h

SP Bernheze

                                                                

Foto: Jan Raaimakers


 

9 februari 2024

SP Bernheze: Afval Bernheze blijft opgehaald worden

Foto: SP

Het was aardig schrikken. De SP Bernheze hoorde dat het afval in Den Bosch niet meer opgehaald werd. De ARBO dienst had de boel stil gelegd. Wat hebben wij daarmee te maken in Bernheze zou je denken. Nou, Den Bosch haalt ook het afval in Bernheze op. Vandaar de zorgen. Gelukkig bleek het voor Bernheze niet te gelden. De Bossche afvalwagens brengen het Bernhezer afval naar een andere verzamelplek. Geen nood dus.

Lees verder
3 februari 2024

SP Bernheze bezoekt bewonerscommissie Emmaus

Foto: Mandy Jansen

De bewonerscommisie Emmaus organiseert twee keer per week allerlei activiteiten voor de bewoners van het Emmauscomplex naast Huize Heelwijk in Heesch. Dit soort initiatieven kunnen wij alleen maar toejuichen en ondersteunt SP Bernheze graag. Elkaar ontmoeten in combinatie met bewegen is namelijk belangrijk.

Lees verder
26 januari 2024

SP Bernheze: Luierafval inleveren blijft mogelijk

Foto: Wim Roefs

Door vaststelling van de begroting 2024 werden alle ondergrondse luiercontainers in Bernheze gesloten. Het verdwijnen van deze service was helaas in november 2023 ontsnapt aan de aandacht van de SP Bernheze. We hadden niet goed opgelet! Maar de SP Bernheze heeft gelijk ingezet op herstel van deze fout. In de raadsvergadering van 25 januari 2024 diende de SP een motie (dat is een opdracht aan de wethouder) in. In die motie stond dat de luiercontainers open moeten blijven voor de inwoners van Bernheze. En zonder extra kosten! Die moeten namelijk gedekt worden uit de reserves die we hebben. Jarenlange overschotten op de jaarrekening kunnen zo goed gebruikt worden.

Lees verder
13 januari 2024

SP Bernheze: Oplossing voor inleveren luierafval!

Foto: Jan Raaimakers

Tijdens de openbare commissievergadering van ruimtelijke zaken op 10 januari jongstleden vroeg de SP Bernheze aandacht voor inleveren luierafval. Veel jonge gezinnen en ook kwetsbare ouderen dreigen namelijk in de problemen te komen. De ondergrondse inzamelpunten voor luierafval in Bernheze worden namelijk gesloten. Maar waar moeten jonge gezinnen een senioren dan met het luierafval terecht vroeg de SP Bernheze zich af? In de restkliko of naar de milieustraat in Heeswijk-Dinther brengen was het eerste antwoord! Onmogelijk natuurlijk. Eens per maand wordt die kliko opgehaald. De stank zal zeker in de zomer ondraaglijk zijn. En elke week naar Heeswijk-Dinther reizen is niet zo duurzaam.

Lees verder
2 januari 2024

SP Bernheze: Verder met een sociaal Bernheze in 2024

Foto: Geert van der Wielen

Veel geluiden bereiken de SP Bernheze. Mensen maken zich zorgen over wat er komt. De SP Bernheze begrijpt dat. Wat betekent een nieuwe regering in Den Haag voor de mensen in de straat? Krijgen we nu nog meer marktwerking op de woningmarkt, in de zorg en op de energiemarkt? Immers een uiterst rechts kabinet met NSC, BBB, VVD en PVV komt eraan. Ondanks dat men graag links overal de schuld van geeft is de praktijk 100% anders. Dat we voor iedereen zorgen en iedereen een plek geven is links beleid uit het verleden! Daar is de SP trots op.

Lees verder
18 december 2023

SP Bernheze: Fijne feestdagen en een goed 2024

Afgelopen donderdag 14 december vergaderde  de gemeenteraad voor het laatste in 2023. Het was een moeilijk jaar in 2023. De wereld bleef -helaas- behoorlijk op zijn kop te staan. De kosten voor energie kwamen er als nieuw probleem bij. Vooral mensen met een kleine portemonnee hebben daar erg onder te lijden. De groep mensen die afhankelijk is van de voedselbank groeit dus door. Daarnaast de oorlog in Oekraïne. Heeft zijn weerslag in de hele wereld. En Ter Apel overvol. Maar laten we positief afsluiten in 2023.

Lees verder
30 november 2023

SP Bernheze: Steun voor onze minicampings

Foto: Wim Roefs

Een mini camping heeft maximaal tussen de 15 en 25 plaatsen. In Bernheze zijn er diverse mini-campings. Vaak vakantieplekjes voor mensen met een laag inkomen. Kunnen zij er toch even uit. Tot 1 januari 2024 hoefde de gasten dan geen toeristenbelasting te betalen. Vooral erg fijn voor mensen met een kleine beurs. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad in Bernheze besloten deze uitzondering per 1 januari 2024 te schrappen. Zeer tegen de zin van de SP Bernheze.

Lees verder
19 november 2023

Stem SP op 22 november

Foto: SP

Op 22 november mag iedereen met stemrecht naar de stembus. Een nieuwe Tweede Kamer kiezen. Ons land staat voor grote uitdagingen op veel gebieden. De SP is een partij die voor de mensen kiest. Met nadruk op mensen die het niet zelf redden. In Bernheze kan iedereen zien dat een gemeente met SP in het bestuur het verschil kan maken. Dat zou landelijk ook moeten. Daarom is een stem op de SP een stem op een meer sociaal Nederland. Denk door over na.

Lees verder
5 november 2023

SP Bernheze: Parkeerkaart gehandicapten blijft gratis

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze zet zich in voor gratis blijven van de parkeerkaart voor gehandicapten. In 2018 is deze gratis voorziening voor gehandicapten ingevoerd in Bernheze middels een amendement van de SP Bernheze en Lokaal. Gesteund indertijd door ook het CDA en PB. De overige partijen waren tegen dit voorstel. In de begroting 2024 dreigde deze sociale en solidaire maatregel te sneuvelen. (bezuiniging) De SP Bernheze heeft na contact met het IPG actie ondernomen. In de algemene beschouwing op de begroting van 2024 op 2 november is deze actie reeds aangekondigd.

Lees verder
23 oktober 2023

SP Bernheze: Begroting Bernheze 2024 op 9 november

Foto: SP

De begroting 2024 van de gemeente Bernheze wordt op 9 november behandeld in de gemeenteraad. Bernheze gaat 92 miljoen euro uitgeven. Bijna 61 miljoen euro wordt uitgegeven aan een gezonde en zorgzame samenleving in combinatie met leefbare kernen. Dat is 2/3 deel van de uitgaven. Geld ten behoeve van de mensen. Tevens blijven de sterkste schouders in Bernheze de zwaarste lasten dragen. Sociaal en solidair. De SP komt met twee wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen.

Lees verder

Pagina's