h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

2 juni 2018

SP: Zorgen en zorgkosten

Foto: SP Bernheze

De eigen bijdrage vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen houden de zorg en ondersteuning betaalbaar. Zeker voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Lees verder
26 mei 2018

SP: Subsidie voor jeugdleden clubs blijft!

Foto: Jan Raaimakers

Het verkiezingsprogramma van de SP Bernheze was duidelijk voor alle verenigingen en sportclubs. De vaste subsidie voor jeugdleden blijft. Dat is nu vastgelegd voor de periode 2018 2022 in het coalitieakkoord. Op vrijdag 19 mei is het akkoord ondertekend. Daarmee lag dit vast. De SP Bernheze zal zich hard blijven maken voor alle clubs en verenigingen in Bernheze met jeugdleden. Aangesloten zijn bij een club of vereniging is belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd.

Lees verder
19 mei 2018

SP ondertekent coalitieakkoord “Samen Door”

Foto: Peter van Boekel

Op vrijdag 18 mei 2018 ondertekende de SP Bernheze het coalitieakkoord “Samen Door”. De SP vormt de komende 4 jaar een coalitie met de collega’s van CDA en Lokaal. Een stabiele meerderheid. Een basis van onderling vertrouwen. Informateur Jan van Loon had het goed gezien. Tussen CDA, Lokaal en SP was er de duidelijke wens samen door te gaan. In het coalitieakkoord staan de zaken genoemd, die de komende jaren op de rol staan. Kernwoorden zijn: “Eigentijds, Duurzaam en Sociaal”.

Lees verder
14 mei 2018

Concept coalitieakkoord

A.S. woensdag wordt het concept coalitieakkoord besproken met de leden van SP Bernheze

Lees verder
12 mei 2018

SP: Zorgen voor wie zorg nodig heeft

Foto: SP Bernheze

Om mensen langer thuis te laten wonen is goede zorg van belang. Mensen vinden het prettig om lang in hun vertrouwde omgeving te kunnen zijn. De komende jaren blijft dit actueel. Want de bevolking vergrijsd. Door het ouder worden van mensen liggen dementie en eenzaamheid op de loer. In Bernheze is er voor deze zaken extra aandacht. Samen met de maatschappelijke organisaties ligt hier een uitdaging.

Lees verder
6 mei 2018

SP: Woningbouw in Bernheze 2018-2022

Foto: Wim Roefs

Met de collega’s van CDA en Lokaal bereikte de SP Bernheze onlangs een coalitieakkoord. De komende 4 jaar maakt de SP opnieuw deel uit van de coalitie in Bernheze. Kandidaat wethouder voor de SP is Rein van Moorselaar. Op 24 mei is de officiële presentatie van het coalitieakkoord. Dan worden gelijk de 3 wethouders geïnstalleerd. Op gebied van woningbouw ligt er een flinke uitdaging. Die gaat de nieuwe coalitie voortvarend oppakken.

Lees verder
1 mei 2018

SP bereikt coalitie-akkoord met CDA en Lokaal

Foto: Jan Raaimakers

De SP Bernheze gaat voor de derde opeenvolgende periode meebesturen. Na constructieve en inhoudelijk goede gesprekken is een concept coalitie-akkoord gereed. Het akkoord wordt donderdag 3 mei aan de pers gepresenteerd. Tevens ontvangen de oppositiepartijen dan het concept akkoord. De SP hecht er veel waarde aan dat het concept akkoord eerst opiniërend besproken wordt. Op die manier laat de SP zien de oppositie serieus te nemen de komende vier jaar.

Lees verder
28 april 2018

SP: Gasloos verder na 2030

Foto: Jan Raaimakers

Na 2030 moet Nederland het doen zonder aardgas. De kraan in Groningen gaat dicht. In Bernheze krijgen we daar natuurlijk ook mee te maken. In de nieuwbouw is het simpel. Geen gasaansluiting meer maken en zorgen voor een alternatief systeem om te verwarmen. Bij de bestaande bouw vraagt dit meer zorg. Huiseigenaren en huurders hebben hulp nodig om dit op te lossen.

Lees verder
22 april 2018

SP: Groenbeleid in Bernheze

Foto: Wim Roefs

Het groene karakter van de openbare ruimte is één van de visitekaartjes van de gemeente Bernheze. Inwoners van Bernheze komen dagelijks in de openbare ruimte. Een veilige, prettige en schone leefomgeving komt ten goede aan het welzijn van de bewoners. Over de leefomgeving en de kwaliteiten die inwoners daarvan verwachten, is al veel geschreven in allerlei plannen.

Lees verder
14 april 2018

SP: Helder verslag informateur Jan van Loon

Foto: Wim Roefs

Nadat de verkiezingsuitslag bekend was ging informateur Jan van Loon aan de slag. Met alle 7 politieke partijen in de gemeenteraad heeft Jan gesproken. Na afloop van het laatste gesprek deed hij verslag. Een helder en beknopt verslag met een duidelijke aanbeveling. Jan van Loon zag een nieuw gemeentebestuur met CDA, Lokaal en SP als meest voor de hand liggend. De SP Bernheze  ziet deze formatie met vertrouwen tegemoet. Dank aan Jan van Loon voor zijn prima werk.

Lees verder

Pagina's