h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

8 december 2018

SP: Maatschappelijke participatie (=meedoen)

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze vindt het van groot belang dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Mensen mogen niet vereenzamen door de omstandigheden waaronder ze leven. Weinig geld mag geen belemmering zijn voor een waardevol bestaan. Vanuit de WMO worden mensen geholpen. Een maatschappelijk vangnet speelt daarbij een grote rol. Signalen over eenzaamheid, verwaarlozing of verborgen armoede gaan via één loket opgepakt worden. Dat is in het bestuursakkoord 2018-2022 afgesproken.

Lees verder
1 december 2018

SP: Arbeidsmigranten wonen volgens de SNF normen

Foto: SP Bernheze

Zoals in heel Nederland wordt in Bernheze veelvuldig gebruikt gemaakt van arbeidsmigranten. Mensen uit Polen, Roemenië, Bulgarije of Letland en Litouwen. Zij komen hier voor een korte periode om seizoenswerk te doen. Veelal in land- en tuinbouw of de bouw. Bernheze vereist nette huisvesting van de groep arbeiders. Geen mensen in bedompte hokken of versleten caravans. Maar wonen volgens de SNF norm.

Lees verder
24 november 2018

SP: Goed speurwerk levert inwoners voordeel op

Foto: Peter Sleegers

Sinds 2015 bestond er een overeenkomst tussen verzekeraars en de VNG. Hierbij ontvingen alle gemeenten een bedrag van € 0,64 per inwoner. Dit als afkoopsom in het kader van het WMO Regresrecht. Situatie. Als voor 2015 een slachtoffer van letselschade zich bij de gemeente meldde voor een WMO  voorzieningen, kon de gemeente deze koste verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker van letselschade. Na het sluiten van een convenant in 2015, had de gemeente geen verhaalsrecht meer. En konden slachtoffers geen beroep meer doen op de verzekeraar van de veroorzaker.

Lees verder
17 november 2018

SP: Waar maken we ons zorgen over?

Foto: Cor van Erp

De begroting 2019 voor Bernheze is in orde. Alle kosten kunnen betaald worden. Het serviceniveau blijft onverminderd hoog. Maar, waar dienen we ons zorgen over maken? Er is één politieke partij die zich druk maakt om een kostenstijging van € 1,19 per maand. De SP houdt niet van dit soort geneuzel. De SP maakt zich eerder zorgen om het grotere werk. Bedrijventerrein Heesch-west. Daar staat verwachte verlies inmiddels op € 44.300.000,--. Dat is even iets anders dan € 1,19.

Lees verder
10 november 2018

SP: Een zelfstandig Bernheze bouwt door in 2019

Foto: Jan Raaimakers

Op 8 november jl. stelde de gemeenteraad van Bernheze de begroting voor 2019 vast. Belangrijk om te weten dat de sterkste schouders ook in 2019 de zwaarste lasten blijven dragen. De SP vindt solidariteit en sociaal belangrijke kernwaarden. Bernheze komt op voor de inwoners die het moeilijk hebben. Vooral opgroeiende kinderen hebben de aandacht. Zij dienen optimale kansen te krijgen voor een mooie toekomst.

Lees verder
3 november 2018

SP: Ruimte voor en met elkaar.

Foto: Jan Raaimakers

Nederland is een klein, dichtbevolkt landje. En Nederlanders zijn ook nog eens een bezig volkje. Gevolg. De beperkt beschikbare ruimte staat onder druk. Ruimtelijke Ordening is nergens zo belangrijk dan in Nederland. In grote landen zoals Canada, Australië of de USA is ruimte geen probleem. Als je rust wilt ga je ver weg van de drukte wonen. Geen lawaai, geen auto’s, geen fabrieken, geen megastallen. Lekker toch. Maar hier is de werkelijkheid anders.

Lees verder
27 oktober 2018

SP: In 2019 besparen op kosten voor afvalstoffen

Foto: Wim Roefs

Besparen op uw kosten voor afvalstoffen in 2019. Het kan. Het is goed voor uw portemonnee en voor het milieu. Vanaf 2006 is de SP een pleitbezorger van Cradle to Cradle (C2C), op gebied van afvalstoffen. Dat betekent dat de SP Bernheze afvalstoffen ziet als nieuwe grondstoffen! Als de inwoners van Bernheze dat ook zo zien, kunnen zij mooi geld besparen. Een win-win situatie voor het milieu en ieder huishouden in Bernheze is mogelijk.

Lees verder
21 oktober 2018

SP: Investeren in een mooi Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

De begroting voor 2019 staat voor de deur. Op 1 en 8 oktober praat de gemeenteraad over de centjes voor 2019. De SP Bernheze kijkt alvast vooruit. We zien dat Bernheze blijft investeren in de kernen. De SP geeft als coalitiepartij mede vorm en inhoud aan deze investeringen. Bernheze gaat naar 1 loket voor WMO voorzieningen. Een SP wens. Agrariërs die gaan stoppen met het bedrijf krijgen hulp vanuit de gemeente. De lasten stijgen zeer beperkt.

Lees verder
14 oktober 2018

SP: Op 23 oktober koffietijd bij de SP

Foto: Cor van Erp

Op  dinsdag 23 oktober start de SP Bernheze met koffietijd. Iedereen kan dan vrijblijvend binnenlopen in het cafédeel van Cultureel Centrum  De Pas in Heesch. (aan de Misse) Daar zijn enkele SP-ers aanwezig om ieder te woord te staan. Wilt u iets aan de SP kwijt of gewoon kennismaken met de SP. Wees van harte welkom en geniet intussen van een kopje koffie of thee. De aanvang is 19.30 uur. De SP is aanwezig tot 21.00 uur.

Lees verder
6 oktober 2018

SP: Van BLOU naar LU

Foto: SP Bernheze

Lange tijd hing BLOU in de lucht. Een BLAUwe lucht is mooi, dat wel. Maar BLOU ging over een grootschalig ICT project voor 4 gemeenten. Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Vanaf de start stelde de SP Bernheze kritische vragen over kosten, tijdsduur, eindbestemming. Op deze belangrijke vragen kwam nooit een helder antwoord. Voor de SP Bernheze was het duidelijk. Stoppen met BLOU. Prima besluit in juli 2018 van Bernheze om de stekker eruit te trekken. Onlangs volgde Oss dit voorbeeld.

Lees verder

Pagina's