h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek

 Lijsttrekker Bernheze - Rein van Moorselaar


 

19 november 2016

SP: 19 januari 2017 thema-avond zorg in CC De Pas

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de SP afdeling Bernheze een thema-avond op het gebied van zorg. Inmiddels is er ruim 5 miljoen Euro zorggeld in Bernheze ongebruikt. De SP maakt zich grote zorgen omtrent de dit onderwerp. Op 19 januari wil de SP expliciet met het maatschappelijk middenveld praten over deze overschotten in het sociaal domein. Vooral organisaties en verenigingen die zich met zorg in de brede zin bezig houden, worden derhalve ook nog persoonlijk uitgenodigd.

Lees verder
12 november 2016

SP: Glasvezel voor Bernheze als u het wilt

Foto: Wim Roefs

Om glasvezel in Bernheze op korte termijn mogelijk te maken, is de deelname nodig van 40% van de huishoudens. Dan kan gestart worden met graven en alle woningen voorzien van deze snelle glasvezelverbinding. De komende tijd wordt gebruikt om ieder nader te informeren. Deelname geschiedt uiteraard op vrijwillige basis in Bernheze.

Lees verder
5 november 2016

SP: Begroting 2017 met lagere lasten

Foto: Geert van der Wielen

Op donderdag 3 november jl. besprak de gemeenteraad de begroting voor 2017. De SP diende mede een voorstel in om de lasten voor de inwoners te verlagen. De OZB stijgt minder dan gepland! Maar belangrijker. Er komt een gedegen onderzoek naar de overschotten in het sociaal domein. De SP is er zeer blij mee. Het komende jaar kan een mooi jaar worden.

Lees verder
22 oktober 2016

SP: Begroting 2017 komt eraan

Foto: Wim Roefs

SP: Begroting 2017 komt eraan

Lees verder
15 oktober 2016

SP: Voor wie is de WMO bedoeld?

Foto: Wim Roefs

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt voor alle Nederlanders. Mensen die voor hun zelfstandig functioneren of voor hun maatschappelijke participatie ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op deze wet. De Wmo gaat over een heleboel verschillende onderwerpen op het gebied van welzijn en zorg. Via de Wmo willen de gemeenten clubs, wijkcentra, dorpshuizen steunen bij het ontwikkelen van initiatieven/activiteiten. 

Lees verder
8 oktober 2016

SP: We gaan bouwen

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 7 oktober werd een SP voorstel aangenomen. Een voorstel om betaalbare huurwoningen te gaan bouwen. Voor 1-1-2017 gaan we van start. Over 3 maanden is de eerste rapportage naar de gemeenteraad. De collega’s van D66 dienden het voorstel mede in. Het voorstel werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dat betekent een meer huizen voor mensen met een kleine portemonnee. De afgelopen jaren ontstond er een groot te kort. Bernheze neemt nu verantwoording.

Lees verder
1 oktober 2016

SP: Nu starten met bouw huurhuizen

Foto: Jan Raaimakers

Wonen is belangrijk voor iedereen. Arm en Rijk. Mensen met genoeg geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP geen zorgen over. Lage rente, dus goedkoop lenen. Maar veel mensen kunnen geen hypotheek krijgen. Zij zijn aanwezen op een sociale huurwoning. Juist deze groep van inwoners heeft hulp nodig. Een extra aanbod van goedkope huurhuizen. Daar wil de SP per direct op inzetten.

Lees verder
24 september 2016

SP: Kijk op de Aa-Beemden in 2016

Foto: Jan Raaimakers

Nu, anno 2016, staat de gemeente Bernheze stil bij de Aa-Beemden (firma Dijkhoff) in Heeswijk-Dinther. Een prima moment om de feiten eens te noemen. Over de firma Dijkhoff is namelijk al eerder besluitvorming geweest in het college van burgemeester en wethouders. Die informatie is belangrijk voor het vervolg. Er is hier tevens sprake van een van de eerste NIMBY (Not In My Backyard) projecten van de provincie Noord-Brabant. Hoe zit het dan?

Lees verder
16 juli 2016

SP: politiek even rust, maar ….

Foto: Jan Raaimakers

Bernheze sloot ook 2015 financieel af met een positief saldo. De SP was zeer content met de jaarrekening 2015. Keurig dus. Verder zijn er veel besluiten genomen in het belang van onze inwoners. Net voor januari 2016 werd al een belangrijke motie van de SP aangenomen over begeleid wonen voor jongeren in Heeswijk-Dinther. Nu mogen we een paar weekjes van de vakantie gaan genieten. Daarna is er werk aan de winkel. Begeleid wonen jongeren in Heeswijk-Dinther realiseren en de overschotten in de WMO analyseren. Enkele dossiers voor 2016. Dat moet goed voorbereid worden!

Lees verder
9 juli 2016

SP: Heesch-west (Waalboss) zwaar op de maag?

Foto: Fred Eijkmans

Ruim 14 jaar geleden (2002) waarschuwde de SP Bernheze al tegen Waalboss. (Heesch-west) Op 7 januari 2013 gaf toenmalig burgermeester van Maasdonk Roel Augustijn voor omroep Brabant openlijk toe dat we er nooit aan hadden moeten beginnen. Het gelijk van de SP tekent zich steeds meer af. Maar. De beslissers twijfelen en zijn besluiteloos. Veel teveel industriegrond ligt braak en in de aanbieding. Moeten we dan nog meer gaan aanleggen? Is een alternatief op Heesch-west niet veel beter?

Lees verder

Pagina's