h

SP Bernheze

Foto: Cor van Erp


 

31 oktober 2015

SP: Begroting 2016 komt eraan

Foto: Win Roefs

Voor 2016 ligt een sluitende begroting van de gemeente Bernheze klaar. Goed nieuws. Zeker omdat er op verschillende plaatsen in de gemeente geïnvesteerd wordt. De leefbaarheid blijf speerpunt voor de SP Bernheze. Dat betekent: heel goed naar de inwoners in de straat luisteren. De mensen opzoeken bij de supermarkten. Vragen stellen over wat mensen beweegt en wat ze belangrijk vinden. Dat wil de SP Bernheze terugzien in een begroting.

Lees verder
24 oktober 2015

SP: Prestatieafspraken sociale woningbouw 2016!

Foto: Jan Raaimakers

Na 1 januari 2016 kunnen de woningbouwcorporaties Mooiland en De Kleine Meierij zich niet meer verschuilen. De nieuwe woningwet schrijft prestatieafspraken met de gemeenteraad voor. En wel harde prestatieafspraken. Geen holle kreten meer waar we tot 2014 mee om de tuin geleid werden. Het aantal sociale huurwoningen daalde de laatste jaren alleen maar. Dit terwijl de behoefte steeds groter werd. Steeds meer mensen komen er namelijk met lage inkomens die aangewezen zijn op een sociale huurwoning.

Lees verder
10 oktober 2015

SP stemde tegen 12% lastenverhoging

Foto: Win Roefs

In 2016 zullen uw lasten met 12% omhoog gaan!! De rioolheffing valt voor iedere woning  eigenaar 12% hoger uit. Dat dankt u niet aan de SP Bernheze. Op maandag 5 oktober stemde de SP tegen deze onwaarschijnlijke lastenverzwaring. Twaalf procent verhoging is niet uit te leggen. Een krappe meerderheid van 11 raadsleden vindt dat kennelijk wel uit te leggen. In 2018 zijn er verkiezingen. Dan zijn de inwoners weer aan zet.

Lees verder
4 oktober 2015

SP: Bernheze blijft zelfstandig (Slot)

Foto: Jan Raaimakers

Het besluit is gevallen. Er is geluisterd naar de wens van de mensen! Bernheze blijft zelfstandig. Precies wat 80% van de inwoners wilde. De SP is er trots op dat 15 van de 21 raadsleden luisteren naar de wil van de inwoners. Een zelfstandige koers, waarbij we goed zorgen voor de mensen. Zeker voor hen die dat zelf niet meer kunnen. We leveren Bernheze niet uit aan de waan van groot, groter, het grootst. We houden het stuur stevig in handen.

Lees verder
28 september 2015

SP: Kiezen voor een zelfstandig Bernheze

Foto: Wim Roefs

De SP is er uit. Bernheze blijft een zelfstandige gemeente. Alle signalen uit de samenleving wijzen in die richting. De overgrote meerderheid van de inwoners wil niet fuseren of splitsen! De SP stak veel tijd en moeite in raadplegen van de bevolking. Op diverse plaatsen in de kernen werden de enquêtes afgenomen. In totaal 385 maal respons. Dat is ruim 1% van de totale bevolking van Bernheze. Dus wetenschappelijk gezien een betrouwbare steekproef.

Lees verder
19 september 2015

SP: Nu besluiten over zelfstandig Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

De tijd van onderzoeken, praten, overleggen, discussiëren, feitenonderzoek en meningsvorming is voorbij. De gemeenteraad van Bernheze gaat morgen (1 oktober) besluiten. Besluiten over de toekomst. Voor de SP is en blijft de mening van de inwoners een belangrijke graad meter. Steeds is in enquêtes (Heesch Presenteert, supermarkten) naar de mening van de mensen gevraagd. Het beeld vanuit 2012 (ruim 2/3 is voor zelfstandigheid) zien we steeds terug in de uitslagen.

Lees verder
13 september 2015

SP: Op 1 oktober beslissen we.

Foto: Jan Raaijmakers

Wat gaat de toekomst brengen voor onze gemeente. Na 21 jaar Bernheze wordt de toekomst opnieuw bepaald. Dat gebeurt op 1 oktober 2015. Dan beslist de gemeenteraad hoe Bernheze verder gaat. Blijft Bernheze zelfstandig of niet. Een dergelijk besluit neem je niet zomaar. Daar gaat gedegen voorwerk aan vooraf.

Lees verder
6 september 2015

SP: De toekomst van Bernheze

Foto: Wim Roefs

Op 1 oktober van dit jaar besluit de gemeenteraad over de toekomst van Bernheze. Dat was een opdracht van de provincie Noord-Brabant. De afgelopen maanden is er uitgebreid naar de toekomst gekeken. Kan Bernheze zelfstandig verder? Dat was de vraag die voorlag. Op twee inspraakavonden werd er met inwoners gepraat. Verder stonden SP-ers bij de supermarkten om naar de mensen te luisteren. Het gaat tenslotte om de mensen.

Lees verder
12 juli 2015

SP: Retsel ontsluiten topprioriteit voor de SP!

Foto: Jan Raaimakers

De ontsluiting van Retsel in Heeswijk-Dinther naar de N-279 is topprioriteit voor de SP Bernheze. Dit loopt al vele jaren. In 2007 besloot de gemeenteraad tot aanleg van deze ontsluitingsweg. De SP voerde in 2007 daarvoor actie in de Hoofdstraat en de Sint Servatiusstraat. Een huis aan huis enquête, twee bijeenkomsten in de café Zwaan en een werkbezoek van de wethouder. De weg naar de N-279 lag echter niet vrij! Veel grond moest nog verworven worden. Een intensief proces.

Lees verder
4 juli 2015

SP: Hulp bij het huishouden moet beter.

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze onderzocht in december 2014 de hulp bij het huishouden voor zorgbehoevenden. De conclusies waren niet mals. De afgesproken zorg op maat werd niet geleverd. De afgesproken keukentafelgesprekken werden niet gehouden, of waren een farce. Zorgbehoevenden raakten zomaar uren hulp kwijt, zonder deugdelijke onderbouwing. Een pilot die totaal mislukte. Geen enkele doelstelling werd behaald. Wel bleef er geld over. Onbegrijpelijk voor de SP Bernheze.

Lees verder

Pagina's