h

SP Bernheze: € 90.000.000,-- uitgeven

25 maart 2023

SP Bernheze: € 90.000.000,-- uitgeven

Foto: Wim Roefs

De perspectiefnota 2024 (PPN-2024) wordt vastgesteld in de maand mei. Antwoord op de vraag: "wat gaat Bernheze doen in 2024?" Een ding is zeker. Bernheze gaat zo rond de € 90.000.000,-- besteden. Zo rond de 70% gaat naar gezondheid, leefbare kernen en zorgtaken. Het wordt wel een spannende tijd. Er is veel onzekerheid over de gestegen kosten en de hogere lonen. Mogelijk moeten er keuzes gemaakt worden. Wat doet Bernheze wel en wat niet. De SP staat voor de mensen. Daar gaat het om.

Perspectiefnota 2024.

Ieder jaar in mei stelt de gemeenteraad de perspectiefnota (PPN) op voor het komende jaar. Ook nu gaat dat weer gebeuren. Vaak krijgt de SP input vanuit maatschappelijke organisaties of vanuit brancheorganisaties. Input vanuit de samenleving stelt de SP Bernheze zeer op prijs. Vooral als het om opbouwende ideeën gaat. Met roepen dat iets niet deugd of dat het lang duurt schieten we niet zoveel op. Het graas gaat nu eenmaal niet harder groeien als je eraan gaat staan trekken! Speerpunt van deze coalitie met de SP is in elk geval ook de verbetering van de dienstverlening en de communicatie. De SP Bernheze wil dat mensen snel, degelijk en betrouwbaar geholpen worden als ze in aanraking komen met de gemeente. Daar is ook extra geld voor beschikbaar. Mochten inwoners ideeën hebben voor 2024, laat het weten aan de SP Bernheze. De SP hoort graag van u. In de maand mei kunt u de vergaderingen over de perspectiefnota van Bernheze allemaal live volgen via de website van de gemeente.

Cor van Erp

Fractievoorzitter SP

Reactie toevoegen

U bent hier