h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek


 

28 juni 2014

SP: Agrifood Capital voor werkgelegenheid

Deze regio zit ook dringend verlegen om impulsen voor de economie. Nieuwe werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid. Daarvoor hebben alle betrokkenen elkaar hard nodig. Binnen de gevormde Agrifood Capital organisatie gaan overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Bundeling van krachten biedt kansen in dit speelveld. De SP heeft wel bedenkingen bij de BV structuur met betrekking tot mogelijke bonussen voor bestuurders. Dat moet uitgesloten worden.

Lees verder
21 juni 2014

SP: Zeer zorgvuldige veehouderij

De SP afdeling Bernheze kiest voor een zeer zorgvuldige veehouderij. Het voorzorgbeginsel speel daarbij een belangrijke rol. Vastgelegd in artikel 191 van het Europees Verdrag. Steeds meer krijgt het standpunt van de SP Bernheze draagvlak. Landelijk heeft de politiek ingezien dat er plaatselijk sprake is van overbelasting met intensieve veehouderijen. Dat is ook in gebieden in Noord-oost Brabant, waar Bernheze gelegen is. Dat staat te lezen in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel regulering van aantallen productiedieren.

Lees verder
15 juni 2014

SP: Laaggeletterdheid verdient aandacht

Moeite met lezen en schrijven

Lees verder
1 juni 2014

SP: Denken in mogelijkheden

De komende 4 jaar zullen vooral in het teken staan van denken in mogelijkheden. Als gemeente krijgen we te maken met 3 nieuwe taken. Een taak op gebied van zorg. (WMO) Een taak op gebied van de jeugdzorg en de zorg voor werkgelegenheid voor onze WSW mensen. Dat komt tegelijk. Alle krachten zullen we moeten bundelen. Dit kan alleen maar een succes worden als ieder zijn bijdrage levert.

Lees verder
25 mei 2014

SP: Zorgen over de zorg

Met veel inwoners van Bernheze maakt de SP zich zorgen.  Zorgen over de zorg aan onze ouderen, zieken en gehandicapten. De SP wil dat dit goed geregeld blijft. Als er minder geld beschikbaar is, zullen we daar heel slim mee om moeten gaan. Zelf als gemeente strak de regie voeren. Zorgen dat Bernheze ZELF bepaalt waar het geld heen gaat.

Lees verder
17 mei 2014

SP: Wonen voor iedereen in Bernheze

Veel inwoners wachten op een woning in Bernheze. Kopen gaat niet en huurhuizen zijn er niet. En moeilijke situatie. Ook in Bernheze. Van jong tot oud is de woningmarkt moeilijk. Vooral de combinatie van wonen en zorg heeft aandacht van de SP. Door de veranderingen in de WMO heeft dit aandacht nodig. Iedereen heeft recht op een goede woning die bij zijn/haar situatie past. De laatste jaren zijn er veel sociale huurwoningen verdwenen door sloop of verkoop. Dat moet anders.

Lees verder
8 mei 2014

SP: Opnieuw 4 jaar 100% sociaal meebesturen.

Op 19 maart heeft de kiezer in Bernheze de SP beloond. Dit met een extra (4de) zetel in de gemeenteraad. Nogmaals dank daarvoor. Na een periode van intensief onderhandelen, is een nieuw gemeentebestuur gevormd. Daar zit de SP opnieuw bij. Het akkoord is op 7 mei 2014 getekend. Onder toeziend oog van de gezamenlijke pers. Rein van Moorselaar (foto) is opnieuw de wethouder voor de SP. Een waardering voor zijn geweldige werk de afgelopen 4 jaar!

Lees verder
22 maart 2014

SP: van 3 naar 4 Kiezers bedankt

Langs deze weg bedankt de SP Bernheze nogmaals alle mensen die 19 maart SP gestemd hebben. Geweldig, 2079 stemmen gehaald. Dat is 17% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Bernheze. Goed voor 4 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Een winst van 25% ten opzichte van 2010. Een stimulans voor de SP Bernheze. Een teken dat de inwoners van Bernheze waarderen wat de SP voor hen doet.

Lees verder
20 maart 2014

Verkiezingswinst SP Bernheze: 3 naar 4 zetels

Op woensdag 19 maart 2014 haalde de SP Bernheze een prachtige verkiezingsoverwinning. Van 3 raadszetels ging de SP naar 4 zetels. Een mooie beloning voor vier jaar SP beleid, met wethouder Rein van Moorselaar. Ondanks de crisis werden er drie nieuwe scholen gebouwd en keeg Bernheze een apart ondersteuningsfonds voor de minima. Verder werd Berneze schaliegsvrij en een agenda-22 gemeente. (speciale aandact voor mensen met een beperking) De Componistenwijk in Heesch werd opgeknapt. Vanaf 2007 voert de SP al actie voor deze achterstandswijk. Nu ligt alles er netjes bij. In Nistelrode kwam en nieuw gemeenschapshuis en de Pastoor Maasstraat in Heeswijk-Dinther werd opgeknapt. Kortom een stimulans voor de komende 4 jaar.

Lees verder

Pagina's