP donderdag 13 december daarom voorgesteld deze kosten voor de aanvraag te vergoeden. Bij toewijzing van de kaart, krijgt de aanvrager zijn/haar geld terug.

Lees verder

Pagina's