h

SP Bernheze: Woningbouw in Bernheze

23 maart 2024

SP Bernheze: Woningbouw in Bernheze

Foto: Wim Roefs

Op gebied van woningbouw ligt er een flinke uitdaging. Die wordt in Bernheze voortvarend opgepakt. Kampioen woningbouwen is onze gemeente! We zitten in Bernheze zeker niet stil. Maar het karwei is nog niet af. Veel inwoners van Bernheze wachten nog op een betaalbare woning. Vooral in de betaalbare prijsklasse is het dringen. Voor bijzondere doelgroepen is nog veel werk te verzetten. De schouders eronder blijft belangrijk

Woningbouw Bernheze

De bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd de komende jaren. Dat is belangrijk in verband met het einde van het aardgastijdperk. Hierin zijn afspraken met de woningbouwcorporaties nodig. Op welke manier gaan zij aan de slag? Huizen moeten beter geïsoleerd worden, om met minder energie toe te kunnen komen. Verder is het nodig om mensen met een eigen huis te helpen. Dit door goede voorlichting over omschakelen naar alternatieve energiebronnen. De warmtepomp heeft voor de lange termijn de toekomst. Aangedreven door elektriciteit uit bijvoorbeeld zonnestroom. Bernheze blijft sowieso huizen bouwen in alle kernen. Met speciale aandacht voor spoedzoekers, starters en de ouderen op de woningmarkt. Nodig zijn specifieke types van woningen. Daarbij is er zeker ruimte voor andere en vernieuwende woningbouwconcepten en woonvormen. Denk hierbij aan ‘tiny houses’, inzet van vrijkomende agrarische bestemmingen (VAB’s) of vrijkomend maatschappelijk vastgoed. Ruim baan voor projecten met een vernieuwende aanpak zoals een CPO duurzaamheidsproject voor jongeren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  (CPO) en Individueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO) blijven hoog op de agenda staan. Tot slot een nadere uitwerking van de  mogelijkheden tot mantelzorg voor iedereen.

Cor van Erp

Fractievoorzitter SP Bernheze

Reactie toevoegen

U bent hier