h

SP: Maatschappelijke participatie (=meedoen)

8 december 2018

SP: Maatschappelijke participatie (=meedoen)

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze vindt het van groot belang dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Mensen mogen niet vereenzamen door de omstandigheden waaronder ze leven. Weinig geld mag geen belemmering zijn voor een waardevol bestaan. Vanuit de WMO worden mensen geholpen. Een maatschappelijk vangnet speelt daarbij een grote rol. Signalen over eenzaamheid, verwaarlozing of verborgen armoede gaan via één loket opgepakt worden. Dat is in het bestuursakkoord 2018-2022 afgesproken.

Allemaal meedoen

Onder maatschappelijke participatie kunnen we het volgende verstaan:

Het zelfstandig kunnen voeren van een huishouden;

• Het normale gebruiken van een woning;

• Het verzorgen van kinderen en gezinsleden;

• Het zich in en om de woning kunnen verplaatsen;

• Het zich zodanig kunnen verplaatsen dat aansluiting kan worden gevonden bij alle bestaande vervoerssystemen;

• Het kunnen ontmoeten van mensen en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Dit om op die manier te kunnen deelnemen aan het lokale sociaal-maatschappelijke leven.

De samenleving moet zich realiseren dat dit niet vanzelf gaat. Daar is inspanning voor nodig. De SP Bernheze blijft zich inspannen om iedereen daadwerkelijk mee te laten doen! Zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen dat blijft aan de orde. Door veelvuldig het gesprek aan te gaan met mensen en organisaties, hoort de SP waar de schoen knelt. Dat zijn zaken die de SP Bernheze graag wil aanpakken. Het gaat tenslotte om de mensen. Dat is een veel gebruikte uitspraak in SP kringen. Daar waar mensen niet mee kunnen doen is actie vereist. Vooral verenigingen, organisaties, scholen en hulpverleners weten waar hulp nodig is.

Jan Prinsen

SP Maatschappelijke Zaken

 

Reactie toevoegen

U bent hier