h

SP: Bernheze blijft investeren in de kernen

27 april 2019

SP: Bernheze blijft investeren in de kernen

Foto: SP

De gemeente Bernheze staat er financieel goed voor. Op basis van een solide financieel beleid. Als collegepartij is de SP daar mede verantwoordelijk voor. Door de sterke financiële positie hoeft de OZB niet met grote sprongen verhoogt te worden. In alle kernen kan geïnvesteerd worden in de leefbaarheid. Op woensdag 29 mei zullen de plannen voor 2020 en verder besproken worden in de gemeenteraad. Een duidelijk vooruitzicht met voldoende investeringscapaciteit.

PPN 2020: alle kernen

Richting 2020 bespreekt de gemeenteraad de plannen op 29 mei aanstaande. Een paar investeringen wil de SP benoemen. In Vorstenbosch wordt de Kerkstraat en de Heuvel opnieuw, nu als woonstraat, ingericht. In Heeswijk-Dinther gaat de herinrichting van de Traverse verder door. Voor de goede orde. De totale projectkosten die bedragen € 5.825.000,- In forse investering in de leefbaarheid waar de SP zich altijd sterk voor heeft gemaakt. In 2007 zette de SP deze problematiek al op de kaart. Een kwestie van lange adem. Maar wel gerealiseerd. Herinrichting van het centrum Nistelrode. Met oog voor veiligheid en bereikbaarheid. In Heesch de aanleg van de rotonde Cereslaan-Bosschebaan. Goed rekening houden met grote vrachtwagens die naar de A59 rijden. En de ontwikkelingen van het regionaal bedrijventerrein Heesch-west. Maar tevens kiezen voor een veilige ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Erven. In Loosbroek kiest de SP voor betaalbare huizen bouwen aan de Schaapsdijk. Dure vrijstaande woningen zijn niet nodig. Die hebben we meer dan genoeg! En via ruimte voor ruimte komen die woningen er voldoende bij.

Geert van der Wielen

SP Bestuurlijke Zaken

Reactie toevoegen

U bent hier