h

Nieuws van de afdeling

15 mei 2023

SP Bernheze: Hooghuis Heesch moet blijven!

Foto: Jan Raaimakers

Het Hooghuis (oude SAM-MAVO) in Heesch sluiten? Dat dachten wij van de SP Bernheze niet! Zaterdag 13 mei jl. , tijdens de SP actie voor behoud van het Hooghuis, gaven al veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten aan dat zij in actie willen komen!! Nou, die actie komt er vanuit de SP Bernheze. Reken maar. Samen met betrokken ouders en anderen organiseert de SP Bernheze het verzet. Volgende week is er al een actie-bijeenkomst! We hopen daar veel Heeschenaren en betrokkenen uit de buurgemeenten te ontmoeten die samen met de SP de school willen behouden. Dit pikken we niet "mijnheer Carmelstichting". Never. 

Lees verder
8 mei 2023

SP Bernheze: Sport en bewegen voor iedereen

Foto: Wim Roefs

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. De SP Bernheze staat voor sporten tegen lage kosten. Iedereen moet mee kunnen doen. Contributie mag geen drempel zijn. Voor mensen die het financieel echt niet kunnen betalen zijn er regelingen. Bernheze is en blijft een sociale gemeente. Daar zetten we als SP Bernheze steeds een handtekening voor in het bestuursakkoord.

Lees verder
22 april 2023

SP Bernheze: Positieve gezondheid

Gezondheid vormt steeds meer een maatschappelijke opgave voor gemeenten omdat de voorzieningen onder druk komen te staan. Bernheze gaat daarom, vanuit de gedachte ‘positieve gezondheid’, preventief aan de slag om de veerkracht van onze inwoners te versterken. Hierbij staat niet ziekte centraal, maar een betekenisvol leven waarin inwoners zelf de regie hebben. Als Bernheze gaan wij vanuit onze rol hier onze bijdrage aan leveren via de diverse beleidsterreinen: van een groene woonomgeving dat aantrekkelijk is voor sport, recreatie en ontspanning, tot het ondersteunen van inwoners op het gebied van welzijn en het mee kunnen doen in de samenleving.

Lees verder
8 april 2023

SP Bernheze: Geen verticale tuin maar een sporthal!

Foto: Jan Raaimakers

Begin april werden we opgeschrikt door een vreemd bericht. In de gymzaal van Lindershof (Heesch) groeiden de planten aan de binnenkant van de muren omhoog!. Een verticale tuin. Maar daar zit de kern Heesch niet op te wachten. Als nieuwbouwwijk de Erven klaar is wonen er ruim 15.000 mensen in Heesch. Dan heb je gewoon 2 volwaardoge sporthallen nodig om inhoud te geven aan positieve gezondheid!

Lees verder
25 maart 2023

SP Bernheze: € 90.000.000,-- uitgeven

Foto: Wim Roefs

De perspectiefnota 2024 (PPN-2024) wordt vastgesteld in de maand mei. Antwoord op de vraag: "wat gaat Bernheze doen in 2024?" Een ding is zeker. Bernheze gaat zo rond de € 90.000.000,-- besteden. Zo rond de 70% gaat naar gezondheid, leefbare kernen en zorgtaken. Het wordt wel een spannende tijd. Er is veel onzekerheid over de gestegen kosten en de hogere lonen. Mogelijk moeten er keuzes gemaakt worden. Wat doet Bernheze wel en wat niet. De SP staat voor de mensen. Daar gaat het om.

Lees verder
12 maart 2023

SP Bernheze: Bernheze zorgt goed voor de jeugd

Foto: Wim Roefs

De Jeugdwet is per 2015 in werking getreden. De Jeugdwet verving niet alleen de 'Wet op de jeugdzorg', maar ook verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg. Deze vielen tot 31-12-2014 onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd). Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken er onderdeel van uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier