h

SP Bernheze

                                                                

Foto: Jan Raaimakers


 

19 mei 2022

SP Bernheze: Coalitie 2022-2026 is rond

Foto: Wim Roefs

Goed nieuws. De SP Bernheze gaat wederom meebesturen in Bernheze. Met de collega’s van Lokaal en het CDA heeft de SP Bernheze een bestuursovereenkomst gesloten. Dit keer in de vorm van een coalitieverklaring. Dat betekent dat er nog veel ruimte wordt geboden aan de samenleving en de andere politieke partijen. In het najaar van 2022 komt er dan een bestuursakkoord uit. Iedereen die het wil kan nog input leveren. Open en transparant. Dat is een vast waarde voor de SP Bernheze.

Lees verder
15 mei 2022

SP Bernheze: Bouwen in Bernheze

Foto: SP

Ons land kent een veel te krappe woningmarkt. Dat is in Bernheze goed merkbaar. Een betaalbaar huis is nauwelijks te koop. Dat geldt ook voor sociale huurwoningen. Het tekort is ontstaan door de zogenaamde “liberalisering” van de woningmarkt. Huizen zijn in handen gevallen van speculanten en opkopers. Zo wordt er kunstmatig een tekort gekweekt. Bij tekorten worden de prijzen opgedreven. Nog niet zo lang geleden kon je gewoon afdingen op een huis als je dat wilde kopen. Nu word je uitgelachen bij afdingen. Overbieden is de nieuwe trend geworden. Geen gezonde ontwikkeling.

Lees verder
7 mei 2022

SP Bernheze: Blijft de vrijheid herdenken op 5 mei

Foto: Jan van den Broek

Op 5 mei viert Nederland de vrijheid. Dat gebeurt ook in Bernheze. Vrijheid lijkt voor velen zo gewoon. De generatie die de periode 1940-1945 meemaakte, wordt steeds kleiner. Deze mensen weten nog echt wat het is om onderdrukt te worden en te leven in dagelijkse angst. In die periode werden mensen doodgewoon om hun afkomst opgepakt en in concentratiekampen gezet. Dat waren kampen des doods. Verschrikkelijk wat er gebeurde. Volkerenmoord. Dat kun je niet bevatten. Er zijn 6.000.000 mensen vergast in de concentratiekampen.

Lees verder
30 april 2022

SP Bernheze: Verjongen en vernieuwen

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze heeft op verzoek van de ledenvergadering in 2018 een traject ingezet van verjonging en vernieuwing. Graag vertelt de SP Bernheze over de resultaten van dit proces. In 2018 was het duidelijk voor de SP Bernheze dat er gezocht moest worden naar verjonging. Verder wilde de SP Bernheze meer dames aan het roer hebben. de zoektocht heeft tot mooie resultaten geleid waar de SP Bernheze best trots op is.

Lees verder
22 april 2022

SP Bernheze: Veiliger verkeer in Bernheze

Foto: Wim Roefs

Soms zijn er best gevaarlijke plekken qua verkeerssituatie. De kruising van de Nistelrodenseweg en de Hoogstraat in Heesch is er zo een. Daar is (te) weinig overzicht en komen fietsers van 2 kanten. Verder is het een druk punt vanwege het vele verkeer dat zich een weg zoekt om de drukte bij knooppunt Paalgraven te vermijden. (Sluipverkeer) Er zijn diverse alternatieven onderzocht om de situatie veiliger te maken. Daarbij viel de optie van eenrichtingsverkeer af. Nu wordt er extra geld vrijgemaakt voor een oplossing.

Lees verder
16 april 2022

SP Bernheze: Eerste hulp bij energie-armoede

Foto: SP

De SP Bernheze heeft steeds aandacht gevraagd voor energie-armoede. Energie-armoede betekent dat gezinnen een te groot deel van het inkomen aan energiekosten moeten uitgeven. Dat heeft grote gevolgen. Er kunnen schulden ontstaan. Of nog erger: te weinig geld om van te leven. In Bernheze zijn gelukkig de eerste stappen gezet om mensen te helpen. De 600 gezinnen met de laagste inkomens hebben wat lucht gekregen. Vóór 1 mei van dit jaar ontvangen deze gezinnen € 800,-- energietoeslag. De SP Bernheze vraagt wel uitdrukkelijk aandacht voor de gezinnen die niet bekend zijn bij de gemeente.

Lees verder
8 april 2022

SP Bernheze: Over de fietsstraat naar Uden

Foto: SP

Bernheze mocht er best lang op wachten. Maar de snelfietsroute naar Uden ligt er inmiddels. Met de fietstunnel in Nistelrode is ook een gevaarlijke oversteek komen te vervallen. Meer fietsen is beter voor mens en milieu. Want bewegen is goed voor ieders gezondheid. En door te fietsen in plaats van de auto te nemen bespaar je veel CO2 uitstoot. Zo is er sprake van een win-win situatie. Het mes snijdt aan twee kanten.

Lees verder
2 april 2022

SP Bernheze: Naar de informateur

Foto: Jan van den Broek

De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 2022 zitten erop. De stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld. Drie van de 23 zetels in de nieuwe raad zijn voor de SP Bernheze. De volgende stap is de vorming van een nieuwe coalitie. De SP Bernheze heeft daarvoor, net als de andere partijen, een gesprek gevoerd met Pierre Bos. Pierre is de informateur. Hij heeft de taak om op zoek te gaan naar partijen die de komende vier jaar willen samenwerken.

Lees verder
27 maart 2022

SP Bernheze: Drie zetels is een prachtig resultaat

Foto: Wim Roefs

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld. De SP Bernheze erg zeer tevreden met het resultaat. De drie zetels in de gemeenteraad die de SP had, heeft de SP Bernheze nog steeds. Tegen de landelijke trend in. Een knappe prestatie van het SP Bernheze team. Met veel inzet van al onze SP Bernheze vrijwilligers hebben we dit voor elkaar gekregen. De komende vier jaar kan Bernheze rekenen op Mandy Jansen, Bianca van Beugen en Cor van Erp. Zij worden de 3 SP-ers in de gemeenteraad. Verder bedankt de SP Bernheze uiteraard de kiezers die SP gestemd hebben voor het vertrouwen in de SP Bernheze.

Lees verder
22 maart 2022

Bianca, Mandy en Cor tekenen voor 4 jaar.

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een prachtig resultaat behaald. Opnieuw werden er drie zetelsgehaald. Daarmee komen Mandy Jansen, Bianca van Beugen en Cor van Erp in de gemeenteraad voor de SP Bernheze. Bernheze kan rekenen op drie betrokken raadsleden. Vier jaar lang. Veel succes. 

Lees verder

Pagina's