h

Nieuws uit 2015

18 april 2015

SP: Starters woningmarkt blijven helpen

Foto: Jan Raaimakers

De SP afdeling Bernheze is van mening dat de gemeente een regeling voor starters nodig heeft. De huidige regeling staat op punt van verdwijnen. Dit komt vooral door toedoen van Rijksoverheid (Den Haag) en provinciale  overheid. (Den Bosch) Zij legden immers 75% van het bedrag op tafel voor een starterslening. Nu is dat 0% geworden. De SP vindt dat de gemeente zich moet beraden op het vervolg.

Lees verder
11 april 2015

SP: Staan voor goed onderwijs in Bernheze

Foto: Jan Raaimakers

Mogelijk bent u door “Pontius Pilatus Pas” in de vorige editie van de MooiBernhezeKrant op het verkeerde been gezet. De suggestie dat SP geen onderwijspartij zou zijn. Wat een onzin! De feiten zijn aantoonbaar anders! Mogelijk vraagt u eens na bij de Beekgraafschool in Nistelrode, of bij de Emmausschool in Heesch, of bij Het Hooghuis in Heesch. Scholen die, ondanks de financiële crisis vanaf 2008, nieuwbouw konden realiseren.

Lees verder
4 april 2015

SP: Financiële ruimte Bernheze voor 2016

Foto: SP

Het financieel beleid van Bernheze is prima in orde. Sinds 2010 is de SP als college partij mede verantwoordelijk. Gedegen beleid werd gevoerd. Verliezen op grondposities werden direct genomen. Geen gebakken lucht in de begrotingen. Alleen de hoogst noodzakelijke uitgaven werden in 2014 en 2015 gedaan. Een duidelijke pas op de plaats. Zeker gezien de taken voor WMO, Jeugdzorg en werkgelegenheid vanaf 1-1-2015. Het beleid is dermate degelijk geweest, dat er in 2016 weer ruimte is om te investeren.

Lees verder
28 maart 2015

SP: De zin en onzin van de participatiewet

Foto: SP

Onlangs was ondergetekende, als Ambassadeur van Brabants Besten, te gast bij “de normaalste zaak”. Iedere keer is het inspirerend om te zien dat er een categorie werkgevers is die wel sociaal innovatief zijn en graag inclusief willen ondernemen. Dit ondanks de soms negatieve berichten in de media. Deze bedrijven zetten hun deuren open en laten mensen binnen die het niet gemakkelijk hebben op de arbeidsmarkt. Eigenlijk maken ze het beleid van het kabinet waarin iedereen mag en kan deelnemen in de inclusieve arbeidsmarkt.

Lees verder
22 maart 2015

SP: Geweldig resultaat in Bernheze!

Foto: SP

Op woensdag 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op 1 mei gaan de Provinciale Staten dan ook nog de Eerste Kamer kiezen. Kortom erg belangrijk om dan een sterke SP te hebben. In Bernheze deed de SP het geweldig op woensdag 18 maart. Liefst 20,5% van de kiezers in Bernheze stemde op de SP. Daarvoor erg veel dank aan de kiezers! De SP blijft zich inzetten voor de mensen. Het gaat tenslotte om de mensen.

Lees verder
14 maart 2015

SP Bernheze: 50 keukentafelgesprekken

Foto: SP

De enquêtegroep van de SP Bernheze wilde een zorgenquête houden. Het werden 50 indringende keukentafelgesprekken. Een enquête huis aan huis gaan afnemen en dan binnen gevraagd worden. Heel apart. Het overkwam de SP enquêteurs. Mensen die zorg krijgen, stonden erop dat we binnen kwamen. Dan kwamen de verhalen los.

Lees verder

Pagina's

U bent hier