h

SP Bernheze

              

Foto: SP


 

21 februari 2020

SP: Klimaatrechtvaardigheid in de regio

Foto: Bianca van Beugen

Naar aanleiding van het landelijk Klimaatakkoord is de politiek momenteel druk met het organiseren van klimaatmaatregelen. Dit wordt vormgegeven in de “Regionale Energie Strategie” (RES). Gemeenten, die samen een regio vormen, zijn hierin verantwoordelijk. De provincie mag ingrijpen, als het niet lukt. Dergelijke regionale samenwerkingen zijn vaak lastig voor de gemeentelijke politiek. Vooral om er invloed op uit te kunnen oefenen.

Lees verder
15 februari 2020

SP: Mensen in Bernheze helpen vanuit één loket

Foto: Peter Sleegers

De SP Bernheze vindt helpen van mensen die het moeilijk hebben in de samenleving belangrijk. Denk hierbij aan: mensen op hoge leeftijd, mensen die ziek of gehandicapt zijn, gezinnen die in armoede leven of mensen in psychische nood. Niemand vraagt erom in deze situatie terecht te komen. Als samenleving hebben we een zorgplicht vindt de SP. Vooral mensen die noodzakelijke hulp niet (kunnen) krijgen, zijn een voortdurende bron van zorg. Mogelijk zijn inwoners niet op de hoogte van regelingen. Of mensen schamen zich voor hun moeilijke situatie.

Lees verder
8 februari 2020

SP: AED in alle wijken en buurten van Bernheze

Foto: Peter Sleegers

Per jaar krijgt 1 op de 1.000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om een hartstilstand te overleven, wordt flink verhoogd als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. De SP Bernheze wil de bewoners, die hier actie in ondernemen, actief ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door projectsubsidie aan te bieden voor de aanschaf van AED’s en buitenkasten.

Lees verder
1 februari 2020

SP: Gezond bewegen voor iedereen

Foto: Jan Raaimakers

Op 27 en 29 januari jongsleden was de aftrap van het Bernhezer sportakkoord. De SP is groot voorstander van gezond en veilig bewegen voor iedereen. Ruimte voor de topsporters (prestaties) en ruimte voor de breedtesport. (recreatief) Belangrijk blijft dat iedereen op zijn/haar niveau kan bewegen. Vandaar dat alle instellingen die iets met sport en bewegen te maken hebben, uitgenodigd zijn deel te nemen aan het sportakkoord. De opkomst op 27 en 29 januari was prima.

Lees verder
28 januari 2020

SP: Start school, verkeer en veiligheid

Foto: SP Bernheze

Je kent het wel, chaos bij school tijdens het halen en brengen. Overal kinderen, ouders, fietsers en auto’s. Veel kinderen worden daarom met de auto gebracht, dat zou veiliger zijn. Waardoor het juist onoverzichtelijker en onveiliger wordt. Bovendien leren kinderen hierdoor niet zelf meedoen aan het verkeer.

Lees verder
25 januari 2020

SP: Sociaal domein voor ondersteuning en zorg

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze wil dat Bernheze een zorgzame gemeente blijft, die maatwerk biedt aan elke inwoner met een hulpvraag. Wanneer inwoners problemen niet zelf, of met hun naasten, kunnen oplossen dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor hulp. Zo krijgt iedereen de hulp die nodig is. Daarbij zijn wonen, inkomen, participatie en zorg met elkaar verbonden. Dat noemen we “ontschot” werken in het sociaal domein. En daarnaast komen tot van één toegang (één loket) voor ondersteuning en zorg.

Lees verder
11 januari 2020

SP: Verontrusting over sluiting Oosterpoort Heesch

Foto: SP Bernheze

Onlangs vernam de SP Bernheze de sluiting van acht residentiële plaatsen (bedden) bij jeugdzorginstelling Oosterpoort in Heesch. De verontrusting hierover is groot. De noodzakelijke zorg en hulp aan onze jeugd staat ernstig onder druk. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Jongeren die nergens meer terecht kunnen en een zwervend bestaan gaan leiden. In de grote steden al de dagelijkse werkelijkheid. Straks ook in deze regio?

Lees verder
4 januari 2020

SP: Heesch-West wordt nu serieus

Foto: Fred Eijkmans

In 2002 is het idee voor Heesch-West geboren. Een samenwerkingsverband van toen vier gemeenten. Oss, Den Bosch, Maasdonk en Bernheze. Het doel was geld verdienen. Geld om de voorfinanciering van de aanleg A-59 te bekostigen. Het industrieterrein Heesch-West werd gepland op grondgebied van Bernheze en Maasdonk. In 2003 ging de gemeenteraad van Bernheze hiermee akkoord. Signalen dat het onrendabel, onnodig, overbodig en ongewenst was, sloeg men toen in de wind.

Lees verder
22 december 2019

SP: Een goed, gezond en sociaal 2020

Foto: Geert van der Wielen

Het oude jaar 2019 loopt ten einde. De SP Bernheze kijkt terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin Nederland er zeker niet socialer op werd. Bernheze wel. Want in Bernheze kregen gehandicapten een gratis parkeerkaart. En de eigen bijdrage voor WMO in Bernheze gaat pas in boven 150% van het sociaal minimum. Ondanks dat, toch meer armoede onder de mensen. Kortom er blijft veel werk te doen in 2020.

Lees verder
14 december 2019

SP: Aandacht voor armoede een eenzaamheid

Foto: Wim Roefs

Zo met de feestdagen voor de deur is het goed stil te staan bij armoede en eenzaamheid. De SP Bernheze blijft hier aandacht voor vragen. Mensen leven vooral in armoede door schuldenproblematiek en/of onvoldoende kennis van regelingen. Samen met stichtingen, verenigingen, scholen, clubs en zorgprofessionals ligt hier een uitdaging. Zorgen dat signalen van armoede bij de juiste instanties terecht komen. Dan kunnen mensen die dat willen ook geholpen worden. Dat geldt ook voor de strijd tegen eenzaamheid.

Lees verder

Pagina's