h

SP: Goed speurwerk levert inwoners voordeel op

24 november 2018

SP: Goed speurwerk levert inwoners voordeel op

Foto: Peter Sleegers

Sinds 2015 bestond er een overeenkomst tussen verzekeraars en de VNG. Hierbij ontvingen alle gemeenten een bedrag van € 0,64 per inwoner. Dit als afkoopsom in het kader van het WMO Regresrecht. Situatie. Als voor 2015 een slachtoffer van letselschade zich bij de gemeente meldde voor een WMO  voorzieningen, kon de gemeente deze koste verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker van letselschade. Na het sluiten van een convenant in 2015, had de gemeente geen verhaalsrecht meer. En konden slachtoffers geen beroep meer doen op de verzekeraar van de veroorzaker.

Voorkomen van grote claims op de gemeentekas

De SP Bernheze is blij te kunnen melden dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten heeft deze overeenkomst voor 2019 niet meer te verlengen. De positie voor letselschadeslachtoffers is flink verbeterd.  En een onbeheersbaar financieel risico voor Bernheze is een halt toe geroepen.

Deze overeenkomst tussen verzekeraars en de VNG had bedenkelijke gevolgen voor letselschadeslachtoffers. Zij kregen minder zorg, dan wanneer zij een letselschadeprocedure startten bij de verzekeraar van de veroorzaker. Slachtoffers werden op die manier flink benadeeld. De gemeente werd geconfronteerd met extra kosten en onnodige uitgaven uit de WMO-voorziening.

Ook de SP Bernheze vond dit een slechte zaak. De SP stelde in 2017 vragen aan Kamerlid Michiel van Nispen. Michiel diende hierop een motie in bij de Tweede Kamer. De regering nam deze motie over en liet onderzoek doen. Op 26 juni 2018 kwam het antwoord. De conclusie was dat genoemde overeenkomst in strijd is met diverse wetsartikelen! En dat slachtoffers zwaar werden benadeeld. Een mooi resultaat behaald dankzij de SP; in samenwerking met anderen. Nadere toelichting? Neem contact op met de SP.

Peter Sleegers

SP maatschappelijke zaken

Reactie toevoegen

U bent hier