h

SP: Op weg naar energieneutraal Bernheze

6 maart 2013

SP: Op weg naar energieneutraal Bernheze

Met de oprichting van de BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) is een belangrijke stap gezet. Een belangrijke stap om als gemeente Bernheze energieneutraal te worden. Bernheze gebruikt geen fossiele brandstoffen meer na 2025. Dat betekent een programma waarin gebruik van zonne- en windenergie centraal komt te staan. Naast inwoners zullen ook bedrijven hun verantwoording moeten nemen. Daken zonder zonnecellen zijn eigenlijk uit den boze. Op die manier kunnen vele Kilowatts opgewekt worden. Zo wie zo halen we dan een grote milieuwinst. Geen fijnstof en CO2 meer.

Schone Energie
De lucht Bernheze hoort tot de meest vervuilde lucht ter wereld! Jaren lang kleuren plaatjes van luchtvervuiling diep rood boven Bernheze. Met een plan om energieneutraal te worden kunnen we zelf verantwoording nemen. Verantwoording voor schonere lucht. op termijn zouden alle auto’s op zonne-energie moeten rijden. De technologie staat weliswaar nog in de kinderschoenen. Maar daar ligt de oplossing. Ook de elektrische fiets biedt veel kansen om autogebruik terug te dringen. Op veel plaatsen kunnen de fietsen al de accu opladen. De stroom komt van zonnecollectoren. Zo werkt Bernheze aan een energieneutrale gemeente. Dat verdient aanmoediging en steun vanuit het gemeentebestuur. De SP Bernheze wil de komende jaren echte stappen zetten op dit gebied. Alle plannen voor nieuwbouw dienen voorzien te zijn van het energieneutrale concept. Zo wel particulier als bedrijfsleven. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld al door elektrische auto’s en zonnecellen op het gemeentehuis. De SP wil hier de komende jaren op doorinvesteren.

Contact
Vragen of wilt u zaken aan de kaak stellen in Bernheze? Neem contact op met: Toon van Vugt (tel 0413-292870) voor Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch. Christa Kolman (tel. 0412-451398) voor Heesch en Nistelrode. Als u SP lid wilt worden. Internet: www.bernheze.sp.nl

Cor van Erp
Theo van der Heijden
Toon van Vugt
Raadsfractie SP

U bent hier