h

Nieuws uit 2016

4 juni 2016

SP: Geen korting op subsidie jeugdleden verenigingen!

Foto: Wim Roefs

Anders dan op 2 juni 2016 werd beweerd in de gemeenteraad wordt er niet bezuinigd op subsidie voor jeugdleden van verenigingen. De SP staat pal voor alle verenigingen in Bernheze met jeugdleden. De subsidie blijft vanaf 2014 100% in tact! Iedere vereniging kan dit controleren. Laat u niets wijsmaken door derden! Het coalitieakkoord is helder. Geen korting.

Lees verder
29 mei 2016

SP: Zorgen over zorgmijden!

Foto: Wim Roefs

Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

Lees verder
21 mei 2016

SP: Duurzaam Bernheze richting 2030

Foto: Geert vander Wielen

Het hergebruik van afvalstromen moet bevorderd worden. Hierbij levert het bedrijfsleven een actieve bijdrage. Dit uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (MVO) Bedrijven die zich actief opstellen kunnen in aanmerking komen voor de status van “preferred supplier”. De SP wil zo snel mogelijk een begin maken met het stelsel van cradle to cradle. (C2C) “Afval is grondstof”, luidt het motto. Niets wordt weggegooid!

Lees verder
14 mei 2016

SP: Heesch-west in de spotlight

Foto: Jan Raaimakers

Heesch-west (Het Waalboss voor de kenners) staat weer eens in de spotlights. Wat gaat er nu gebeuren. De provincie heeft nogmaals aangegeven dat er veel te veel bedrijventerreinen zijn. De gemeenten in Brabant moeten keuzes maken. Welke keuze maakt Waalboss? Doorgaan op een nagenoeg door spoor? Nee! Alternatief aanwenden als energiepark met zonnecellen en windmolens? De bestemming wijzigen in wonen met bedrijfsactiviteit aan huis?

Lees verder
7 mei 2016

SP: Zorg om het zorgbudget

Foto: Wim Roefs

Blijkens een inventarisatie van Binnenlands Bestuur houden drie op de vier gemeenten geld over op het Wmo-budget. En soms flink ook. Positieve saldi van 10 procent of meer zijn geen uitzondering. In Bernheze hebben we ook te maken met dit feit. De SP Bernheze maakt zich daar zorgen om. Is het geld echt over? Of mijden mensen de noodzakelijke zorg? Het moet helder worden.

Lees verder
30 april 2016

SP: Bernheze zorgt goed voor de jeugd

Foto: Wim Roefs

De nieuwe Jeugdwet is per 2015 in werking getreden. De Jeugdwet verving niet alleen de 'Wet op de jeugdzorg', maar ook verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg. Deze vielen tot 31-12-2014 onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd). Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken er onderdeel van uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier