h

SP Bernheze: Kosten omlaag

3 juli 2022

SP Bernheze: Kosten omlaag

Steeds meer mensen hebben -ook in Bernheze- moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten alsmaar stijgen, blijven de lonen, uitkeringen en AOW/pensioenen al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven flinke winsten maken. Daarom moet er een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!

Lagere kosten; 5 opties

Steeds meer mensen kunnen nu de rekeningen niet meer allemaal betalen en daarom moet er ingegrepen worden. De basiskosten moeten omlaag voor iedereen. De SP heeft landelijk een 5 puntenplan opgesteld. 1. Betaalbare boodschappen 2. Een lagere energierekening 3. Kosten voor tanken omlaag 4. Bevriezen van de huur 5. Afschaffen eigen risico. Zo blijft er voor de mensen ruimte over om een normaal leven te leiden, zonder stress over betaalbaarheid van de rekeningen. Aan de andere kant loopt de economie namelijk als een tierelier. Er is dus voldoende financiële ruimte voor het 5 puntenplan van de SP. Daar kunnen dan ook de inwoners van Bernheze van profiteren. Want plaatselijk bereiken de SP Bernheze ook veel signalen van mensen die in de problemen komen. Vooral de energierekening en de zorgkosten worden vaak genoemd. De SP blijft zich daarom inzetten voor verlagen van de kosten. Ook lokaal zeker doen wat we kunnen om mensen te helpen. In Bernheze zijn daar gelukkig diverse regelingen voor. Laat u op de hoogte stellen van de mogelijkheden, als u in financiële nood dreigt te komen.

Mandy Jansen

SP Bernheze Sociale Zaken

Reactie toevoegen

U bent hier