h

SP Bernheze: Heesch-west en alternatieven

7 oktober 2023

SP Bernheze: Heesch-west en alternatieven

Foto: Wim Roefs

Het bedrijventerrein Heesch-west (toen nog Waalboss) is in 2003 al gepland. Al een hele poos geleden, niet waar. Vier gemeenten zouden met de aanleg geld gaan terugverdienen, dat gestoken werd in de vervroegde aanleg van de A-59. Er was hier sprake van een zogenaamde voorfinanciering. De weg zou zo vele jaren eerder klaar zijn. De weg ligt er reeds lang. Het geld komt nooit meer terug. De vier gemeenten zijn er drie geworden. De plannen zijn reeds vele malen bij-/uitgesteld.

Alternatieven en Heesch-west

In februari 2014 stemden de gemeenteraden van Oss, Den Bosch en Bernheze in met de GR (gezamenlijke regeling) voor aanleg van Heesch-west. De zeggenschap kwam te liggen bij de stuurgroep van het bedrijventerrein Heesch-west. De SP Bernheze zag daar niets in. Zeggenschap uit handen geven, was in dit dossier niet handig zo leek de SP. Daarom een stem tegen de gezamenlijke regeling (de GR). Nu is de invloed van de individuele gemeenten gering. Zeker voor Bernheze met een aandeel van 12% in de kosten. De vooraf genomen verliezen op de aanleg van Heesch-west bedragen bijna € 44.300.000,--! Doordat de plannen veranderden onder invloed van de tijd, is het steeds onrustig gebleven bij omwonenden. Logisch. Zeker toen het fenomeen ZGL (zeer grootschalige logistiek) om de hoek kwam kijken. In de volksmond “blokkendozen”. Die zijn er al heel veel in ons land. Tijd om eens naar alternatieven te kijken? Maar er zullen wel rekenmodellen bij geleverd moeten worden. De verliezen mogen namelijk niet nog hoger oplopen.

Cor van Erp

SP Bernheze

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier