h

Nieuws van de afdeling

12 maart 2023

SP Bernheze: Bernheze zorgt goed voor de jeugd

Foto: Wim Roefs

De Jeugdwet is per 2015 in werking getreden. De Jeugdwet verving niet alleen de 'Wet op de jeugdzorg', maar ook verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg. Deze vielen tot 31-12-2014 onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd). Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken er onderdeel van uit.

Lees verder
24 februari 2023

SP Bernheze: Slachtoffers toeslagenaffaire (vervolg)

De toeslagenaffaire lijkt alweer oud nieuws. Maar zeker niet voor de mensen die er het slachtoffer van waren. Het leven van veel van deze gezinnen staat nog helemaal op zijn kop. Huis kwijt, je baan kwijt, je relatie kapot. Kortom doffe ellende, buiten je eigen schuld om. Inmiddels is de impact voor Bernheze duidelijk. Zeker veertien gezinnen zijn, buiten hun eigen schuld, in grote problemen gekomen. De SP heeft op 20 mei 2021 in de gemeenteraad met een motie (oproep aan burgemeester en wethouders) hulp voor deze slachtoffers geboden

Lees verder
11 februari 2023

SP Bernheze: Help Syrië en Turkije.

Foto: SP

Syrië en Turkije zijn getroffen door een zware aardbeving. Triest. Veel mensen daar verloren hun dierbaren. Onvoorstelbaar veel leed. Hele steden en dorpen liggen in puin. Veel slachtoffers zijn nog niet geborgen. Het is er koud en er is gebrek aan schoon water en eten. De SP Bernheze is van mening dat ook vanuit Bernheze een bijdrage gedaan dient te worden. Planen in die richting die in de gemeenteraad behandeld worden zal de SP Bernheze zeker steunen.

Lees verder
28 januari 2023

SP Bernheze: Tot ziens burgemeester Moorman

Foto: Wim Roefs

In een buitengewone raadsvergadering op 26 januari heeft Bernheze afscheid genomen van Burgemeester Marieke Moorman. Na ruim 9 jaar verlaat zij Bernheze. Dit om burgemeester te worden in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Bernheze verliest een vriendelijke en benaderbare burgemeester. Ook de SP Bernheze kijkt terug op een mooie periode van eind 2013 tot 1 februari 2023. We wensen Marieke Moorman daarom veel succes in haar nieuwe gemeente.

Lees verder
14 januari 2023

SP Bernheze: Luchtkwaliteit meten is weten

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze staat pal voor verbetering van de luchtkwaliteit in Bernheze. Over de oorzaken van de vervuiling is veel discussie. Waar komt het vandaan. Partijen wijzen altijd graag naar anderen. Daarom is permanent meten van groot belang. Sinds het begin van 2023 is een vast luchtmeetstation van het RIVM actief in de Gagelstraat in Nistelrode. Met zo'n station houdt het RIVM in de gaten welke soorten en hoeveelheden stoffen er in de lucht zitten. Daarmee wordt de luchtkwaliteit in de regio bewaakt.

Lees verder
2 december 2022

SP Bernheze: Openbaar toegankelijke toiletten komen er

Foto: Wim Roefs

Het overkomt iedereen weleens. Je bent gezellig aan het shoppen in het dorp en plotseling komt hoge nood opzetten. Handig als je dan binnen 500 meter een toilet bereikt. Vooral voor mensen met blaas-, maag- en darmproblemen is dat heel fijn. Vaak is het vooral voor deze groep een belemmering om het huis uit te gaan. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Het voorstel voor een netwerk van openbaar toegankelijke toiletten van de SP Bernheze is op 10 november unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Zodat iedereen er met straks met een gerust hart op uit kan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier