h

SP Bernheze

                                                                

Foto: Geert Hanegraaf


Stem 22 November SP voor een socialer Nederland!

14 juli 2023

SP Bernheze: Fijne vakantie 2023 voor Bernheze

Op donderdag 6 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de  zomervakantie van 2023. Intussen is in Den Haag het kabinet Rutte 4 gevallen. Daarom begin na de vakantie een spannende periode. Met verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in november. Maar het is nu tijd voor de zomervakantie. Daar is ieder toch wel aan toe. De SP Bernheze wenst ieder een fijne vakantie 2023 toe. Blijft veilig en denk aan elkaar.

Lees verder
1 juli 2023

SP Bernheze: Energietransitie in gevaar

Foto: Wim Roefs

Ook in Bernheze loopt de energietransitie groot gevaar! Nederland wil omschakelen naar duurzame energie, maar elektriciteitsnet is er niet klaar voor. Overal gaat de rem erop. Zonneparken en windmolens kunnen de stroom niet kwijt! Het net is overbelast. Nieuwe aansluitingen voor bedrijven zijn niet mogelijk. Zelfs nieuwe woonwijken aansluiten loopt gevaar. Kortom een regelrechte ramp dreigt.

Lees verder
18 juni 2023

SP Bernheze: Duurzaamheid in Bernheze

Foto: SP

De SP Bernheze heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Verder moeten we echt minder afhankelijk worden van olie, gas en steenkool. Dat zijn geen duurzame brandstoffen. Bovendien bedreigt de alsmaar groeiende CO2 uitstoot ons klimaat steeds ernstiger. Duurzame energie uit schone bronnen is het antwoord. Dat is toekomstbestendig. Daar kunnen onze kleinkinderen ook nog mee thuiskomen.

Lees verder
3 juni 2023

SP Bernheze: Op 19 juni bespreking Hooghuis

Foto: Jan Raaimakers

Op 19 juni aanstaande wordt de voorgenomen sluiting van het Hooghuis in Heesch besproken in de commissie Bestuur en Strategie. De vergadering van de commissie Bestuur en Strategie is in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Aanwezig zijn de onderwijsspecialisten van de politieke partijen, de bestuurder van de Hooghuis scholengemeenschap, de locatiedirecteur van Hooghuis Heesch en de wethouder onderwijs. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft.

Lees verder
21 mei 2023

SP Bernheze: Hooghuis Heesch moet blijven!

Foto: Wim Roefs

Het Hooghuis (oude SAM-MAVO) in Heesch sluiten? Dat dachten de SP Bernheze van niet! Zaterdag 13 mei jl. , tijdens de SP actie voor behoud van het Hooghuis, gaven al veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten aan dat zij in actie willen komen. Nou, die actie komt er vanuit de SP Bernheze. Reken maar! Samen met betrokken ouders en anderen organiseert de SP Bernheze het verzet.

Lees verder
15 mei 2023

SP Bernheze: Hooghuis Heesch moet blijven!

Foto: Jan Raaimakers

Het Hooghuis (oude SAM-MAVO) in Heesch sluiten? Dat dachten wij van de SP Bernheze niet! Zaterdag 13 mei jl. , tijdens de SP actie voor behoud van het Hooghuis, gaven al veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten aan dat zij in actie willen komen!! Nou, die actie komt er vanuit de SP Bernheze. Reken maar. Samen met betrokken ouders en anderen organiseert de SP Bernheze het verzet. Volgende week is er al een actie-bijeenkomst! We hopen daar veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten te ontmoeten die samen met de SP de school willen behouden. Dit pikken we niet "mijnheer Carmelstichting". Never. 

Lees verder
8 mei 2023

SP Bernheze: Sport en bewegen voor iedereen

Foto: Wim Roefs

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. De SP Bernheze staat voor sporten tegen lage kosten. Iedereen moet mee kunnen doen. Contributie mag geen drempel zijn. Voor mensen die het financieel echt niet kunnen betalen zijn er regelingen. Bernheze is en blijft een sociale gemeente. Daar zetten we als SP Bernheze steeds een handtekening voor in het bestuursakkoord.

Lees verder
22 april 2023

SP Bernheze: Positieve gezondheid

Gezondheid vormt steeds meer een maatschappelijke opgave voor gemeenten omdat de voorzieningen onder druk komen te staan. Bernheze gaat daarom, vanuit de gedachte ‘positieve gezondheid’, preventief aan de slag om de veerkracht van onze inwoners te versterken. Hierbij staat niet ziekte centraal, maar een betekenisvol leven waarin inwoners zelf de regie hebben. Als Bernheze gaan wij vanuit onze rol hier onze bijdrage aan leveren via de diverse beleidsterreinen: van een groene woonomgeving dat aantrekkelijk is voor sport, recreatie en ontspanning, tot het ondersteunen van inwoners op het gebied van welzijn en het mee kunnen doen in de samenleving.

Lees verder
8 april 2023

SP Bernheze: Geen verticale tuin maar een sporthal!

Foto: Jan Raaimakers

Begin april werden we opgeschrikt door een vreemd bericht. In de gymzaal van Lindershof (Heesch) groeiden de planten aan de binnenkant van de muren omhoog!. Een verticale tuin. Maar daar zit de kern Heesch niet op te wachten. Als nieuwbouwwijk de Erven klaar is wonen er ruim 15.000 mensen in Heesch. Dan heb je gewoon 2 volwaardoge sporthallen nodig om inhoud te geven aan positieve gezondheid!

Lees verder
25 maart 2023

SP Bernheze: € 90.000.000,-- uitgeven

Foto: Wim Roefs

De perspectiefnota 2024 (PPN-2024) wordt vastgesteld in de maand mei. Antwoord op de vraag: "wat gaat Bernheze doen in 2024?" Een ding is zeker. Bernheze gaat zo rond de € 90.000.000,-- besteden. Zo rond de 70% gaat naar gezondheid, leefbare kernen en zorgtaken. Het wordt wel een spannende tijd. Er is veel onzekerheid over de gestegen kosten en de hogere lonen. Mogelijk moeten er keuzes gemaakt worden. Wat doet Bernheze wel en wat niet. De SP staat voor de mensen. Daar gaat het om.

Lees verder

Pagina's