h

Nieuws uit 2016

16 juli 2016

SP: politiek even rust, maar ….

Foto: Jan Raaimakers

Bernheze sloot ook 2015 financieel af met een positief saldo. De SP was zeer content met de jaarrekening 2015. Keurig dus. Verder zijn er veel besluiten genomen in het belang van onze inwoners. Net voor januari 2016 werd al een belangrijke motie van de SP aangenomen over begeleid wonen voor jongeren in Heeswijk-Dinther. Nu mogen we een paar weekjes van de vakantie gaan genieten. Daarna is er werk aan de winkel. Begeleid wonen jongeren in Heeswijk-Dinther realiseren en de overschotten in de WMO analyseren. Enkele dossiers voor 2016. Dat moet goed voorbereid worden!

Lees verder
9 juli 2016

SP: Heesch-west (Waalboss) zwaar op de maag?

Foto: Fred Eijkmans

Ruim 14 jaar geleden (2002) waarschuwde de SP Bernheze al tegen Waalboss. (Heesch-west) Op 7 januari 2013 gaf toenmalig burgermeester van Maasdonk Roel Augustijn voor omroep Brabant openlijk toe dat we er nooit aan hadden moeten beginnen. Het gelijk van de SP tekent zich steeds meer af. Maar. De beslissers twijfelen en zijn besluiteloos. Veel teveel industriegrond ligt braak en in de aanbieding. Moeten we dan nog meer gaan aanleggen? Is een alternatief op Heesch-west niet veel beter?

Lees verder
2 juli 2016

SP: Vluchten kan niet meer

Foto: Wim Roefs

De vluchtelingencrisis houdt ons wereldwijd bezig. Mensen die huis en haard verlaten omdat er oorlogsdreiging is. Om reden van medemenselijkheid is hulp en opvang dringend nodig. De aard en vorm van opvang vereist zorgvuldig handelen. We kennen de situatie Ruitersweg-west nog. Commissaris van de Koning Wim van der Donk deed een dringend beroep op de regio gemeenten. Hij vroeg om 500 plaatsen in het cluster Oss en Bernheze.

Lees verder
25 juni 2016

SP: Woonvisie Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Wonen is belangrijk voor iedereen. Arm en Rijk. Mensen met genoeg geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP geen zorgen over. Lage rente, dus goedkoop lenen. Maar veel mensen, met een smalle beurs, kunnen helemaal geen hypotheek krijgen. Zij zijn aanwezen op een sociale huurwoning. Juist deze groep van inwoners heeft hulp nodig. Een extra aanbod van goedkope huurhuizen. Daar wil de SP op inzetten de komende jaren.

Lees verder
18 juni 2016

SP: De oudere mens heeft ons nodig.

Foto: Wim Roefs

Door de aanhoudende bezuinigen uit Den Haag heeft de oudere mens het steeds moeilijker in Nederland. Dus ook in Bernheze. De SP Bernheze heeft meermaals haar zorgen uitgesproken. Zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. In 2014 gingen de enquêtegroep van de SP Bernheze bij de ouderen langs. Een rapport met schrijnende zaken werd aangeboden aan de burgemeester door SP-er Geert Hanegraaf. Sindsdien vraagt de SP al om meer feitenonderzoek naar de overschotten op de WMO.

Lees verder
12 juni 2016

SP: Wat we wel(!!) doen in 2017

Foto: Jan Raaimakers

Onze collega’s van de Politieke Partij Blanco hebben verteld wat er in 2017 niet gebeurt in Bernheze. De SP heeft een positieve(re) kijk op het leven. De SP Bernheze gaat liever uit van wat er wel gedaan wordt. En dat is best veel. In alle kernen van Bernheze wordt er de komende jaren geïnvesteerd. De leefbaarheid wil de SP verbeteren. Daarnaast investeren in de aanpak van regionale samenwerking, het sociaal domein en de opvang van extra statushouders. Maar ook extra goedkope huurwoningen voor inwoners van Bernheze.

Lees verder

Pagina's

U bent hier