h

SP Bernheze

                                                                

Foto: Jan Raaimakers


 

13 juli 2024

SP Bernheze: Prettige vakantie 2024 voor Bernheze

Foto: SP

Op donderdag 4 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de  zomervakantie van 2024. Intussen is in Den Haag een nieuw kabinet gestart. Daarom begin na de vakantie een spannende periode. Wachten of alle mooie praatjes waar gemaakt worden! Maar …. het is nu tijd voor de zomervakantie. Daar is ieder toch wel aan toe. De SP Bernheze wenst ieder een fijne vakantie 2024 toe. Blijft veilig en denk aan elkaar.

Lees verder
27 juni 2024

SP Bernheze: subsidies voor verenigen en clubs blijven

Foto: Geert van der Wielen

Bernheze kent een unieke subsidieregeling voor verenigingen en clubs met jeugdleden. Hiermee worden 88 verenigingen en clubs gesteund. De SP Bernheze vindt dit belangrijk. Vooral om de toegang voor jeugdleden tot clubs en verenigingen betaalbaar te houden. Een belangrijke conclusie van de rekenkamer van Bernheze was de tevredenheid hierover onder de clubs en verenigingen. Een rijk verenigingsleven krijgt zo een belangrijk steuntje in de rug. Een stukje waardering voor het vrijwilligerswerk.

Lees verder
19 juni 2024

Alweer de vierde editie van de SP Kinderlintjes Bernheze!

Foto: Jan Raaimakers

Foto: SP
Welk kind verdient eigenlijk een lintje? Welke jongen of welk meisje moet er zeker bij zijn als komend najaar in Bernheze weer de SP Kinderlintjes worden uitgereikt? De organisatie roept buren, ooms en tantes op om snel aanmeldingen in te sturen. Ouders en juffen mogen dit ook doen.Lees verder
14 juni 2024

SP Bernheze: We blijven nieuwbouwkampioen!!

Foto: SP

Onlangs werd bekend dat de gemeente Bernheze nieuwbouwkampioen in Brabant is. Nergens werd procentueel zoveel nieuwe woningen gerealiseerd. Een prachtige prestatie voor een middelgrote gemeente, die opnieuw het nut van haar zelfstandigheid bewijst. Maar. Kampioen zijn is mooi, maar kampioen blijven nog mooier. Daar is de inzet vanuit de SP Bernheze ook op gericht. Veel betaalbare huizen zijn nog aanvullend nodig. Villa’s en kastelen hebben we al genoeg. Dat hoeft niet meer. De SP Bernheze steunt daarom ook de nieuwe bouwplannen, waarbij minstens 75% van de woningen in de categorie betaalbaar moet vallen. Andere plannen gaan de prullenbak in.

Lees verder
1 juni 2024

SP Bernheze: Onzekere toekomst

Foto: Wim Roefs

In de raadsvergadering van 30 mei stond de toekomst centraal. Wat gaat Bernheze doen in 2025 en verder? Omdat er veel nog onduidelijk is valt het niet mee plannen te maken? Allereerst: wat heeft het nieuwe kabinet te bieden? Drie partijen die nog nooit bestuursverantwoordelijkheid droegen gaan nu regeren. Zij beloofden ons veel. Geen eigen risico meer. Het pensioen blijft bij het oude. Bestaanszekerheid voor iedereen. Maar nu ze aan de macht zijn is het anders. Wel moeten gemeenten het met minder geld doen vanaf 2026. Dat dan weer wel.

Lees verder
18 mei 2024

SP Bernheze: Stop met afval dumpen

Steeds vaker ontvangt de SP Bernheze foto’s van bezorgde burgers. Het gaat om foto’s van gedumpt afval. Soms bij inzamelpunten, soms in de natuur, soms in sloten en bermen. Een trieste ontwikkeling. We willen onze gemeente graag netjes houden! Dat is erg moeilijk bij illegale dumpingen. Dat moet echt stoppen. Daarvoor hebben we ieders hulp nodig. Afval hoort niet in de natuur thuis, maar op de milieustraat.

Lees verder
4 mei 2024

SP Bernheze: Eenzaamheid en armoede

Foto: Wim Roefs

Eenzaamheid en armoede zijn nog steeds een groot probleem. In Bernheze hebben we er ook me te maken. Landelijk voelt ±10% van de mensen zich ernstig eenzaam. Voor Bernheze komt dat bijvoorbeeld neer op ±3.000 mensen. Ruim 600.000 Nederlanders leven al drie jaar of langer in armoede. Dat is 4% van de bevolking. Leggen we dat cijfer op Bernheze dan spreken we toch over 1.200 inwoners. Reden genoeg om extra aandacht voor deze groepen te hebben.

Lees verder
21 april 2024

SP Bernheze: Nood breekt soms wet

Foto: Geert van der Wielen

Er kunnen zich situaties voordoen dat nood soms wet breekt. Wetten kunnen ongewenste effecten hebben. Dat was het geval bij de WMO in zake hulp in de huishouding. De wet gaf aan iedereen recht op hulp in de huishouding, tegen een laag tarief of zelfs helemaal gratis. Ook aan mensen die een zeer hoog inkomen hebben. Dat is niet rechtvaardig in de ogen van de SP Bernheze. Wie een goed inkomen heeft dient schoonhouden van zijn/haar huis zelf te betalen. Zo denk de SP Bernheze.

Lees verder
6 april 2024

SP Bernheze: Schone lucht ook belangrijk voor Bernheze

Foto: SP

Nederland kent het schone lucht akkoord. Gezonde lucht is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Er is steeds meer bewijs dat vervuilde lucht kan leiden tot long- en hartklachten, en uiteindelijk ook tot vroegtijdig overlijden. Vervuilde lucht bevat fijnstof, zoals roetdeeltjes en stikstofoxides, die zorgen voor chronische ziekten. Daarom neemt Bernheze maatregelen om de lucht in gemeente gezonder te maken.

Lees verder
23 maart 2024

SP Bernheze: Woningbouw in Bernheze

Foto: Wim Roefs

Op gebied van woningbouw ligt er een flinke uitdaging. Die wordt in Bernheze voortvarend opgepakt. Kampioen woningbouwen is onze gemeente! We zitten in Bernheze zeker niet stil. Maar het karwei is nog niet af. Veel inwoners van Bernheze wachten nog op een betaalbare woning. Vooral in de betaalbare prijsklasse is het dringen. Voor bijzondere doelgroepen is nog veel werk te verzetten. De schouders eronder blijft belangrijk

Lees verder

Pagina's