h

SP Bernheze: Begroting Bernheze 2024 op 9 november

23 oktober 2023

SP Bernheze: Begroting Bernheze 2024 op 9 november

Foto: SP

De begroting 2024 van de gemeente Bernheze wordt op 9 november behandeld in de gemeenteraad. Bernheze gaat 92 miljoen euro uitgeven. Bijna 61 miljoen euro wordt uitgegeven aan een gezonde en zorgzame samenleving in combinatie met leefbare kernen. Dat is 2/3 deel van de uitgaven. Geld ten behoeve van de mensen. Tevens blijven de sterkste schouders in Bernheze de zwaarste lasten dragen. Sociaal en solidair. De SP komt met twee wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen.

Twee SP amendementen

In een steeds verder vergrijzende samenleving is adequate en deskundige inzet van AED apparatuur van essentieel belang. Het bezuinigen op training van burgers om  AED apparatuur deskundig te gebruiken is derhalve geen goed idee. Voor een klein bedrag (6.168 euro) wordt veel winst behaald. Immers deskundige inzet van de AED kan levens van mensen redden. Dat geldt tevens voor het schrappen in 2018 ingevoerde gratis gehandicaptenparkeerkaart. Deze bezuiniging op een voorziening voor mensen die zelf niet om hun situatie gevraagd hebben vindt de SP Bernheze ongewenst. De SP dient op 9 november bij de begrotingsbehandeling 2024 2 amendementen in. Dit om deze 2 bezuinigingen terug te draaien. Gezien de nog aanwezige begrotingsruimte van bijna € 400.000,-- is het schrappen van deze 2 kleine bezuinigingen aanvaardbaar. Verder is het goed aanvullend te vermelden dat de mensen met een kleine portemonnee (de minima) ontzien worden door een kwijtschelding via de BSOB op de afvalstoffenheffing. Tevens betalen minima met een huurhuis geen rioolheffing.

Cor van Erp

SP Bernheze

Fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier