h

SP: Wind even uit de zeilen in De Bleeken

23 januari 2022

SP: Wind even uit de zeilen in De Bleeken

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze komt donderdag 27 januari met het voorstel om De Bleeken (Loosbroek) niet aan te wijzen als zoekgebied voor windmolens. Een windpark met molens tot een hoogte van 250 meter is niet bespreekbaar voor de SP Bernheze. Die enorme hoogte hoort op zee thuis! Bij duurzame energie uit wind moet het niet om geld en winst maken gaan. Want dan krijg je deze toestanden met windturbines van ongekende hoogte. De SP stelt wel nadrukkelijk aan de orde om naar alternatieven te kijken.

 

Geen 250 meter tiphoogte

Met zijn allen zijn we in 2050 aangewezen op duurzame energie. Geen gas, olie, kolen of kernenergie meer. Die keuze is landelijk gemaakt. In 2030 staat de eerste tussenstap gepland. Dan vraagt de Regionale Energie Strategie (kortweg RES genoemd) van Bernheze een opbrengst aan duurzame energie van 0,02 Terra Watt. In eerste instantie zijn zon en wind hiervoor beschikbaar. Inmiddels zijn er diverse plannen voor zonne-energie. Daarnaast werd bij windenergie gedacht aan een zoekgebied bij Loosbroek, De Bleeken. Met 2 turbines van 250 meter hoog was er een winstgevend model naar voren gekomen. Voor de SP Bernheze is 250 meter hoogte daar niet bespreekbaar. Geld mag nooit leidend zijn als het om de mensen gaat. En bij de SP Bernheze staan mensen op de eerste plaats. De SP heeft goed naar de mensen geluisterd. Op basis van die gesprekken is de SP gekomen tot het voorstel om voorlopig helemaal geen zoekgebieden aan te wijzen. Eerst maar eens landelijke duidelijkheid over hoogte, afstand, geluid en volksgezondheid.

Jody Samuëls

SP Bernheze

Ruimtelijke Zaken & Milieu

Reactie toevoegen

U bent hier