h

Nieuws van de afdeling

5 november 2023

SP Bernheze: Parkeerkaart gehandicapten blijft gratis

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze zet zich in voor gratis blijven van de parkeerkaart voor gehandicapten. In 2018 is deze gratis voorziening voor gehandicapten ingevoerd in Bernheze middels een amendement van de SP Bernheze en Lokaal. Gesteund indertijd door ook het CDA en PB. De overige partijen waren tegen dit voorstel. In de begroting 2024 dreigde deze sociale en solidaire maatregel te sneuvelen. (bezuiniging) De SP Bernheze heeft na contact met het IPG actie ondernomen. In de algemene beschouwing op de begroting van 2024 op 2 november is deze actie reeds aangekondigd.

Lees verder
23 oktober 2023

SP Bernheze: Begroting Bernheze 2024 op 9 november

Foto: SP

De begroting 2024 van de gemeente Bernheze wordt op 9 november behandeld in de gemeenteraad. Bernheze gaat 92 miljoen euro uitgeven. Bijna 61 miljoen euro wordt uitgegeven aan een gezonde en zorgzame samenleving in combinatie met leefbare kernen. Dat is 2/3 deel van de uitgaven. Geld ten behoeve van de mensen. Tevens blijven de sterkste schouders in Bernheze de zwaarste lasten dragen. Sociaal en solidair. De SP komt met twee wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen.

Lees verder
7 oktober 2023

SP Bernheze: Heesch-west en alternatieven

Foto: Wim Roefs

Het bedrijventerrein Heesch-west (toen nog Waalboss) is in 2003 al gepland. Al een hele poos geleden, niet waar. Vier gemeenten zouden met de aanleg geld gaan terugverdienen, dat gestoken werd in de vervroegde aanleg van de A-59. Er was hier sprake van een zogenaamde voorfinanciering. De weg zou zo vele jaren eerder klaar zijn. De weg ligt er reeds lang. Het geld komt nooit meer terug. De vier gemeenten zijn er drie geworden. De plannen zijn reeds vele malen bij-/uitgesteld.

Lees verder
22 september 2023

SP Bernheze: Geen bezuiniging op sociaal domein

Foto: Wim Roefs

De VNG (vereniging Nederlandse Gemeente) geeft aan dat 2026 een moeilijk jaar wordt. Dan gaan er bezuinigingen vanuit Den Haag neerdalen op de gemeenten. Ook Bernheze zal daar last van hebben. We zijn tijdig op de hoogte. Vanuit Burgemeester en Wethouders werd begin 2023 al gevraagd waar bezuinigingen mogelijk zijn.  De SP Bernheze was direct duidelijk. Geen bezuinigingen op voorzieningen voor de mensen. Want het gaat tenslotte om de mensen. Vooral om kwetsbare mensen.

Lees verder
9 september 2023

SP Kinderlintjes Bernheze komen er aan en de burgemeester reikt ze uit.

Foto: Jan Raaimakers

De SP Kinderlintjes komen er aan in Bernheze, voor de derde keer al weer. Het is nog een raadsel wie ze gaan krijgen. Bekend is al wel wie de onderscheidingen gaat uitreiken: burgemeester Antoine Walraven.  Alle inwoners kunnen mee nadenken over de vraag welk kind een lintje verdient. Gewoon omdat die jongen of dat meisje iets goeds gedaan heeft waarvan je denkt: ‘Goh, wat geweldig, dat verdient eigenlijk een lintje’. SP Kinderlintjes zijn bedoeld om die wensgedachte eens waar te maken, om kinderen eens in het zonnetje te zetten voor het goeds of moois dat ze gedaan hebben.  Aanmeldingen mogen tot 1 november naar de SP en die legt de voorstellen dan ter beoordeling voor aan een jury. De uitreiking van de Bernhezer kinderlintjes volgt op zaterdag 18 november op een magnifieke locatie: kasteel Heeswijk. Bij de eerste twee edities werden de lintjes uitgereikt door bedenkster Lilian Marijnissen en haar moeder Marianne. Bij die gelegenheden kregen de kinderen persoonlijke felicitatiebrieven van toenmalig burgemeester Marieke Moorman. Dit keer zal waarnemend burgemeester Antoine Walraven de uitreiking verzorgen. Hij heeft enthousiast zijn medewerking aan het kinderfeest toegezegd. Kent u een kind dat een kinderlintje verdient? Laat dit snel samen met de gegevens van het kind, een korte motivatie en een foto weten in een mailtje aan kinderlintjesbernheze@sp.nl .

Lees verder
14 juli 2023

SP Bernheze: Fijne vakantie 2023 voor Bernheze

Op donderdag 6 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de  zomervakantie van 2023. Intussen is in Den Haag het kabinet Rutte 4 gevallen. Daarom begin na de vakantie een spannende periode. Met verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in november. Maar het is nu tijd voor de zomervakantie. Daar is ieder toch wel aan toe. De SP Bernheze wenst ieder een fijne vakantie 2023 toe. Blijft veilig en denk aan elkaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier