h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek

 Lijsttrekker Bernheze - Rein van Moorselaar


 

12 februari 2017

SP: Heeswijk-Dinther krijgt 'Abdijstaete'

Foto: Wim Roefs

Het licht staat op groen voor begeleid wonen van mensen met een lichte beperking. Na jaren van onzekerheid gaat het er van komen! In november 2015 diende de SP een motie in om te starten met deze bouw. Nu ruim een jaar verder gaat het gebeuren. Na al die jaren van wachten en teleurstelling. Nu kan de schop de grond in.

Lees verder
5 februari 2017

SP: Zorgen om gemeenschapshuis De Pas

Foto: Jan Raaimakers

De SP afdeling Bernheze is geschrokken van de berichten omtrent Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Het centrum zou in zwaar weer verkeren aldus de berichten. De Pas functioneert in de kern Heesch tevens als gemeenschapshuis. Een goed gemeenschapshuis is van belang voor iedere kern in Bernheze. Goed om te weten dat er een gedegen onderzoek komt naar de feiten.

Lees verder
28 januari 2017

SP: Luchtkwaliteit Bernheze is slecht

Foto: Wim Roefs

De lucht boven een groot deel van Nederland is het vieste van Europa. Vooral boven de Randstad en Noord-Brabant is dit het geval. Dit werd pas echt duidelijk door de beelden van de milieusatelliet Envisat. Duidelijk diep rode vlekken. Oftewel de hoogste graad van vervuiling. De aanpak blijft te vaak steken in mooie woorden.

Lees verder
22 januari 2017

SP: Succesvolle SP thema-avond zorg

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 19 januari 2017 organiseerde de SP afdeling Bernheze een thema-avond over de zorg in cc De Pas te Heesch.

Lees verder
14 januari 2017

SP: Glasvezel is onderweg

Foto: Wim Roefs

Vlak voor de jaarwisseling ging de kogel door de kerk. Het glasvezelnet voor Bernheze wordt aangelegd. Dat is mooi nieuws, zeker voor inwoners die enkel over zeer traag internet kunnen beschikken. E-Fiber vond een deelname van 30% op voorhand toch voldoende. Bij intekenen zat men wel vast aan TRINED als provider. Daar stelt de SP Bernheze wel vragen bij. Is hier sprake van koppelverkoop? Dat mag nooit. Later bleek dat er ook een tweede aanbieder op de glasvezel gaat komen. Dat is TWEAK. (Zo zijn alle tot nu toe bekende namen genoemd)

Lees verder
7 januari 2017

SP: 19 januari 2017 thema-avond zorg in CC De Pas

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de SP afdeling Bernheze een thema-avond op het gebied van zorg. (aanvang 19.30) Inmiddels ligt er ruim 5 miljoen Euro zorggeld in Bernheze ongebruikt. De SP maakt zich ernstige zorgen omtrent de dit onderwerp. Op 19 januari a.s. wil de SP expliciet met het maatschappelijk middenveld praten over deze overschotten in het sociaal domein. Vooral organisaties, stichtingen, adviesraden en verenigingen, etc. die zich met zorg in de brede zin bezig houden, zijn reeds persoonlijk uitgenodigd.

Lees verder
17 december 2016

SP: Geen extraatje met Kerst!

Foto: SP

In november bleek dat er op de WMO wederom sprake is van een groot overschot. In totaal is er in 2014, 2015 en 2016 ruim 5,7 miljoen (!!) euro niet besteed aan zorg. Het geld ligt op de plank. De SP wilde een warm gebaar maken naar mensen die Hulp bij het Huishouden (schoon huis) hebben. Een aanbod om, indien gewenst, te kiezen voor een grote schoonmaakbeurt voor de woning. Dat komt er immers niet van bleek uit het BMC rapport van april 2015. Helaas ging de gemeenteraad niet mee met het SP voorstel. Enkel de collega’s van het CDA steunden het voorstel.

Lees verder
10 december 2016

SP: Prestatieafspraken woningbouw

Foto: Jan Raaimakers

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet van juli 2015. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Lees verder
3 december 2016

SP: Jeugdzorg in Bernheze

Foto: Wim Roefs

In Nederland kennen we veel organisaties die zich actief inzetten voor kinderen en jongeren. Van Gecertificeerde Instelling tot Centrum voor Jeugd en Gezin en van pleegzorg tot justitiële jeugdinrichting. Ze werken binnen kaders van de Jeugdwet. Allemaal zijn ze verantwoordelijk voor een stukje van de zorg. Belangrijk is dat ze intensief samenwerken en de hulp goed op elkaar afstemmen. Want het gaat tenslotte maar om één ding: de jeugdige de best mogelijke zorg bieden. Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd on het motto: één kind, één gezin, één plan.

Lees verder
26 november 2016

SP: Graafsebaan Heesch een racebaan?!

Foto: Jan Raaimakers

De SP afdeling Bernheze is ernstig verontrust door alarmerende berichten vanuit de bewonersgroep Graafsebaan Heesch. Bezorgde bewoners nodigden SP raadsleden uit voor een werkbezoek. Ter plekke werd aan de SP duidelijk gemaakt dat de situatie om actie vraagt. Snelheden gaan de limiet ter plekke (50 km/h) ver te boven! De SP heeft dit zelf waargenomen en vastgelegd op de foto. (zie bijgevoegd)

Lees verder

Pagina's