h

SP Bernheze: Luchtkwaliteit meten is weten

14 januari 2023

SP Bernheze: Luchtkwaliteit meten is weten

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze staat pal voor verbetering van de luchtkwaliteit in Bernheze. Over de oorzaken van de vervuiling is veel discussie. Waar komt het vandaan. Partijen wijzen altijd graag naar anderen. Daarom is permanent meten van groot belang. Sinds het begin van 2023 is een vast luchtmeetstation van het RIVM actief in de Gagelstraat in Nistelrode. Met zo'n station houdt het RIVM in de gaten welke soorten en hoeveelheden stoffen er in de lucht zitten. Daarmee wordt de luchtkwaliteit in de regio bewaakt.

Meten = weten

Er is specifiek gekozen voor een plek waar veel verkeer, landbouw en industrie is, zo laat de provincie weten. De metingen moeten gemeenten en waterschappen helpen in het nemen van gerichte maatregelen om de luchtkwaliteit zo goed mogelijk te houden.

Dankzij dit meetstation komt er meer data beschikbaar en krijgen we een beter inzicht in de luchtkwaliteit in Bernheze. Ook andere gemeenten in Noordoost-Brabant profiteren hiervan. Bovendien dragen we zo als Bernheze steentje bij aan de plannen van provincie en Rijk voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook verantwoordelijk gedeputeerde Anne-Marie Spierings is blij met het nieuwe station. Zo krijgen we beter zicht op mogelijke bronnen van vervuiling, stelt zij. Het vaste meetstation in Bernheze gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren in aanvulling op de twaalf reeds bestaande vaste meetstations en twee mobiele meetstations in Noord-Brabant. Voor de SP Bernheze is wel duidelijk dat het niet alleen bij meten mag blijven! Gerichte aanpak van de bronnen is de volgende stap. De vervuiling moet stoppen. Maatregelen aan de bron zijn niet te vermijden.

Cor van Erp

SP Bernheze

Fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier