h

SP: Geen extra UMTS masten in Bernheze

27 februari 2012

SP: Geen extra UMTS masten in Bernheze

In april 2008 was de gemeenteraad van Bernheze unaniem! Geen nieuwe UMTS–masten erbij in Bernheze. De gevolgen op de lange termijn voor de volksgezondheid zijn onzeker. We zitten niet op een nieuw asbestschandaal te wachten. De gezondheidsraad baseert goedkeuring van UMTS-masten nog steeds op een ondeugdelijk onderzoek. Een uitgebreid Oostenrijks onderzoek van Dr. Gert Oberfeld (2008) wordt opzichtig genegeerd.

UMTS
Op gebouwen en kerktorens mogen UMTS-masten vergunningsvrij geplaatst worden. Onbegrijpelijk vindt de SP Bernheze. Zeker als we kijken naar de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De basis voor het positieve advies van de gezondheidsraad is het COFAM I en II onderzoek. Op basis van een paar weken onderzoek waarbij proefpersonen 15 minuten per dag aan straling werden blootgesteld. Geen valide onderzoek dat is duidelijk. De resultaten kun je iet vergelijken met de 7 keer 24 uur blootstelling aan straling in het dagelijks leven. Het beste onderzoek in de ogen van de SP Bernheze is het onderzoek van Dr. Gert Oberfeld uit Oostenrijk. Hij volgde van 2005 tot en met 2008 6 groepen van mensen. Drie groepen woonden in de directe nabijheid van een zendmast. De drie andere groepen (de schaduwgroepen) woonden daar juist ver vanaf. De mast zond permanent straling uit, zoals alle UMTS masten dat ook doen. Na drie jaar constateert Gert Oberfeld bij de drie groepen die vlak bij de mast woonden significant meer borstkanker en hersentumoren. Een signaal dat we niet mogen negeren. De gezondheidsraad zou zijn oren niet moeten laten hangen naar de grote telecombedrijven. Die willen ongebreideld masten plaatsen. Nog meer straling veroorzaken. Dit enkel uit commerciële motieven. Geld verdienen ten koste van volksgezondheid. Niet voor niets heeft het Europees recht in artikel 191 het voorzorgsprincipe geformuleerd. Als er schade voor de volksgezondheid dreigt, kan er ingegrepen worden door het lokale bestuur. Dat deed de gemeenteraad van Bernheze in 2008. Dat moeten we blijven doen, om onze inwoners te beschermen. Communicatie kan veel beter via glasvezelkabel verlopen.

De SP-Hulpdienst
De SP-Hulpdienst is er voor iedereen. Hebt u een probleem? Ons team staat u ter beschikking. U kunt terecht op maandag 5 maart in cc De Pas van 19.00 tot 20.00 uur.

Contact
Vragen of wilt u zaken aan de kaak stellen in Bernheze? Neem contact op met: Toon van Vugt (tel 0413-292870) voor Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch. Christa Kolman (tel. 0412-451398) voor Heesch en Nistelrode. Als u SP lid wilt worden. Internet: www.bernheze.sp.nl

Geert van der Wielen
SP bestuurslid

Zie ook:

U bent hier