h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek

 Lijsttrekker Bernheze - Rein van Moorselaar


 

28 december 2014

SP: Werken in 2015

Foto: SP

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor iedereen die geen werk heeft. De gemeente hoort dan mensen naar een betaalde baan te begeleiden. Dat wordt zo wie zo erg moeilijk, omdat er veel te weinig banen zijn. Daar komt nog bij dat er mensen zijn die wegens allerlei omstandigheden moeilijker aan de slag komen. In het verleden deed de sociale werkvoorziening goede dingen. Maar helaas is dat in 2015 niet meer zo.

Lees verder
20 december 2014

SP: 2014 en op naar een sociaal 2015

Foto: SP

Het oude jaar 2014 loopt ten einde. DE SP Bernheze kijkt terug op een bewogen jaar. Een waarin Nederland er niet socialer op werd. Dit ondanks de inspanningen van de SP. In Bernheze heeft de kiezer op 19 maart 2014 de SP een grote blijk van waardering gegeven. Na 4 jaar mee besturen, onder crisis omstandigheden, kreeg de SP er een raadszetel bij. Een bewijs dat Bernheze voor sociaal kiest. De SP kwam opnieuw in de coalitie terecht en leverde een wethouder.

Lees verder
13 december 2014

SP: Extra reserve voor de zorg in 2015

Foto: Jan van den Broek

In 2015 starten de grote veranderingen in de zorg. Met fors minder geld uit Den Haag voor die zelfde zorg. De SP Bernheze wil niet dat de kwaliteit van de zorg in Bernheze achteruit gaat. Verder wil de SP dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Daarvoor heeft de SP samen met 5 collega politieke partijen op 11 december een voorstel aangenomen. Een voorstel om € 200.000,-- toe te voegen aan de “reserve transities”. Hiermee hebben we straks iets achter de hand als het nodig is voor goede zorg.

Lees verder
6 december 2014

SP: Transities zorg, jeugd en werk komen dichterbij

Foto: Geert van der Wielen / eigen archief

Op 1 januari wensen we elkaar allemaal een goed en gezond 2015. Dat is mooi. Maar als je zorg nodig hebt of op zoek bent naar werk dan is de situatie onzeker na 1 januari. De gemeente wordt verantwoordelijk voor zorg en werk. Daarnaast is de jeugdzorg vanaf 1 januari ook nog eens voor de gemeente. In Bernheze willen we goed voorbereid zijn.

Lees verder
29 november 2014

SP: nieuwe huurhuizen voor Bernheze

Jarenlang was er weinig (goed) nieuws over woningbouw. De verantwoordelijke corporaties zaten meer in derivaten en risicovolle beleggingen. Zij deden niets aan sociale woningbouw. Prestatieafspraken stelden niets voor. Huurhuizen stonden direct te koop als de huurder vertrok! De SP Bernheze bleef hierover aan de bel trekken en publiceren. Alternatieven dienden goed onderzocht te worden. Het verheugd de SP Bernheze zeer dat Brabant wonen voor het eerst huurhuizen bouwt in Bernheze. Chapeau! Hiermee worden vele tientallen gezinnen geholpen die op een betaalbaar huurhuis zitten wachten.

Lees verder
25 november 2014

Doe mee aan de Zorgenquête van de SP Bernheze

Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de grote zorgenquête van de SP Bernheze. We willen zo veel mogelijk informatie verzamelen over de kwaliteit van de zorg. Mochten de SP enquêteurs niet bij u aan de deur komen, dan kunt u toch anoniem meedoen. Klik op de onderstaande link.

Lees verder
16 november 2014

SP: Betaalbare huurwoningen onderweg!?

Met enige regelmaat heeft de SP Bernheze sociale woningbouw op de kaart gezet. Zeker toen na 2008 bleek dat de corporaties De Kleine Meierij en Mooiland verzand waren in derivaten en schulden. Daar bouw je geen sociale huurwoningen mee. Meerdere malen heeft de SP voorgesteld om de “Asser” variant te gebruiken. De gemeenten bemoeit zich dan actief met de bouw van de sociale huurwoningen. De inspanningen lijken succes te krijgen!

Lees verder
8 november 2014

SP: Subsidie jeugdleden (sport)clubs blijft!

In moeilijke tijden wordt er overal op bezuinigd. In heel Nederland en ook in Bernheze. Maar één afspraak in het bestuursakkoord 2014-2018 staat voor de SP. Niet bezuinigen op de subsidies voor jeugdleden van verenigingen. Op die manier ontzien we de meest kwetsbaren in onze samenleving. De opgroeiende kinderen. Zij kunnen onbekommerd blijven deelnemen aan sport en cultuur. De gemeente ondersteunt dat door een jaarlijkse subsidie per jeugdlid.

Lees verder
1 november 2014

SP: Keurmerk voor wonen seizoenarbeiders!

De SP afdeling Bernheze wil dat seizoenarbeiders netjes gehuisvest worden. Liefst volgens het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. (SNF) In veel gevallen is dat mogelijk. Bij wonen op de (veelal tuinbouw) bedrijven zelf is het moeilijker netjes huisvesten door het SNF keurmerk te borgen. Vandaar dat de SP een alternatief ontwikkeld wil zien. Een SP voorstel om dat te regelen werd op 30 oktober door de gemeenteraad aangenomen. Een duidelijk signaal naar de verantwoordelijk wethouder en ondernemers die arbeidskrachten op het bedrijf gaan huisvesten.

Lees verder
25 oktober 2014

SP: RIVM gezondheidsonderzoek belangrijk

Voor de SP Bernheze is het RIVM gezondheidsonderzoek naar de gevolgen van intensieve veehouderij van groot belang. Van groot belang voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De SP wil geen onomkeerbare besluiten nemen als er geen uitslag is van het onderzoek. Alle betrokkenen hebben recht op zorgvuldige besluitvorming. Zolang er geen duidelijk is, hecht de SP aan het voorzorgbeginsel volgens artikel 191 van het Europees Recht.

Lees verder

Pagina's