h

SP Bernheze: Duurzaamheid in Bernheze

18 juni 2023

SP Bernheze: Duurzaamheid in Bernheze

Foto: SP

De SP Bernheze heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Verder moeten we echt minder afhankelijk worden van olie, gas en steenkool. Dat zijn geen duurzame brandstoffen. Bovendien bedreigt de alsmaar groeiende CO2 uitstoot ons klimaat steeds ernstiger. Duurzame energie uit schone bronnen is het antwoord. Dat is toekomstbestendig. Daar kunnen onze kleinkinderen ook nog mee thuiskomen.

Duurzaamheid.

Duurzaamheid staat centraal in alle verkiezingsprogramma’s van de SP Bernheze. De SP verwijst naar hoofdstuk 5 van betreffende SP Bernheze programma’s. Citaten:

Duurzaam, milieuvriendelijk en energieneutraal bouwen verdient sterk de voorkeur. Dat geldt zowel in de huursector als in de koopsector. Energiebesparing is een voorbeeldproject bij de gemeente Bernheze. De gemeente stelt een plan van aanpak op om de gemeentelijke gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken. De gemeente Bernheze blijft gebruik maken van groene stroom. Bernheze onderzoekt de mogelijkheden tot duurzame energieopwekking. De gemeente houdt zich actief bezig met alternatieve energievormen zoals: zonne-energie, geothermische energie, windenergie. Inwoners en bedrijven die zelf initiatieven nemen verdienen altijd onvoorwaardelijke steun en medewerking van de gemeente. Verder. Alle afval is een productiefout. Afval bestaat eigenlijk niet. Door een duurzaamheidagenda is er op termijn geen afval meer. Afval wordt grondstof volgens het principe van Cradle to Cradle. De afvalstromen in Bernheze dienen op termijn 100% hergebruikt te worden. Alleen op die manier draagt Bernheze bij aan een duurzame samenleving die zuinig is op de planeet aarde. Duurzaamheid begint namelijk bij onszelf in Bernheze.

Toon van Vugt

SP Ruimtelijke Zaken en Milieu

Reactie toevoegen

U bent hier