h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek

 Lijsttrekker Bernheze - Rein van Moorselaar


 

28 oktober 2017

SP: Den Haag en Bernheze de feiten

Foto: Wim Roefs

In den Haag zit sinds 26 oktober een nieuwe  regering. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de inwoners van Bernheze. Gaan we er wel echt allemaal op vooruit? En neemt de armoede niet verder toe? Helpen we mensen met problematische schulden? Krijgt iedereen wel de zorg die nodig is? Doen we iets aan de luchtkwaliteit in veedichte gebieden? Slippen A-59 en A-50 nog verder dicht? (files om Bernheze)

Lees verder
20 oktober 2017

SP: Begroting 2018 is sociaal en solidair

Foto: Wim Roefs

Op 9 november 2017 stelt de gemeenteraad de begroting 2018 vast. Waar gaat het geld naartoe? We kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk doen. De SP Bernheze heeft nu bijna 8 jaar meebestuurd in Bernheze. Als SP kijken we op een moeilijke, maar mooie tijd terug. De start in 2010 was zeer lastig, door de voortwoekerende kredietcrisis uit 2008. Harde bezuinigingen uit Den Haag voor de gemeenten. Die zijn in Bernheze echter nooit afgewenteld op de mensen met een laag inkomen. Ook in 2018 worden juist zij ontzien!

Lees verder
14 oktober 2017

SP: Duurzame energie van Heesch-west

Foto: Jan Raaimakers

Afgelopen weken stond Heesch-west weer eens centraal. Maar nu ging het niet om de verliezen of grootschalige logistiek. De duurzaamheid was het thema. Duurzaamheid in de vorm van een zonneweide. De plannen waren nog niet voldoende doordacht en besproken met de betrokken bewoners. Dat bleek al snel uit reacties. De SP pleitte 11 oktober in RZ direct voor uitstel van de plannen en dialoog met de buurt. In goed overleg en met bereidwilligheid is veel mogelijk.

Lees verder
7 oktober 2017

WIJ SP: blijven tegen eigen bijdrage in de WMO

Foto: Wim Roefs

De SP is teleurgesteld. Een voorstel om de eigen bijdrage in de Wmo af te verlagen of af te schaffen werd onvoldoende gesteund door de rest van de gemeenteraad. Alleen de collega’s van D66 waren het met ons eens. Er moet iets geburen aan eigen bijdrage in de WMO. Op 21 maart 2018 (verkiezingen voor nieuwe gemeenteraad) kunt u kiezen voor de SP en een samenleving zonder eigen bijdragen voor zorg. De SP wil drempelloze toegang tot WMO verstrekkingen. Een eigen bijdrage past daar niet in!

Lees verder
1 oktober 2017

SP: Graag wil ik mij even voorstellen

Foto: Peter Slegers

Op donderdag 28 september ben ik, tijdens de raadsvergadering, benoemd als burgerlid voor de SP fractie. Doel is mijzelf  gaan inzetten als commissielid maatschappelijke zaken.

Lees verder
23 september 2017

SP: Feest op 21 maart 2018

Foto: Geert van der Wielen / Geert van der Wielen SP jaarkrant 2017

Op 21 maart 2018 vindt het feest van de democratie plaats. Op die dag mag iedereen van 18 jaar en ouder gaan stemmen. We gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook de inwoners van Bernheze. De SP Bernheze  zal zeker aan deze verkiezingen meedoen. De nieuw te kiezen gemeenteraad zal uit 23 leden bestaan. Dat zijn er 2 meer dan nu. De SP wil ook na 21 maart 2018 zich blijven inzetten voor de inwoners van Bernheze.

Lees verder
16 september 2017

SP: Schoolkostenregeling voor lagere inkomens

Foto: wim roefs

Deze week hoorden wij dat de Rooi Pannen ((V)MBO school) de schoolkosten voor de leerlingen vergoedt. Een mooi gebaar, maar er zijn andere mogelijkheden voor gezinnen met een laag inkomen. De gemeente Bernheze heeft er een potje voor. De toekomst van kinderen staat op het spel, als zij geen goede opleiding kunnen volgen. De SP wil er alles aan doen om kinderen een goede toekomst te bieden. Daar hoort een goede opleiding bij!

Lees verder
9 september 2017

SP: Geen bijdrage in de WMO zorg!

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze wil af van de eigen bijdrage in de WMO zorg. Voor mensen met een minimum inkomen is een eigen bijdrage een drempel. De broodnodige zorg wordt dan vermeden. (zorgmijden) Vanwege de eigen bijdrage vragen mensen de nodige zorg niet aan. Dat is slecht. Iedereen die WMO zorg nodig heeft, moet drrempelloos WMO zorg krijgen. Daar past geen eigen bijdrage. Dat moet naar nul Euro.

Lees verder
2 september 2017

SP: Er wordt gebouwd bij de “oude Chinees”

Foto: Jan Raaimakers

Jarenlang was de plek aan de oostelijke entree van Heesch niet om aan te zien. Het gebouw van de “oude Chinees” aldaar was geen fraai plaatje. Gelukkig komt er verandering in. De SP is erg ingenomen met het feit dat er appartementen komen die onder de huurgrens (€ 710,--) vallen. Die zijn dan bereikbaar voor de mensen met een kleine beurs. Er is namelijk recht op huursubsidie bij deze woningen. Goed om te zien dat er maatschappelijk verantwoord ondernomen wordt. De SP afdeling Bernheze stelt dat zeer op prijs.

Lees verder
1 juli 2017

SP: De vakantie komt eraan

Foto: Wim Roefs

Beste inwoners van Bernheze. Een laatste bericht vanuit de SP Bernheze voor de zomervakantie 2017. Even tijd om de accu op te laden om met nieuwe energie de laatste maanden van deze bestuursperiode in te gaan. Immers in 2018 mag u naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. U kunt dan beslissen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad komen. De SP Bernheze werkt inmiddels hard aan het verkiezingsprogramma 2018-2022. Een periode waarin de SP Bernheze graag verantwoording blijft dragen.

Lees verder

Pagina's