h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

26 september 2019

SP: Eenzaamheid en armoede vragen aandacht

Foto: Wim Roefs

Mensen die in armoede leven zijn vaker eenzaam dan mensen die geen armoede ervaren. Hoe zit dat? Een budget dat lager ligt dan het ‘niet-veel-maar-toereikend-budget’ vormt een risicofactor voor sociale isolatie en eenzaamheid. De problemen met ‘de eindjes aan elkaar knopen’ leiden helaas vaak tot een zich terugtrekken binnen de muren van de eigen woning. Armoede voltrekt zich daarmee grotendeels in stilte, zoveel mogelijk ongezien voor de omgeving. Zo komen mensen in en isolement terecht en vereenzamen ze.

Lees verder
14 september 2019

SP: Gemeenschapshuis De Pas huiskamer van Heesch

Foto: Wim Roefs

De SP is een partij die staat voor duidelijkheid. Duidelijkheid vooraf! Zo ook over het gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De Pas blijft behouden als gemeenschapshuis. Veel organisaties, zoals de KBO, vinden er een goed en prettig onderkomen. De leefbaarheid van een kern, is afhankelijk van een goed gemeenschapshuis. Doordat De Pas een theaterfunctie kreeg vanaf 2004, zijn er jammer genoeg problemen met financiën. Maar geld mag van de SP nooit leidend worden bij gemeenschapsvoorzieningen!!

Lees verder
7 september 2019

SP: Felicitaties aan Vorstenbosch

Foto: SP Bernheze

De SP afdeling Bernheze feliciteert de gemeenschap van Vorstenbosch met de opening van de nieuwe Stuik. Een lang proces is tot een mooi einde gekomen. De bestaande gymzaal, die meer dan 40 jaar oud was, behoort tot het verleden. In plaats daarvan kwam een nieuwe zaal vast aan gemeenschapshuis de Stuik te zitten. Hierdoor kan Vorstenbosch prima vooruit. Het verstrekt de samenhang in de gemeenschap en versterkt de leefbaarheid. De Stuik is nu geschikt voor veel activiteiten zowel overdag als ’s-avonds.

Lees verder
13 augustus 2019

SP: De feiten over Heesch-west

Foto: Jan Raaimakers

Vanaf 2002 tot 6 februari 2014 heeft de SP Bernheze veel gedaan om te waarschuwen voor de gevolgen van de aanleg van industrieterrein Heesch-west (vroeger Waalboss). Dit in het buitengebied van Heesch/Vinkel/Geffen. De SP-acties werden niet altijd in dank afgenomen. De steun voor de SP in die periode was minimaal. Bijvoorbeeld: Bij de jaarlijkse protest-plantdagen van kerstbomen (2007 t/m 2015) kwam naast de SP Bernheze een enkeling opdraven. Op 6-2-2014 was in Bernheze de laatste kans om zelf regie te blijven voeren. Toen werd immers de gezamenlijke regeling (GR) Heesch-west in stemming gebracht in de gemeenteraad. Als enige politieke partij in Bernheze, stemde de SP tegen deze gezamenlijke regeling. Een belangrijke reden om tegen te stemmen was de tekst van die gezamenlijke regeling. Die tekst bepaalt namelijk dat de grondgebied gemeenten feitelijk zeggenschap verliezen over het eigen grondgebied. Er wordt bepaald dat een grondgebied gemeente, die niet meewerkt in de realisatie van het industrieterrein, te maken krijgt met schadeclaims. Aangezien het hier om vele miljoenen gaat, (bijna 75.000.000€ geïnvesteerd) kan het niet meewerken door Bernheze tot grote schadeclaims vanuit de gezamenlijke regeling (GR) leiden. De verantwoording voor schadeclaims gaat de SP Bernheze niet nemen. Jarenlang leek Heesch-west er niet te komen door de kredietcrisis. Maar de situatie is nu anders. Het begint met 50 hectare netto uitgeefbaar industrieterrein. En wel als het meest duurzame bedrijventerrein ooit. Bijvoorbeeld geen gasleiding naar het terrein. De nodige energie dus 100% duurzaam opwekken. (Betekent: Zonnecellen en Windmolens)

Lees verder
29 juni 2019

SP: Deuce in Loosbroek

Foto: Wim Roefs

Op 27 juni sprak de gemeenteraad ruim 2 uur over de aanleg van tennisbanen in Loosbroek. Een wens vanuit de kern. In 2016 werd afgesproken dat de tennisbanen er konden komen. Helaas gaf die afspraak geen duidelijk financiële kaders mee. Daardoor liep het proces in de ogen van de SP onnodige vertraging op. Het wensenpakket, en daarmee de rekening, bleef maar oplopen. Zou kon het niet verder aldus een voorstel vanuit burgemeester en wethouders. De eerste set viel in het nadeel van het tennis in Loosbroek uit. Vervelend.

Lees verder
23 juni 2019

SP: Luisteren naar de inwoners van groot belang

Foto: Wim Roefs

De SP afdeling Bernheze is een groot voorstander van luisteren naar de inwoners van Bernheze. Voordat met projecten of werkzaamheden begonnen wordt, overleggen met de buurt. Er zijn heel goede voorbeelden bekend uit Bernheze. De componistenwijk in Heesch of het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Daar is veel gedaan met de wensen van de bewoners. Mensen die dat wilden konden actief meepraten. Dat geeft betrokkenheid en draagvlak.

Lees verder
15 juni 2019

SP: Groene stroom van Heesch-west

Foto: SP Bernheze

De komende jaren schakelt Nederland over naar duurzame energie. De regio waarin Bernheze ligt, krijgt daarin ook een opdracht. Bernheze heeft dus groene stroom nodig, dat is wel duidelijk. Op Heesch-west gaat Bernheze samen met Oss en Den Bosch en ander mede vorm geven. Naast een drietal zonneparken komen er drie windturbines te staan. Daarmee wordt flink aan de weg getimmerd. De SP Bernheze ziet wel graag dat inwoners kunnen profiteren van de opbrengsten van de duurzame energieopwekking.

Lees verder
7 juni 2019

SP: Smalle wegen en zwaar verkeer in Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Voor landbouwvoertuigen kan een ondernemer een ontheffing krijgen voor een maximum breedte van 3.50 meter. Deze ontheffing loopt via de RDW. Is een voertuig breder dan 3.50 meter of valt deze met andere afmetingen of massa buiten de wettelijke maten, dan dient men een ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder. (is landelijke regelgeving) In de dagelijkse praktijk komt dit neer op veel zwaarbeladen en breed landbouwverkeer. Op de smalle wegen in het buitengebied van Bernheze geeft dat serieuze problemen.

Lees verder
4 juni 2019

SP: De Maashorst optimaal benutten

Foto: Jan Raaimakers / JR

De afgelopen tijd werd weer eens duidelijk dat De Maashorst velen aan het hart gaat. Er blijkt sprake van onvrede en onduidelijkheid te zijn over de toegankelijkheid van het natuurgebied. Het al dan niet op de aanwezige paden blijven. En de aanwezigheid van de grote grazers zoals Wisenten en Taurossen.  Dat zijn toch de heikele punten. Daarom is er veelvuldig overleg tussen de verantwoordelijke bestuurders. Dit om de juiste informatie te krijgen, zodat eenieder van De Maashorst kan blijven genieten.

Lees verder
25 mei 2019

SP: Blijven investeren in een mooier Bernheze

Foto: SP Bernheze

De gemeenteraad buigt zich 29 mei over de plannen voor 2020. Door de sterke financiële positie van de gemeente Bernheze kan er blijvend geïnvesteerd worden. De leefbaarheid van de kernen versterken. Betaalbare huizen bouwen voor iedereen. De voorzieningen in het sociaal domein versterken. Zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten blijven dragen.

Lees verder

Pagina's