h

SP Bernheze: Ruim € 90.000.000,-- uitgeven

26 februari 2024

SP Bernheze: Ruim € 90.000.000,-- uitgeven

Foto: Geert van der Wielen

De perspectiefnota 2025 (PPN-2025) wordt vastgesteld in de maand mei. Antwoord op de vraag: “wat gaat Bernheze doen in 2025?” Een ding is zeker. Bernheze gaat zo rond de € 90.000.000,-- besteden. Zo ‘n 70% gaat naar gezondheid, leefbare kernen en zorgtaken. Het wordt wel een spannende tijd. Er is veel onzekerheid over de gestegen kosten en de hogere lonen. Er moeten serieuze keuzes gemaakt worden. Wat doet Bernheze wel en wat niet. De SP staat pal voor de mensen. Daar bezuinig je niet op!

Perspectiefnota 2025

Ieder jaar in mei stelt de gemeenteraad de perspectiefnota (PPN) op voor het komende jaar. Ook nu gaat dat weer gebeuren. Vaak krijgt de SP input vanuit maatschappelijke organisaties of vanuit brancheorganisaties. Input vanuit de samenleving stelt de SP Bernheze zeer op prijs. Vooral als het om opbouwende ideeën gaat. Met roepen “dat iets niet deugd” of “dat het lang duurt” schieten we niet zoveel op. Gras gaat nu eenmaal niet harder groeien als je eraan gaat staan trekken! Speerpunt van deze coalitie met de SP is in elk geval ook de verbetering van de dienstverlening en de communicatie. De SP Bernheze wil dat mensen snel, degelijk en betrouwbaar geholpen worden als ze in aanraking komen met de gemeente. Daar blijft ook extra geld voor beschikbaar. Mochten inwoners ideeën hebben voor 2025, laat het weten aan de SP Bernheze. De SP hoort graag van u. In de maand mei kunt u de vergaderingen over de perspectiefnota van Bernheze allemaal live volgen via de website van de gemeente.

Cor van Erp

Fractievoorzitter SP

Reactie toevoegen

U bent hier