h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

1 december 2019

SP: Begroting voor 2020 vastgesteld

Foto: SP Bernheze

De begroting 2020 voor Bernheze is vastgesteld. Bernheze geeft in 2020 bijna 77,8 miljoen euro uit. Daarvan gaat 27,4 miljoen euro naar het sociaal domein. Dat is de grootste post. Verder gaat er onder andere geld naar huisvesting, gezondheid, onderwijs, sport, veiligheid en verkeer. Voor de SP Bernheze vooral belangrijk dat er goed voor de mensen die het moeilijk hebben gezorgd wordt. Als iemand door omstandigheden het zelf niet redt, dan is er hulp vanuit de gemeente.

Lees verder
1 december 2019

SP: Starterslening terug in Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 december behandelt de gemeenteraad het voorstel om de starterslening weer in te voeren. In 2014 stopte Bernheze met de starterslening. De dalende huizenprijzen en ook de noodzaak tot bezuinigen waren de oorzaak van het afschaffen. De situatie in 2019 is heel anders dan toen in 2014. De huizenprijzen schieten tegenwoordig door het plafond heen. Starters hebben vaak het nakijken. Ze kunnen slechts beperkt lenen bij de banken. Daardoor is de kans op een enigszins betaalbare woning snel verkeken. Dat wordt nu anders.

Lees verder
16 november 2019

SP: Geen mestfabriek op Heesch-west

Foto: Jan Raaimakers

Industriegebied Heesch-west krijgt zeker geen mestfabriek. De SP Bernheze is daar altijd fel op tegen geweest. Gelukkig wordt er nu naar de SP argumenten geluisterd. Veel bewoners van het gebied zullen gerustgesteld zijn. Een mestfabriek geeft namelijk veel overlast, zoals risico op stank en calamiteiten. Verder zat niemand te wachten op de talloze vrachtwagens die de mest aanvoeren. Welke bedrijven komen er wel? Zover de informatie van de SP reikt: ZGL

Lees verder
9 november 2019

SP: Bernheze een sociale gemeente

Foto: SP Bernheze

Indien u hulp vanuit de WMO nodig heeft, dan treft u in Bernheze een sociale gemeente. Op donderdag 31 oktober nam de meerderheid van de gemeenteraad (19 van de 23 raadsleden) een besluit. Het besluit dat nu ook alleenstaanden en huishoudens bestaande uit 2 AOW’ers met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum vrijgesteld worden van een eigen bijdrage WMO. Momenteel betalen zij nog € 228,-- per jaar, als ze een WMO-voorziening nodig hebben. Deze inwoners, met een kleine beurs, worden ontzien vanaf 1 januari 2020. Sociaal en solidair zoals de SP dat graag ziet.

Lees verder
2 november 2019

SP: Zorgen over mensen met langdurige armoede

Foto: Peter Sleegers

Het CBS monitort het armoederisico van huishoudens en personen aan de hand van de lage-inkomensgrens. Hoe heeft het (langdurige) armoederisico zich ontwikkeld? Welke zijn de belangrijkste risicogroepen? En hoe staat het met het armoederisico van opgroeiende minderjarige kinderen? Meest recente cijfers. In 2017 hadden 599.000 huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat waren er 27.000 meer dan in 2016. Het aandeel huishoudens met een armoederisico steeg daarmee van 7,9 naar 8,2 procent. Voor Bernheze betekent dat ruim 1.000 huishoudens!

Lees verder
2 november 2019

SP: AOW-ers met klein pensioen worden ontzien

Foto: Wim Roefs

Met genoegen meldt de SP Bernheze een extraatje. Speciaal voor AOW-ers met een klein pensioen, die hulp vanuit de WMO krijgen. Op donderdag 31 oktober werd een SP voorstel daartoe aangenomen. AOW-ers die samen een huishouden vormen (een gezin) hoeven na 1 januari 2020 geen eigen bijdrage meer voor de WMO te betalen. Dit geldt als het gezamenlijk inkomen lager is dan 150% van het wettelijk minimum. Met steun van 4 collega partijen (CDA, Lokaal, D66 en PB) werd het aangenomen. Twee politiek partijen waren tegen deze sociale en solidaire maatregel: Politieke Partij Blanco en de VVD. Jammer.

Lees verder
19 oktober 2019

SP: Stikstofcrisis en Bernheze

Foto: SP Bernheze

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht die in het programma waren geregeld, gelden niet meer. Hierdoor kan het zijn dat inwoners een vergunning nodig hebben, terwijl dat onder het PAS niet het geval was.

Lees verder
19 oktober 2019

SP: Tiny Houses voor Bernheze?

Foto: Cor van Erp

De Tiny Houses hebben al heel wat harten veroverd. Zo waren er anderhalf jaar geleden nog amper Tiny Houses op Nederlandse bodem te vinden. Nu lijken ze meer en meer op te duiken. De SP Bernheze heeft al langer aangegeven dat Tiny Houses zeer zeker een optie zijn voor Bernheze. Voor spoedzoekers en mensen met een acuut woonprobleem bieden Tiny Houses  een haalbare oplossing. Hoe zit dat precies?

Lees verder
6 oktober 2019

SP: Begroting 2020 Bernheze is top!

Foto: Geert van der Wielen

Voor 2020 komt de begroting eraan. De 10de begroting onder een gemeentebestuur met de SP erbij. En, hoe ziet het eruit? In één woord: Prima. De schulden zijn laag, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, Bernheze blijft investeren in de kernen en de OZB stijgt zeer beperkt. (1,4%) Kortom, prima financieel beleid onder een bestuur met de SP erbij. Goed om steeds naar de feiten te kijken en niet naar populaire praatjes te luisteren. De SP is er voor de mensen. En de SP houdt woord.

Lees verder
28 september 2019

SP: Wij blijven vierkant achter de Pas staan!

Foto: Jan Raaimakers

Iedere kern van Bernheze heeft recht op een goed gemeenschapshuis. Dat staat als een paal boven water voor de SP. Daarom staat de SP vierkant achter het gemeenschapshuis de Pas in Heesch. De problemen voor de Pas zijn langlopend. Een constructie met een theaterfunctie, is knellend en levert financiële problemen op. In 2007 werd een jaarlijkse bijdrage voor het theaterdeel vastgesteld. Helaas blijkt dat niet afdoende. De SP wil met een vervolgonderzoek de boel vlottrekken.

Lees verder

Pagina's