h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek

 Lijsttrekker Bernheze - Rein van Moorselaar


 

23 april 2016

SP: Een brief van de commissaris van de Koning

Foto: Wim Roefs

Alle 68 Brabantse gemeenten kregen een brief van de commissaris van de Koning. De brief ging over opvang van vluchtelingen. Veel mensen ontvluchten landen als Eritrea, Libië, Irak, Syrië en Afghanistan. Landen die door Amerikaanse bemoeienis in vervalt raakten en met terreur te maken kregen. Dat mensen een veilig heenkomen zoeken is logisch.

Lees verder
16 april 2016

SP: Toetsingsinstrument gezondheid bij veehouderij

Foto: Jan Raaimakers

Via de SP afdelingen Gemert-Bakel, Reusel De Mierde en Oirschot ontving de SP Bernheze een interessant toetsingsinstrument. De betrokken gemeenten willen dit toetsingsinstrument toepassen in het gemeentelijk beleid om gezondheid af te wegen in de besluitvorming rondom veehouderijen. Dit toetsingsinstrument is gevraagd door gemeenten in Brabant, maar de aanpak is breed toepasbaar voor plattelandsgemeenten in Nederland.

Lees verder
9 april 2016

SP: Bernheze investeert!

Foto: Wim Roefs

Bernheze koos voor zelfstandigheid. Een wijs besluit. Nu kan Bernheze investeren in de dorpskernen. Door solide financieel beleid de afgelopen jaren, is de spaarpot mooi gevuld. Mede op aandringen van de SP waren er enkele sobere jaren. Nu plukt Bernheze daar de vruchten van. De gemeente Bernheze gaat geen tijd te verspillen aan fuseren met andere gemeenten. Zelfstandigheid blijft een groot goed. Een gemeente van 30.000 inwoners blijkt een ideale grote te hebben.

Lees verder
2 april 2016

SP: Waar eindigt Waalboss? (Heesch-west)

Foto: Jan Raaimakers

Gepland bedrijventerrein Heesch-west (Waalboss) ken een lange geschiedenis. Die begint in 1998. Dan denkt de provincie dat nieuwe bedrijventerreinen hard nodig zijn. Daarom werkt de provincie Noord-Brabant volop mee aan planvorming rond Heesch-west. (Waalboss) De versnelde aanleg van de A-59 kan zo mooi voorgefinancierd worden. Al in 2002 laat de SP Bernheze haar twijfels horen. Maar daar werd toen niet naar geluisterd. Kapitalen werden er uitgegeven voor o.a. grondaankopen.

Lees verder
27 maart 2016

SP: Gezamenlijke regelingen

Foto: Wim Roefs

De gemeente Bernheze heeft een aantal gezamenlijke regelingen. Dat zijn taken die je niet alleen uitvoert omdat het dan te duur is. Deze taken doet Bernheze dan samen met andere gemeenten. Enkele voorbeelden: Milieucontroles door de regionale uitvoeringsdienst RUD, IBN voor sociale werkvoorziening, Optimisd voor sociale zaken. Voordeel zit hem in de lagere kosten. Nadeel is een stuk zeggenschap dat je kwijt raakt. Zeg maar wat minder zelfstandig.

Lees verder
19 maart 2016

SP: Extra woningbouw voor Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Bernheze gaat extra sociale huurwoningen bouwen. Een jarenlange wens van de SP Bernheze gaat in vervulling. Deze woningen zijn bedoeld voor woningzoekenden uit Bernheze en voor statushouders. Dat was zo bij meerderheid besloten in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 februari.

Lees verder
12 maart 2016

SP: Eigen bijdrage en WMO zorg

Foto: Wim Roefs

In de WMO hanteren gemeenten een eigen bijdrage. Dat kan fors oplopen. Verder kunnen mensen zorg gaan vermijden vanwege de eigen bijdrage. Daardoor worden problemen helaas niet opgelost. Het wordt vaker erger voor de betrokkenen en achteraf zijn de kosten veel hoger. Voorkomen is in de ogen van de SP Bernheze beter dan genezen.

Lees verder
5 maart 2016

SP: Nieuwbouw ’t Dorp 59-69 Heesch gestart

Foto: Jan Raaimakers

Wat jaren heeft geduurd, is gestart! De plannen voor nieuwbouw aan ’t Dorp 59-69 komen van de grond. De gemeente investeerde mee, om extra sociale huurwoningen te realiseren. De SP Bernheze heeft dit initiatief vanaf het begin ten volle gesteund. Door de nieuwbouw krijgt het centrum een nieuwe frisse aanblik. Verder komen er woonplekken voor mensen met een smalle beurs. Een win-win situatie.

Lees verder
27 februari 2016

SP: Economisch beleidsplan voor Bernheze

Foto: Wim Roefs

Bernheze timmert op veel fronten aan de weg. Op het gebied van economie wordt gewerkt aan een nieuw plan. Wat kan Bernheze betekenen voor ondernemers. De SP kent het grote belang van de lokale ondernemers. Graag denkt de SP Bernheze mee met het Midden- en Kleinbedrijf. (MKB) Door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en social return kunnen bedrijven zich “in the picture” brengen.

Lees verder
21 februari 2016

SP: Nu doorpakken met plan B voor vluchtelingen

Foto: Geert van der Wielen

Donderdag 18 februari stemde de gemeenteraad van Bernheze unaniem tegen een AZC voor 500 vluchtelingen voor 10 jaar aan de Ruitersweg-west. De SP blijft van mening dat niets doen geen optie is. Daarom heeft de SP nadrukkelijk gekozen voor een plan B. Gelukkig haalde dit plan wel een ruime raadsmeerderheid. Zeventien raadsleden voor en vier raadsleden tegen.

Lees verder

Pagina's