h

Nieuws uit 2016

23 april 2016

SP: Een brief van de commissaris van de Koning

Foto: Wim Roefs

Alle 68 Brabantse gemeenten kregen een brief van de commissaris van de Koning. De brief ging over opvang van vluchtelingen. Veel mensen ontvluchten landen als Eritrea, Libië, Irak, Syrië en Afghanistan. Landen die door Amerikaanse bemoeienis in vervalt raakten en met terreur te maken kregen. Dat mensen een veilig heenkomen zoeken is logisch.

Lees verder
16 april 2016

SP: Toetsingsinstrument gezondheid bij veehouderij

Foto: Jan Raaimakers

Via de SP afdelingen Gemert-Bakel, Reusel De Mierde en Oirschot ontving de SP Bernheze een interessant toetsingsinstrument. De betrokken gemeenten willen dit toetsingsinstrument toepassen in het gemeentelijk beleid om gezondheid af te wegen in de besluitvorming rondom veehouderijen. Dit toetsingsinstrument is gevraagd door gemeenten in Brabant, maar de aanpak is breed toepasbaar voor plattelandsgemeenten in Nederland.

Lees verder
9 april 2016

SP: Bernheze investeert!

Foto: Wim Roefs

Bernheze koos voor zelfstandigheid. Een wijs besluit. Nu kan Bernheze investeren in de dorpskernen. Door solide financieel beleid de afgelopen jaren, is de spaarpot mooi gevuld. Mede op aandringen van de SP waren er enkele sobere jaren. Nu plukt Bernheze daar de vruchten van. De gemeente Bernheze gaat geen tijd te verspillen aan fuseren met andere gemeenten. Zelfstandigheid blijft een groot goed. Een gemeente van 30.000 inwoners blijkt een ideale grote te hebben.

Lees verder
2 april 2016

SP: Waar eindigt Waalboss? (Heesch-west)

Foto: Jan Raaimakers

Gepland bedrijventerrein Heesch-west (Waalboss) ken een lange geschiedenis. Die begint in 1998. Dan denkt de provincie dat nieuwe bedrijventerreinen hard nodig zijn. Daarom werkt de provincie Noord-Brabant volop mee aan planvorming rond Heesch-west. (Waalboss) De versnelde aanleg van de A-59 kan zo mooi voorgefinancierd worden. Al in 2002 laat de SP Bernheze haar twijfels horen. Maar daar werd toen niet naar geluisterd. Kapitalen werden er uitgegeven voor o.a. grondaankopen.

Lees verder
27 maart 2016

SP: Gezamenlijke regelingen

Foto: Wim Roefs

De gemeente Bernheze heeft een aantal gezamenlijke regelingen. Dat zijn taken die je niet alleen uitvoert omdat het dan te duur is. Deze taken doet Bernheze dan samen met andere gemeenten. Enkele voorbeelden: Milieucontroles door de regionale uitvoeringsdienst RUD, IBN voor sociale werkvoorziening, Optimisd voor sociale zaken. Voordeel zit hem in de lagere kosten. Nadeel is een stuk zeggenschap dat je kwijt raakt. Zeg maar wat minder zelfstandig.

Lees verder
19 maart 2016

SP: Extra woningbouw voor Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Bernheze gaat extra sociale huurwoningen bouwen. Een jarenlange wens van de SP Bernheze gaat in vervulling. Deze woningen zijn bedoeld voor woningzoekenden uit Bernheze en voor statushouders. Dat was zo bij meerderheid besloten in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 februari.

Lees verder

Pagina's

U bent hier