h

SP: AED’s in Bernheze up-to-date

6 juni 2020

SP: AED’s in Bernheze up-to-date

Foto: Peter Sleegers

Hulpverlening is ontzettend belangrijk voor iedereen. Maar hulpverlening kent vele vormen. De SP vindt dat de gezondheid van mensen een belangrijk onderdeel is van de hulpverlening. Snelle hulpverlening is de basis voor levensreddend handelen. Daarom is het belangrijk dat er een goede dekkingsgraad is van AED’s. Een AED is een apparaat dat met behulp van een elektroshock een niet pompend (=fibrillerend) hart weer opgang kan helpen.

Dekking AED’s Bernheze

Hulpverleners kunnen binnen een paar minuten beschikken over een AED apparaat. Dat is van levensbelang als iemand een hartstilstand krijgt. Iedere minuut telt als het gaat om mensenlevens. Bernheze stelde € 20.000,00 euro aan budget beschikbaar. Dit budget is nu gebruikt om waar nodig, de dekkingsgraad van AED’s te gaan verbeteren in de 5 kernen van Bernheze. Het is een mooie stap die nu gezet is. De SP Bernheze heeft daar begin van dit jaar zich sterk voor gemaakt. De inwoners zijn geïnformeerd over de plaatsen waar de AED’s hangen. Met name informatie over die AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Nu nog het enthousiast maken en opleiden van inwoners, die bij een reanimatie de AED’s kunnen bedienen. De SP ziet graag een plan van aanpak; Bernheze breed. Een laatste punt. Het plaatsen van voldoende AED’s in onze mooie groene gemeente stond hoog op de agenda van de SP. Beschikken over voldoende AED’s en genoeg opgeleide bedieners van de AED’s  is van levensbelang. Vooral als iedere seconde telt.

Mandy Jansen

Peter Sleegers

SP Bernheze

Reactie toevoegen

U bent hier