h

SP Bernheze: Schone lucht ook belangrijk voor Bernheze

6 april 2024

SP Bernheze: Schone lucht ook belangrijk voor Bernheze

Foto: SP

Nederland kent het schone lucht akkoord. Gezonde lucht is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Er is steeds meer bewijs dat vervuilde lucht kan leiden tot long- en hartklachten, en uiteindelijk ook tot vroegtijdig overlijden. Vervuilde lucht bevat fijnstof, zoals roetdeeltjes en stikstofoxides, die zorgen voor chronische ziekten. Daarom neemt Bernheze maatregelen om de lucht in gemeente gezonder te maken.

Schone lucht van levensbelang

De gemeente Bernheze neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In 2020 ondertekende Bernheze samen met 45 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant het Schone Lucht Akkoord. Het is een akkoord tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. De maatregelen in het Schone Lucht Akkoord richten zich hoofdzakelijk op het voorkomen van gezondheidsschade door stikstofoxiden en fijnstof. Veel van deze maatregelen verminderen ook de uitstoot van andere stoffen. Hieronder vind je een voorbeelden. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling. Bernheze werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie die bijdraagt aan beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen. Meer elektrische auto’s en voor zakelijke reizen zo veel mogelijk gebruik van OV en deelauto’s. Intensieve veehouderijen zijn een belangrijke bron van fijnstof en ammoniak. Met het programma ‘Transitie Landbouw’ begeleidt Bernheze ondernemers die willen stoppen of willen omvormen naar een andere bedrijfsvoering. Bernheze zet verdere stappen op vlak van maatschappelijk verantwoord inkopen en ondernemen (MVOI). “Milieu en biodiversiteit” is één van de thema’s waar we op inzetten. Door uitstoot-eisen op te nemen in aanbestedingen dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit.

Toon van Vugt

SP Bernheze

Ruimtelijke Zaken en Milieu

Reactie toevoegen

U bent hier