h

SP: Zorgen om de jeugdzorg

4 mei 2019

SP: Zorgen om de jeugdzorg

Foto: Wim Roefs

Wist u dat 1 op de 10 jongeren in aanmerking komt voor jeugdzorg? Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2018 bijna 1 op de 10 jongeren jeugdzorg kreeg. Met een stijging van 8.000, krijgen in 2019 nu 428.000 jongeren in totaal hulp. Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jongeren tot 23 jaar. De budgetten uit Den Haag schieten te kort. Als gemeente Bernheze passen we fors geld bij. Het gaat om zo’n € 800.000,-- uit de reserve.

Groot tekort op jeugdzorg

In het Regeerakkoord van 2012 is vastgelegd dat jeugdzorg in 2015 wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Vanaf 2015 worden gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdhulp. Gemeenten zouden beter in staat zijn om maatwerk te leveren. En verbinding leggen met andere terreinen zoals zorg, onderwijs en veiligheid. Het uitgangspunt is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Daarnaast komt er meer nadruk op preventie en eigenkracht. Jeugdzorg is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met opvoedings- en opgroeiproblemen, en voor hun ouders of opvoeders. In het verleden lag de beoordeling van deze zorg bij de diverse jeugdzorginstanties. Om de hulp centraal te coördineren is in 2005 de Wet op de jeugdzorg ingevoerd. Hiermee is Bureau Jeugdzorg de centrale toegang geworden. In deze regio krijgen 9 tot 11% van de jongeren jeugdhulp. Daar is veel geld voor nodig! Veel meer dan Den Haag aan Bernheze geeft. Daarom is het moeilijk om het goed uit te voeren.

Jan Prinssen

SP Maatschappelijke Zaken

Reactie toevoegen

U bent hier